CERERE CONTESTAȚIE BACALAUREAT 2020

 

ANUNT

 

Contestatiile pentru bacalaureat 2020, sesiuniea iunile-iulie se depun fizic la comisia de bacalaureat de la Colegiul Tehnic Radauti (Etaj II – Laborator informatica 3),

astazi 30.06.2020 intre orele 16.00-20.00

si maine 1.07.2020 intre orele 8.00-12.00

Contestatiile online se depun la adresa ctr.contestatii.bac@gmail.com. Informatii suplimentare despre modalitatea de depunere a contestatiilor online le gasiti pe site-ul institutiei:

 

 1. Descarcati cererea tipizata(de pe site-ul scolii).
 2. Printati cererea.
 3. Completati cererea cu proba pe care doriti sa o contestati si o semnati.
 4. Scanati/fotocopiati cererea si un act de identitate(BI, CI)
 5. Trimiteti e-mail la adresa ctr.contestatii.bac@gmail.com in care veti specifica in titlul e-mail-ului Numele d-voastra, Codul unic de anonimizare, Proba pe care o contestati, un numar de telefon la care va putem contacta (ex: Popescu I. Ion, SV123456, E.c-Matematica, 074200111) . Nu uitati sa atasati cererea si BI scanate/fotocopiate!
 6. In cazul in care contestati mai multe probe, pentru fiecare proba contestata se va completa si trimite cate o cerere(e-mail) separat(se reia de la pasul 1)

 

 

 

Presedinte comisie,

Prof. Florin Ciocîrlan

 

 

DOCUMENTAȚIE BACALAUREAT 2020

Înscrierile pentru examenul de bacalaureat se fac  la secretariatul unităţii  în perioada 3-10 iunie 2020 între orele 930 - 1330

 

 

 1. CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2020
 2.  
 3.  
 4. 3 – 10 iunie 2020  -  Înscrierea candidaților
 5. 11 - 17 iunie 2020  - Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
 6. 22 iunie 2020         - Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 7. 23 iunie 2020         - Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 8. 24 iunie 2020         - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 9. 25 iunie 2020         - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 10. 30 iunie 2020         - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
 11. 30 iunie 2020         - Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 – 20,00
 12.  1 iulie 2020            - Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00 –12 ,00
 13. 1 - 4 iulie 2020        - Rezolvarea contestațiilor
 14.  5 iulie 2020            - Afișarea rezultatelor finale
 15.  
 16. NOTĂ: La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, susținerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiași zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzută în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor. De asemenea, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba modificarea calendarului examenului de bacalaureat național-2020.
 17.  
 18.  

Potrivit noului ordin, se consideră centru de examen, în contextul epidemiologic actual, unitatea de învățământ unde s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare.

Condițiile care trebuie îndeplinite de o școală pentru a fi centru de examen sunt următoarele:

 • organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât, în fiecare sală, candidații să fie repartizați la o distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta - față/spate;
 • sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;
 • sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile de mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.

Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborată de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății (în următoarea perioadă).

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Pentru examenul național de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent.

Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de  examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat.

 

 

 

 

 

 

 

 1. CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2019
 2.  
 3. Sesiunea iunie - iulie 2019
 4.  
 5. 27 – 31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 6. 31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 7. 3 – 4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 8. 5 – 6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 9. 7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 
 10. 12 – 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 11.  
 12. 1 iulie 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă
 13. 2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă
 14. 3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
 15. 4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă
 16. 8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)
 17. 9 - 12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 18. 13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale
 19.  
 20. Sesiunea august - septembrie 2019
 21.  
 22. 15 - 19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 23. 26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 24. 21 august 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă
 25. 22 august 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) – proba scrisă
 26. 23 august 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
 27. 26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă
 28.  
 29. 27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 30. 29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 31. 30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 32. 2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 33. 3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)
 34. 3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 35. 7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale
 36.  
 37.  
 38. * Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.
 39.  

 

 

 

 1. Organizarea și desfașurarea examenului de Bacalaureat,

Sesiunea Iunie – Iulie 2018,

Promoţia 2017 – 2018

Nr. elevi înscriși: 283 -  Nr. elevi prezenţi: 266

Promovaţi: 182 -  Respinși: 84 -  Neprezentaţi: 17

Rezultate Bacalaureat  - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Limba română – Proba Ea

Înscriși: 283    Respinsi: 26   Reușiţi: 243     Neprezentati: 14

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Matematică – Proba Ec

Înscriși: 218   Reușiţi: 145    Respinși: 57

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Istorie – Proba Ec

Înscriși: 65   Reușiţi: 65

Rezultate Bacalaureat  Sesiunea Iunie - Iulie 2018  Biologie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 127   Reușiţi: 76  Respinși: 38

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Fizică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 8    Reușiţi: 7  Respinși: 1

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Geografie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 21    Reușiţi: 21

Rezultate Bacalaureat    Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Informatică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 20   Reușiţi: 20    Respinși: 0

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018    Logică și argumentare – Proba Ed

Înscriși: 105    Reușiţi: 99    Respinși: 4

 

 

 

 

Organizarea și desfașurarea simularii examenului de Bacalaureat, Martie 2018

 

 

În urma simulării probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 19-22 martie 2018 in cadrul Centrului de Examen Colegiul Tehnic Rădăuţi, situaţia statistică generată de rezultatele înregistrate relevă că ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 şi peste 6) a fost la clasa a XII-a de 29,39 %, la clasa a XI-a de  30,12 %, cu un procent de promovabilitate total de 29,72 %, (sub media pe tara de 39,55%),fiind prezenti 545 elevi din 574 elevi inscrisi,desi procentul de promovabilitate ( note peste 5= 385) a fost de 70,64 %, procentul scazut de promovare fiind influentat major in sens negativ de promovabilitatea scazuta la doua discipline: biologie (2,19%) si matematica (24,24 %-clasa a XI-a si 31,71 %-clasa a XII-a).

 

Prezenţa a elevilor la probele simulării examenului de bacalaureat de 90,24 %.

 

Rezultatele obţinute de elevii colegiului se înscriu sub media nationala obţinută de elevi  la simulare bacalaureat 2018 şi au impus măsuri ferme şi imediate pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele biologie si matematica, dar şi conştientizarea faptului că examenul de bacalaureat evaluează cunoştinţe, competenţe referitoare la materia studiată de elevi pe parcursul mai multor ani de studii.

        Desi s-a obtinut o promovabilitate foarte buna la unele discipline: Clasa a XII: Geografie: 100 % ,Clasa a XII: Logica: 81 %, Clasa a XII: Informatica: 85 %, Clasa a XI: Istorie: 92 %,Limba și literatura română Clasa a XI-a – 75,30 %, Clasa a XII-a – 66,77 %, promovabilitatea totala a fost influentata negativ de rezultatele foarte slabe obtinute la Clasa a XII: Biologie: 2,19 %, Clasa a XI: Matematica: 24,24 %, Clasa a XII: Matematica: 31,71 %.

 

ProbaEa- Limba și literatura română

 

Procent promovabilitate ( note peste 5= 385):   70,64 %

Clasa a XI-a – 75,30 %

Clasa a XII-a – 66,77 %

Proba Ec – Matematică / Istorie

Procent promovabilitate / probă ( note peste 5: 209 elevi): 38,77%

Clasa a XI: Matematica: 24,24 %

Clasa a XI: Istorie: 92 %

Clasa a XII: Matematica: 31,71 %

Clasa a XII: Istorie: 51,56 %

Proba Ed

Procent promovabilitate/probă ( note peste 5):

Clasa a XII: Anatomie: 74,46 %

Clasa a XII: Biologie: 2,19 %

Clasa a XII: Geografie: 100 %

Clasa a XII: Logica: 81 %

Clasa a XII: Informatica: 85 %

 

 

Subiectele examenului de bacalaureat 2015 se gasesc la urmatoarea adresa:

http://subiecte2015.edu.ro/2015/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

 

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR 
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

Bacalaureat 2015

O R D I N     privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015              

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,  în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat național - 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

 

Ministerul Educaţiei organizează simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie (EN VIII) şi începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 şi 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
 
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 - 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie.
 
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2014-2015 are următorul calendar: Limba şi literatura română (2 martie), Limba şi literatura maternă (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.
 
În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
Detalii:

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22384

 

CALENDARUL   examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

 

25 – 29 mai 2015

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015  

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015  

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 - 9 iulie 2015  

Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

 

13 – 17 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 - 21 august 2015  

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice