TEMATICA EXAMEN DE DIFERENȚĂ – DISCIPLINE TEORETICE REALE


CONTINUTURI STIINTIFICE CUPRINSE IN PROGRAMA  DIN CARE SE VOR SUSȚINE TESTĂRILE ȘI EXAMENELE DE DIFERENȚĂ LA MATEMATICĂ

Capitole, conform programei, din care se vor susține testările și examenele de diferență la matematică

 

Clasa a IX-a

Algebră

 • Mulțimi și elemente de logică matematică
  • modulul unui număr real
  • partea întreagă și partea fracționară
  • inducția matematică
 • Funcții
  • compunerea funcțiilor
 • Funcția de gradul I și funcția de gradul II
  • monotonia, semnul, inecuații pe R sau pe intervale de numere reale
  • sisteme de ecuații

Geometrie-trigonometrie

 • Vectori
  • vectori de poziție ai centrului de greutate, centrului cercului înscris, ortocentrului
  • relația lui Sylvester
  • teorema lui Ceva, teorema lui Menelaus
 • Trigonometrie
  • cercul trigonometric
  • definirea funcțiilor trigonometrice pe domeniul maxim
  • reducerea la cadranul I
  • formule trigonometrice pentru sume și diferențe
  • transformarea sumei în produs și a produsului în sumă
 • Aplicații ale trigonometriei în geometrie
  • rezolvarea triunghiului oarecare
  • calculul razei cercului circumscris, razei cercului înscris, segmente în triunghi, arii

 

Clasa a X-a

 • Mulțimea C
  • rezolvarea ecuației de gradul II cu coeficienți reali/complecși în C, ecuații bipătrate
  • interpretarea geometrică a numerelor complexe
  • numere complexe formă trigonometrică, înmulțirea, ridicarea la putere, formula Moivre
  • rădăcini de ordin n ale unui număr complex, ecuații binome
 • Funcții
  • funcții injective, surjective, bijective
  • funcții inversabile, condiția necesară și suficientă ca o funcție să fie inversabilă
  • funcții trigonometrice directe și inverse
  • ecuații iraționale
  • ecuații exponențiale și logaritmice
  • ecuații trigonometrice
 • Metode de numărare
  • numărul funcțiilor, numărul funcții injective, numărul funcțiilor bijective
  • numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente
  • formula combinărilor complementare
  • binomul lui Newton
 • Geometrie analitică
  • ecuația dreptei determinată de 2 puncte/ 1 punct și pantă
  • calcul de distanțe și arii
  • condiții de paralelism și perpendicularitate

 

Clasa a XI-a

Algebră

 • Determinanți
  • determinanți de ordin n, proprietăți
 • Sisteme
  • matrice inversabile de ordin n £ 4
  • ecuații matriceale
  • studiul compatibilității și rezolvarea sistemelor, teoremele Kronecker-Capelli, Rouche, metoda lui Gauss

Analiză matematică

 • Șiruri
  • șiruri convergente
  • convergența șirurilor folosind teorema lui Weierstrass
  • numărul e
  • calculul limitelor de șiruri în cazuri exceptate
 • Funcții
 • calculul limitelor de funcții în cazuri exceptate
 • Continuitate
  • semnul funcției continue pe interval, proprietatea lui Darboux
  • existența soluțiilor unor ecuații
 • Aplicații ale derivatelor
  • puncte de extrem, teorema Fermat, teorema Rolle, teorema Rolle
  • teorema Lagrange, consecințe ale teoremei lui Lagrange
  • rezolvarea grafică a ecuațiilor, determinarea numărului de soluții
  • reprezentarea grafică a funcțiilor

 

Diferente chimie

Conform programelor scolare aprobate prin  ORDIN nr. 3458/09.03.2004 

 

Clasa a IX-a

 • *Rază atomică, *rază ionică, *energie de ionizare
 • *Forţe van der Waals.
 • *CristalohidratI
 • *CombinaţiI complexE
 • *Echilibrul chimic. *Legea acţiunii maselor. *Kc,*Ka, *Kw *Principiul lui Le Châtelier şi factori care influenţează echilibrul chimic.
 • *Elementul Léclanché.

Clasa a X-a

 • ALCANI - *Chimizarea metanului : obţinerea aldehidei formice, acidului cianhidric, gazului de apă, gazului de sinteză şi a acetilenei.
 • ALCHENE - *Izomerie geometrică.*Oxidare blândă şi energică, halogenarea alilică la alchene.
 • DIENE  : butadiena, izoprenul – adiţia bromului 1,4, polimerizare, copolimerizare.
 • ALCHINE - * Reacţii de substituţie – obţinerea acetilurilor de Na, Ag, Cu.
 • ARENE - * sulfonare, *alchilare, * acilare.* Orientarea substituţiei.* Reacţii de halogenare şi oxidare la catena laterală. *Reacţii de adiţie de hidrogen şi clor la benzen şi de hidrogen la naftalină.* Reacţii de oxidare la nucleu.
 • Acizi carboxilici: Echilibrul reacţiei de esterificare.* Tăria acidului acetic.
 •  Acizi graşi - formule de structură.
 •  Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – *formule de structură, *reacţia de saponificare,

 

 

TEMATICA EXAMENULUI DE DIFERENȚĂ LA FIZICĂ

Conținuturi – elevi care provin de la Filiera tehnologica/teoretică-prfil uman (2ore/sapam) și opteaza pentru Filiera teoretică- profil real (3 ore/sapam.)

 

Clasa a 9-a, conform Programei școlare aprobată prin OMECT Nr. 3458/09.03.2004

Unitatea de învățare: OPTICA GEOMETRICĂ

 1. Reflexia totală
 2. Propagarea luminii prin prisma optică
 3. Aparatul foto. Microscopul optic.

Unitatea de învățare: TEOREME DE VARIAȚIE ȘI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICA CLASICĂ

 1. Energia potențială elastică
 2. Teorema variației impulsului unui punct material/sistem format din două puncte materiale
 3. Legea conservării impulsului unui punct material/sistem format din două puncte materiale

 

Clasa a 10-a, conform Programei școlare aprobată prin OMEC Nr. 4598/31.08.2004

Unitatea de învățare: ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ - Principiul al II-lea al termodinamicii

Unitatea de învățare: PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU

 1. Legile lui Kirchhoff – descrierea algoritmilor utilizați în rezolvarea de probleme
 2. Energia și puterea electrică – aplicarea noțiunilor de energie și putere electrică în rezolvarea de probleme

 

Clasa a 11-a, conform Programei școlare aprobată prin OMEC Nr. 3252/13.02.2006

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE

De la F2(2 ore) și F1(2 ore) la F1(3 ore)

De la F2(1 ora) la F2(2 ore)

1.1 OSCILATORUL MECANIC

1.Compunerea oscilațiilor perpendiculare

1. Modelul oscilatorului liniar armonic

 

1.2 OSCILATORI MECANICI CUPLAȚI

 

1. Rezonanța

1.3 UNDE MECANICE

1.Difracţia undelor

mecanice – studiu calitativ

1.Modelul ”undă plană”. Periodicitatea spațială și temporală.

 1. OPTICA ONDULATORIE

1.Dispersia luminii-interpretarea electromagnetică

2.Difracția luminii. Aplicații

3.Polarizarea luminii. Aplicații.

1. Dispozitivul lui Young

 1. ELEMENTE DE TEORIA HAOSULUI

1. Determinism şi predictibilitate.

Condiţii. Modele

 

2. Determinism şi impredictibilitate.

Comportamentul haotic. Condiţii

 

3. Descrierea comportamentului

haotic. Spaţiul fazelor. Atractori

clasici şi stranii

 

4. Elemente de geometrie fractală