SIMULARE BACALAUREAT 2019


Repartizarea candidaţilor pe săli - Matematica si Istorie – scris

Repartizarea candidatilor pe sali - Limba și literatura română – scris

 

Simularea examenelor de BAC 2019 va fi susținută atât de elevii de clasele a XII-a, cât și de liceenii de a XI-a. Însă simularea ultimei probe de bacalaureat – proba la alegere a profilului și specializării – va fi susținută numai de elevii clasei a XII-a, prevăd documentele consultate de Edupedu.ro.

Calendar simulare Bacalaureat 2019 
18 martie 2019     Simulare Limba și literatura română – scris
19 martie 2019     Simulare Limba și literatura maternă – scris
20 martie 2019     Simulare Proba obligatorie a profilului
  • Simulare la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
  • Simulare la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus
21 martie 2019     Simulare Proba la alegere a profilului și specializării – se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

  • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională
  • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus
29 martie 2019     Afișarea rezultatelor

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Colegiul Tehnic Rădăuţi

SIMULARE BACALAUREAT 2019

ÎN ATENŢIA ELEVILOR

 

(1) Prezenţa la centrul de examen se face între orele 8.00 şi 8.30;

(2) Accesul în sala de examen se face pe baza Cărţii de Identitate sau Paşaport (Certificat naştere) după ce elevul a depus la sala de bagaje pe bază de notă scrisă ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea obiecte;

(3) Se interzice elevilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, elevii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de simulare bacalaureat în acest scop;

(4) De asemenea se interzice elevilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între elevi sau cu exteriorul;

(5) Elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate mai sus în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(6) Elevii care încalcă regulile menţionate mai sus vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

(7) Redactarea lucrării se face exclusiv cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Schiţele, graficele, hărţile, desenele se vor realiza exclusiv cu creion negru.

(8) Completarea casetelor din partea de sus se face cu majuscule exclusiv cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

(9) Închiderea colţului secretizat se face cu ajutorul a 2 (două) etichete aplicate de-a lungul celor 2(două) laturi fără a fi suprapuse.

(10) Redactarea lucrării se începe cu prima pagină începând de pe prima foaie, jos în spaţiul rămas liber şi se lasă aproximativ 1,5 cm la marginea laterală din stânga a fiecărei pagini, pentru a fi permisă ulterior capsarea paginilor.

(11) Eventualele greşeli se corectează prin tăierea cu o singură linie orizontală cuvântul/propoziţia/fraza/paragraful şi se rescrie varianta corectă.

(12) Rezolvarea subiectelor efectuată pe ciornă nu se ia în considerare.

(13) În cazul în care există pe lucrare anumite semne care pot fi interpretate ca semne particulare, de identificare lucrarea trebuie redactată din nou în timpul celor 3 (trei) ore alocate.

(14) Este interzis să comunice cu ceilalţi elevi, să facă schimburi de informaţii, materiale, ciorne.

(15) În momentul finalizării redactării lucrării elevul predă sub semnătură toate foile inclusiv ciornele profesorilor asistenţi şi verifică consemnarea corectă a numărului de pagini scrise.

(16) Părăsirea sălii nu se poate face înainte de scurgerea unei ore şi 30 de minute din momentul distribuirii subiectelor şi lucrarea a fost sigilată şi ştampilată.

(17) În caz de nevoi fiziologice elevul solicită părăsirea sălii trebuind să fie însoţit de unul din profesorii asistenţi.

(18) Ultimii 3(trei) elevi părăsesc împreună sala.

În contextul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional în perioada organizării și desfășurării examenelor naționale, COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI promovează canale de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, prin postarea acestora, la avizierul propriu, situate în afara spațiilor de desfășurare a examenelor, precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet, după cum urmează :

TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100

(telefoane gratuite) la care cetățenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale http://www.educatiepentruviitor.edu.ro site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție