ACTIVITATEA CATEDREI DE INFORMATICĂ

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Semestrul I

 

Prof. Martinescu Silvia şi Prelipcean Liana au organizat un concurs de proiecte la clasele a XI-a cu tema „Tehnici de programare”, clase la care s-a aplicat evaluarea prin metoda proiectului.

                   

În săptămâna 8-14 decembrie 2014, săptămâna dedicată educaţiei în ştiinţele calculatoarelor, Comisia metodică de informatică a organizat şi participat cu grupe de elevi la evenimentul „Hour of Code”, unul dintre cele mai mari evenimente de educaţie din lume. Elevii şi profesorii au parcurs tutorialele interactive.

La începutul lunii decembrie în cadrul proiectului „Competenţe esenţiale pentru viaţă – alegerea carierei” prof. David Liliana, Ciubotaru Georgeta, Martinescu Silvia, şi Prelipcean Liana au organizat o întâlnire cu un antreprenor  şi un student masterand de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

                     

În luna ianuarie d-na prof. Prelipcean Liana a avut lecţie deschisă la Consiliere şi Orientare şcolară cu tema „Siguranţa pe Internet” la clasa a X-a A.

Membrii comisiei au participat la programul de formare continuă „Comunicare, Eficienţă, Dezvoltare”, curs organizat de Casa Corpului Didactic.

D-na prof. Ciubotaru Georgeta, în calitate de formator naţional în proiectul Google For Education (proiect iniţiat de Google în parteneriat cu Ministerul Educaţiei), a susţinut două cursuri de formare cu un număr de 50 cadre didactice de la Colegiul Tehnic Rădăuţi. La formare au participat toţi membrii comisiei metodice.

Catedra de informatică a organizat evenimentul "PORȚI DESCHISE", ce a avut loc în data de 12 februarie 2015, la sediul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Acest eveniment s-a desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/142184 cu titlul Mobile Access Self Service Student - MASS-USV, având ca scop prezentarea unor aspecte legate de implementarea proiectului, în principal de îmbunătăţirea relevanţei învăţământului universitar în regiune, ca necesitate fundamentală pentru oferirea de programe de studii corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. Cu această ocazie 40 de elevi de la Colegiul Tehnic, din clasele a XII-a profil informatică, ştiinţe şi electro au vizitat campusul universităţii şi au participat la o serie de activităţi şi demonstraţii din laboratoarele de robotică, energetică, calculatoare, acţionări electrice.