COMPONENTA COMISIEI METODICE: MATEMATICĂ

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: MOISUC MIHAELA NICULINA

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL DIDACTIC

1.

BOUARU VASILE

GRADUL I

2.

BUCULEI DIDINA

GRADUL I

3.

DUMITRAS IOAN

GRADUL I

4.

JURAVLE AFRODITA VALENTINA

GRADUL I

5.

MOISUC MIHAELA NICULINA

GRADUL I

6.

MORARU SILVIA

GRADUL I

7.

ROTARU VASILE

PROF. DOCTOR

8.

NICOLAICIUC MANUELA GRADUL I
 
 

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ

 

 • Toţi profesorii au participat lunar la şedinţele de catedră planificate.

 

 • Planificările calendaristice au fost întocmite şi predate la termenul stabilit.

 

 • S-au dat teste predictive la clasele a IX-a şi teste iniţiale la restul claselor. Rezultatele s-au discutat în cadrul şedinţelor de catedră.

 

 • La începutul anului s-au comandat şi achiziţionat manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a.

 

 • Profesorii: Buculei Didina, Morariu Silvia, Dumitraş Ioan şi Moisuc Mihaela au participat la editarea unei culegeri ”Bacalaureat 2015” pentru profilul M2 şi au fost profesori colaboratori la un set de culegeri cu conţinut teoretic şi practic aplicativ pentru fiecare din clasele IX, X, XI, XII profil M1 şi respectiv M2.

 

 • În decursul anului şcolar 2014-2015 profesorii de matematică ai Colegiului Tehnic Rădăuţi au mobilizat colectivele de elevi pentru a participa la diferite concursuri de în specialitatea matematică precum: Concursul Naţional de  Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”- etapele locală, judeţeană şi naţională, Concursul Interjudeţean de matematică Aplicată ”Spiru Haret”.

 

 • În lunile noiembrie 2014 şi mai 2015 toţi profesorii au participat la cercurile pedagogice pe zona  Rădăuţi.

 

·           Dezvoltarea  resurselor umane la nivelul catedrei de matematică s-a  corelat  cu  preocuparea  tuturor  cadrelor  didactice  pentru  dezvoltarea  carierei  profesionale  prin  autoperfecţionare,  obţinerea  de  grade  didactice ( prof. Juravle Afrodita Valentina – Gradul didactic I ) ,   participări  la  activităţi  metodice  de  specialitate  la  nivel  local  şi  judeţean,  schimburi  de  experienţă,  exemple  de  bună  practică,  etc.

 

·           D-na prof. Moisuc Niculina Mihaela este profesor metodist al ISJ Suceava, membru în Consiliul Consultativ la disciplina matematică al ISJ Suceava şi profesor mentor, desfăşurând şi activităţi specifice acestor responsabilităţi.

 

 • În anul şcolar 2014-2015 a demarat proiectul „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învătământul  liceal” POSDRU/153/1.1/S/136612 iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

 

 •  În anul şcolar 2014-2015 a continuat proiectul „  Susţinerea studiului matematicii  la CTR  spre un Bac de SUCCES “ cu scopul realizării unei pregătiri riguroase la matematică a elevilor colegiului nostru. Din cadrul activităţilor desfăşurate au fost: tezele cu subiect unic la matematică în semestrele I şi II la clasele a XII-a , simulările naţionale, precum şi o selecţie obiectivă a elevilor spre accesul la prima sesiune a bacalaureatului.
 • S-au organizat şi desfăşurat ore suplimentare de pregătire pentru examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate la proba de matematică fiind de  80 %.
 • S-au efectuat ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la  concursurile de matematică „Adolf Haimovici” şi „Spiru Haret”, obţinându-se următoarele rezultate:

 

 

 

Concursul Naţional de  Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

 

Etapa judeţeană

 •  

Numele elevului

 •  

Prof. îndrumător

 

 1.  

CÎRDEI TABITA LILIANA

 a X-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

III

CIOBÎCĂ  GEORGIANA CRISTINA

a X-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

 •  

BULIGA IULIAN GABRIEL

a XII-a E

Buculei  Didina

 

 

 

Etapa  naţională

 

 •  

Numele elevului

 •  

Prof. îndrumător

 

 •  

CÎRDEI TABITA LILIANA

 a X-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

Menţiune

CIOBÎCĂ  GEORGIANA CRISTINA

a X-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

 •  

BULIGA IULIAN GABRIEL

a XII-a E

Buculei  Didina

 

 

 

 

Concursul Interjudeţean de matematică Aplicată ”Spiru Haret”

 

 

 •  

Numele elevului

 •  

Prof. îndrumător

 

 1.  

CIOBÎCĂ  GEORGIANA CRISTINA

 a X-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                 Responsabil catedră,

Prof. Moisuc  Niculina-Mihaela