PREZENTARE PE SCURT


 

Colegiul Tehnic Rădăuţi, situat în regiunea de nord-est a ţării, este un liceu cu tradiţie în zonă, oferind servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Rădăuţi, începând cu 1 septembrie 1905.

Înfiinţat iniţial ca Liceu de fete, a devenit mixt din anul 1948 şi a avut mai multe denumiri: Liceul nr. 2 Rădăuţi, Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii, Liceul Industrial Rădăuţi, Grupul Şcolar Rădăuţi, pentru ca din anul şcolar 2005-2006 instituţia să se numească Colegiul Tehnic Rădăuţi

Colegiul Tehnic Rădăuţi cuprinde clase de liceu filiera teoretică - învăţământ de zi şi frecvenţă redusă, liceu tehnologic - învăţământ de zi precum şi clase ale învăţământului profesional.

Liceul oferă pregătire în specializările filierei teoretice: filologie, ştiinţe - sociale matematică informatică – intensiv şi ştiinţe ale naturii,  precum şi în domeniile: economic, mecanic, electric, instalaţii şi lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, construcţii – filiera tehnologică.

În anul şcolar 2014-2015, liceul funcţionează cu un număr de 58 de clase în care sunt înscrişi 1515 elevi, după cum urmează.

  • învăţământ liceal                                                            - 1312 elevi -  51 clase
  • învăţământ liceal cu frecvenţă redusă                       -     18 elevi -    1 clasă
  • învăţământ profesional                                                 -    185 elevi -   6 clase

 

Procesul instructiv – educativ este asigurat de 93 cadre didactice din care:
  • Cadre didactice cu examen de definitivat                  18
  • Cadre didactice cu gradul didactic II                         23
  • Cadre didactice cu gradul didactic I                          43
  • Cadre didactice cu doctorat                                         6
  • Cadre didactice debutante                                            3

 

Personal didactic auxiliar – 10 ; personal nedidactic – 7.                              

 

Ponderea personalului de predare calificat în totalul personalului de predare            100%

 

Activitatea unităţii se desfăşoară în două schimburi : 7-14, 13-20

 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

CLASA

FILIERA TEORETICĂ

PROFIL REAL

PROFIL UMANIST

Specializare

 

Matematică informatică intensiv

Matematică informatică

Ştiinţe ale naturii

Filologie

Ştiinţe sociale

IX

3

 

1

1

1

X

2

 

1

1

1

XI

2

 

1

1

 

XII

3

 

1

1

 

XII frecv. redusă

 

1

 

 

 

 
 

CLASA

FILIERA TEHNOLOGICA

PROFIL SERVICII

PROFIL TEHNIC

Specializare/Calificare profesională

 

Tehnician în activităţi economice

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician desenator  pentru construcţii şi instalaţii

Tehnician în industria textilă

IX

2

2

2

1

1

1

X

3

1

1

1

1

1

XI

2

1

1

1

1

1

XII

2

2

1

1

1

 

 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

CLASA

Durata

DOMENIUL MECANICĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ  - Mecanic auto

IX

3 ani

2

An I

2 ani

2

An II

2 ani

2