CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI TEHNIC RADAUTI

An scolar 2018/2019

 

In anul scolar 2018-2019, resursele umane sunt reprezentate de cadre didactice, didactic-auxiliare si nedidactice in numar de 92 si de 1300 elevi.

Colectivul didactic se individualizeaza prin preponderenta tinerilor, al caror entuziasm si spirit de inovatie se imbina eficient cu experienta.

Toti profesorii din scoala noastra sunt calificati, dispun de o buna pregatire metodico-stiintifica, participa frecvent la activitati de perfectionare: grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, cursuri de formare etc. iar in cadrul scolii se desfasoara permanent activitati de informare si comunicare la nivelul fiecarei comisii metodice si interdisciplinare.

Personalul nedidactic si didactic auxiliar reprezinta o componenta adiacenta, dar absolut necesara a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfasurarea optima a activitatilor din scoala, avand competentele necesare, specifice postului pe care le imbunatatesc continuu, cu spirit de implicare si responsabilitate.

 

Personalul didactic CTR

An şcolar 2018-2019

 

titulari

detaşaţi

suplinitori

 

64

3

25

       

Total  92

Debut.

Def.

Grad II

Grad I

14

12

11

55

 

 

 

Numele si prenumele

Functia

 
 

 

Bălan Silvestru Radauti

maistru

 

 

Băndiul Ionela Mihaela

profesor

 

 

Botezat Dorel

profesor

 

 

Bouaru Laura

profesor

 

 

Bouaru Vasile

profesor

 

 

Buliga Margareta

profesor

 

 

Buzduga Simion

Profesor

 

 

Calance Adina-Larisa

profesor

 

 

Carcalete Petru

profesor

 

 

Casoinic Carmen Daniela

profesor

 

 

Cenuşă Constantin

profesor

 

 

Chelba Loredana

profesor

 

 

Chifan Loredana

profesor

 

 

Ciubotaru Georgeta-Victoria

profesor

 

 

Ciubotaru Lucian -Mugurel

profesor

 

 

Ciurilă Marcel

maistru

 

 

Cojocariu Bogdan Ilie

profesor

 

 

Coroamă Camelia-Monica

profesor

 

 

Coroliuc Alina-Loredana

profesor

 

 

Costiuc Carmen-Liliana

profesor

 

 

Cotos Carmen-Doiniţa

profesor

 

 

Cotos Gheorghe

profesor

 

 

Covali Tiberiu

Maistru auto

 

 

Creţu Crina-Georgeta

profesor

 

 

David Liliana-Mihaela

profesor

 

 

Fomin Michaela

profesor

 

 

Gales Iordache Gabriel

profesor

 

 

Galeş Ramona-Crina

profesor

 

 

Grijincu Marius-Costel

profesor

 

 

Ignea Luminiţa-Daniela

profesor

 

 

Ignea Mihai

profesor

 

 

Jeder Nicoleta Diana

profesor

 

 

Juravle Afrodita-Valentina

profesor

 

 

Juravle Ciprian Nistor

profesor

 

 

Leuciuc Oresia

profesor

 

 

Leonte Gheorghe

 

 

 

Macovei  Florin Mihai

profesor

 

 

Magherean Ionela

profesor

 

 

Manole Mircea

profesor

 

 

Marici Elisabeta

profesor

 

 

Martinescu Silvia

profesor

 

 

Mehedin Maria

profesor

 

 

Micloş Minerva

profesor

 

 

Minciu Anda-Pompilia

profesor

 

 

Moisuc Mihaela-Gabi

profesor

 

 

Moisuc Niculina-Mihaela

profesor

 

 

Moldovan Lia

profesor

 

 

Nicolaiciuc Manuela

profesor

 

 

Pante Loredana Luminita

profesor

 

 

Perţa Sofrona-Mara

profesor

 

 

Petraru Dorel

profesor

 

 

Popa Anna

profesor

 

 

Popescu Angela

profesor

 

 

Popescu Constantin-Sorin

profesor

 

 

Popescu Maria

profesor

 

 

Popescu Nicoleta

profesor

 

 

Prelipcean Elena-Loredana

profesor

 

 

Prelipcean Liana

profesor

 

 

Preutescu Gheorghe

profesor

 

 

Puiu Mariana-Loredana

profesor

 

 

Rei Narcisa Marinela

profesor

 

 

Sandu Ana Maria

profesor

 

 

Sasu Sandrino

profesor

 

 

Scîntei Alina

profesor

 

 

Sofian Iulian-Ilie

profesor

 

 

Teleaga Ancuta -Marinela

profesor

 

 

Terec-Vlad Loredana

profesor

 

 

Ţibu Avram

profesor

 

 

Tiperciuc Elena

profesor

 

 

Ţofei Gela

profesor

 

 

Ţugulea Gelu

profesor

 

 

Turturean Lucia

profesor

 

 

Ududec Oana

profesor

 

 

Zebreniuc Adriana

profesor

 

 

Buculei Didina

Pensionar –pl.ora

 

 

Morariu Silvia

Pensionar –pl.ora

 

 

Corogoda Elena

Pensionar –pl.ora

 

 

Manole Victor

Pensionar –pl.ora