Subiectele examenului de bacalaureat 2015 se gasesc la urmatoarea adresa:

http://subiecte2015.edu.ro/2015/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

 

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR 
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

Bacalaureat 2015

O R D I N     privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015              

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,  în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat național - 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

 

Ministerul Educaţiei organizează simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie (EN VIII) şi începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 şi 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
 
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 - 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie.
 
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2014-2015 are următorul calendar: Limba şi literatura română (2 martie), Limba şi literatura maternă (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.
 
În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
Detalii:

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22384

 

CALENDARUL   examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

 

25 – 29 mai 2015

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015  

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015  

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 - 9 iulie 2015  

Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

 

13 – 17 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 - 21 august 2015  

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice