ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Limba franceza

Scîntei  Alina

gr.I

 

Limba franceza+limba romana

Moisuc Mihaela-Gabi

gr.I

Limba franceza

Chelba Loredana

 gr.I

Limba engleza

Creţu Crina Georgeta

gr.I

Limba engleza

Chifan Loredana

gr.II.

Limba engleza franceza

Calance Adina Larisa

gr.II

Limba engleza

Tugui Vasile-Trifon

engleza gr.II.

Limba engleza

Minciu Anda Pompilia

gr.II

Limba engleza

Cojocar Bogdan Ilie

def.

 

             La începutul anului şcolar 2016-2017 catedra de limbi străine şi-a propus următoarele obiective:

  • stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente;
  • alcătuirea conţinutului evaluării predictive;
  • urmărirea progresului şcolar;
  • abilitatea curriculară;
  • asigurarea condiţiilor optime şi a pregătirii necesare pentru susţinerea examenului de bacalaureat;
  • asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii cu succes a probelor la olimpiadele şcolare;
  • stabilirea activităţilor extra-curriculare

Fiecare dintre aceste obiective au presupus anumite conţinuturi şi forme de realizare. Astfel,pentru buna desfăşurare a orelor de limbi străine s-au făcut încadrările, s-au constituit grupele de elevi, s-au atribuit   sarcinile în cadrul catedrei şi s-a stabilit conţinutul testelor inițiale.S-au realizat teste și bareme pentru fiecare nivel de studiu.În urma analizei testelor inițiale s-au alcătuit planificarile şi programul de retrapare. Acest program a trebuit să cuprindă nenumărate structuri de limbă pe care elevii nu le-au asimilat în clasele anterioare.

 Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbilor străine s-au propus şi discutat în cadrul şedinţelor de catedră  metode şi mijloace eficiente pentru optimizarea acivităţilor instructive-educative.

            Încă de la începutul anului şcolar, membrii catedrei de limbi străine şi-au propus şi realizat ore de pregătire cu elevii claselor a 12-a  în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de receptare şi producere a mesajului într-o limbă străină. De asemenea, s-au realizat ore de pregătire pentru olimpiadele de limba engleză, franceză și germană, faza locală.

            S-au întocmit subiecte și bareme pentru examenele de diferență de către profesorii de limbi străine, aceştia  evaluând elevii care au susținut  examenele mentionate.

În primul semestru s-au întreprins o serie de acţiuni:

-în luna septembrie au avut loc activități și lecții tematice cu ocazia Zilei europene a limbilor;

- profesorii de limba engleză au realizat activităţi specifice pentru promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în agenda ONU-“World’s Largest Lesson”;

- in luna octombrie profesorii de limba franceza (Chelba Loredana, Scintei Alina) şi de limba engleza (Cretu Crina) au promovat examenul pentru ocuparea functiei de metodist al ISJ Suceava;

- profesorii metodişti au participat la cursul de perfecţionare „ Corpul de metodişti-Partener activ în formarea continuă” în lunile noiembrie şi decembrie;

-profesorii de limba engleză au participat in luna decembrie la seminarul organizat de Fischer International- “Going Digital”

-profesorii de limba engleză şi franceză au organizat etapa pe şcoală a olimpiadelor de limba franceză şi engleză;

 

- profesorii de limba franceză au organizat etapa locală a Olimpiadei de limba franceză;

 

-atât profesorii de limba engleza cat si cei de limba franceza au fost selectati pentru a face parte din grupul de lucru al ISJ Suceava, în vederea elaborării subiectelor de olimpiadă, atat pentru etapa locală cât şi pentru cea judeţeană; astfel, profesorii au trimis propuneri de subiecte pentru ambele etape ale olimpiadelor de limba franceză şi engleză;

 

-membrii catedrei de limbi moderne s-au implicat in organizarea serbarii de Crăciun, realizând un program de colinde in limbile franceză, germană şi engleză, coordonat de prof. Minciu Anda;

-elevii Colegiului Tehnic au participat la olimpiadele de limba engleză si franceză, etapa pe şcoală şi locală; la etapa judeţeană s-au calificat atât elevii participanţi la Olimpiada de limba franceză cât şi cei la limba engleză;

Atât profesorii de limba engleză cât și cei de franceză și germană au participat la cercurile pedagogice, care au avut loc în lunile noiembrie  si decembrie.

În al doilea semestru profesorii de limba franceză au realizat activităţi cu tema “Unitate in diversitate”, “Francofonia pe glob” în Săptamâna Francofoniei. Doamna profesoară Chelba Loredana a obţinut premii şi menţiuni la concursul naţional “Le petit renard" cu elevii  Lungu Darius (11C)-premiul I si Boca Anamaria  (11C)-menţiune - secţiunea Bandă desenată francofonă, precum şi alte 4 menţiuni la secţiunea Eseuri tot cu elevii din 11C.

Atât profesorii de limba franceză ( Scîntei Alina, Chelba Loredana ) cât şi cei de limba engleză ( Cretu Crina) au fost membrii evaluatori la etapa judeţeană a olimpiadelor de limba franceză/engleză. Doamna profesoară Chelba Loredana a făcut parte din comisia de evaluare  la faza naţională a olimpiadei de limba franceză desfăşurată la Gura Humorului. Profesorii de limba franceză si cei de engleză au desfăşurat activităţi de voluntariat pentru buna organizare a fazei naţionale a olimpiadei de limba franceză.

Profesorii de limba engleză (Chifan Loredana, Cretu Crina, Scîntei Alina) au coordonat  un număr de elevi pentru concursul judeţean “Behind the Words “, cu care au obţinut premii şi menţiuni: Chifan Loredana- premiul I- Grigorovici Rareş IXA, Boloca Paul Ciprian IXA , Giza David Noel , premiul II- Buzduga Cristian;

 Creţu Crina- premiul II-Trandaf Andrei-XII C, menţiuni- Coroamă Sergiu-X A, Bodnărescu Gabriel-IX B.

 

Membrii catedrei de limbi moderne s-au implicat în proiectul educaţional în parteneriat cu Asociaţia Culturală şi Ştiinţifică “Mathematiques sans frontieres” în cadrul concursului internaţional cu acelaşi nume.

 

Profesorii de limbi moderne au participat şi în al doilea semestru la activităţile metodice din cadrul cercurilor pedagogice şi la seminarii de perfecţionare organizate de British Council “Preparing Students for IELTS”, dobândind competenţe pe care le utilizează în activităţile instructiv-educative.

 

La clasele terminale, orele au fost organizate cu scopul de a dezvolta competenţele de comunicare, abilităţile de inţelegere a unui text audiat, citit şi de producere de texte funcţionale, în conformitate cu programa examenului de bacalaureat. Astfel, elevii noştri au avut rezultate bune la limbile straine, mulţi fiind incadraţi la nivelul B2 din cadrul European de referinţă a limbilor străine.

Preocuparea membrilor catedrei de limbi moderne pentru activităţi extra-curriculare s-a concretizat în al doilea semestru prin organizarea unor excursii tematice/de studiu la Gura Humorului şi Suceava, desfăşurarea unor activităţi în cadrul programului “Eco-şcoala”  şi participarea la programe educaţionale în parteneriat cu ISU Rădăuţi.

Ca realizări şi rezultate ale catedrei putem spune că anul trecut toţi membri catedrei au obţinut calificativul foarte bine, implicându-se activ în toate activităţile propuse. Sunt preocupaţi  atât de perfecţionarea, de îmbunătăţirea actului educativ, cât şi de autoperfecţionare, pregătindu-se pentru susţinerea diferitelor grade didactice.