GRAFIC PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR IN ANUL SCOLAR 2018-2019


GRAFIC PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR IN ANUL SCOLAR 2018-2019

 

  18 iunie 2018

Afisarea tematicii pentru examenele de diferente pe site-ul liceului: www.ctradauti.ro

  18 iunie - 24 august 2018

Depunerea cererilor pentru transfer la secretariat; cererea va fi insotita de adeverinta de studii/ foaie matricola

de la unitatea de unde doreste sa se transfere elevul

  3-6 septembrie 2018

Sustinerea examenelor de diferente

  7 septembrie 2018

Afisarea rezultatelor la examenele de diferente

  7 septembrie 2018

Solutionarea cererilor de transfer in Consiliul de Administratie

 

Precizari:

- Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul consultativ al Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera.

In invatamantul liceal, elevii se pot transfera de la o formatiune de studiu la alta, in aceeasi unitate de invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta, in limita efectivelor maxime de elevi la formatiunea de studiu.

- Aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de pregatire, specializarea/calificarea profesionala este conditionata de promovarea examenelor de diferenta.

In cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele X - XII se pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul, conform ANEXEI 1.

- Elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata de trei ani se pot transfera doar in clasa a IX-a a invatamantului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul si specializarea la care solicita transferul. (ART. 152 ROUFUIP).

 

 

Lista examenelor de diferențe  care se susţin de către elevii care solicită transferul în unitatea noastră școlară ­ LICEU

~ Cazurile cel mai frecvent intâlnite ~

 

Clasa a X-a

Transfer de la specializarea TEXTILE la specializarea STIINTE SOCIALE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • - Istorie
 • -Geografie
 • -Logica
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala
 • -TIC

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea CONSTRUCTII la specializarea SERVICII

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -M1-Bazele contabilitatii
 • -M2-Economia intreprinderii
 • -M3-Calitatea produselor si serviciilor
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica -Comertul radautean

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -M1-Contabilitatea unitatiieconomice
 • -M2- Protectia consumatorului si a mediului
 • -M3-Comunicarea profesionala
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica-Tranzitia si relatiile de munca

Clasa a X-a

Transfer de la specializarea CONSTRUCTII la specializarea SERVICII

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -M1-Bazele contabilitatii
 • -M2-Economia intreprinderii
 • -M3-calitatea produselor si serviciilor
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica -Comertul radautean

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea MATEMATICA-INFORMATICA la specializarea SERVICII

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -M1-Bazele contabilitatii
 • -M2-Economia intreprinderii
 • -M3-calitatea produselor si serviciilor
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica -Comertul radautean

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -M1-Contabilitatea unitatii economice
 • -M2- Protectia consumatorului si a mediului
 • -M3-Comunicarea profesionala
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica-Tranzitia si relatiile de munca

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea MECATRONICA la specializarea FILOLOGIE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • - Logica
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala
 • -TIC

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb.moderna 2-franceza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Socio-umane/psihologie
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala

Clasa a X-a

Transfer de la specializarea STIINTE ALE NATURII la specializarea STIINTE SOCIALE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Logica
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea  STIINTE ALE NATURII la specializarea MATEMATICA-INFORMATICA

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • Informatica

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • Informatica

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea MECATRONICA la specializarea SERVICII

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -M1-Bazele contabilitatii
 • -M2-Economia intreprinderii
 • -M3-calitatea produselor si serviciilor
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica-
 • Comertul radautean

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -M1-Contabilitatea unitatiie conomice
 • -M2- Protectia consumatorului si a mediului
 • -M3-Comunicarea profesionala
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica –
 • Tranzitia si relatiile de munca

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea MATEMATICA-INFORMATICA la specializarea SERVICII

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -M1-Bazele contabilitatii
 • -M2-Economia intreprinderii
 • -M3-calitatea produselor si serviciilor
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica -Comertul radautean

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -M1-Contabilitatea unitatii economice
 • -M2- Protectia consumatorului si a mediului
 • -M3-Comunicarea profesionala
 • -M4-CDL–Stagii de pregatire practica- Tranzitia si relatiile de munca

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea MECATRONICA la specializarea FILOLOGIE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Logica
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala
 • -TIC

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb.moderna 2-franceza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Socio-umane/psihologie
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala

Clasa a XII-a

Transfer de la specializarea STIINTE SOCIALE la specializarea FILOLOGIE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a XI-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb.moderna 2-franceza
 • -Lb. Latină
 • -Literatura universala
 • -Stiinte
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Socio-umane
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala

Clasa a X-a

Transfer de la specializarea SERVICII la specializarea STIINTE SOCIALE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • - Logica
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala

 

Clasa a XI-a

Transfer de la specializarea STIINTE ALE NATURII la specializarea FILOLOGIE

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a IX-a

 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Logica
 • -TIC
 • -Educatie muzicala
 • -Educatie vizuala

Discipline la care se sustine examenul de diferenta - Clasa a X-a

 • -Lb.si literatura romana
 • -Lb.moderna 1-engleza
 • -Lb. latină
 • -Istorie
 • -Geografie
 • -Socio-umane