COMPONENTA COMISIEI METODICE: OM ŞI SOCIETATE, ARTE

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: TURTUREAN LUCIA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

DISCIPLINA

GRADUL DIDACTIC

1.

HRENCIUC DANIEL

ISTORIE

GRADUL I

2.

JECALO ADI GHEORGHITA

ISTORIE

GRADUL II

3.

PUIU ADRIAN

ISTORIE

PROF. DOCTOR

4.

TURTUREAN LUCIA

ISTORIE

PROF. DOCTOR

5.

BUGARIU STELIAN

GEOGRAFIE

DEFINITIVAT

6.

PUIU LOREDANA

GEOGRAFIE

GRADUL II

7.

TIPERCIUC ELENA

GEOGRAFIE

GRADUL II

8.

ARDELEAN MARIOARA

SOCIO-UMANE

DEFINITIVAT

9.

BULIGA MARGARETA

SOCIO-UMANE

GRADUL I

10.

MOLOCENIUC DAN

SOCIO-UMANE

GRADUL II

11.

BUZDUGA SIMION

RELIGIE

GRADUL I

12.

CENUSA CONSTANTIN

RELIGIE

PROF. DOCTOR

13.

MARICI ELISABETA

RELIGIE

GRADUL I

14.

MARICI MIHAI LIVIU

RELIGIE

GRADUL I

15.

GRIJINCU MIHAELA COSMINA

ISTORIE DEFINITIVAT
16.

MARUSEC ADRIANA IOANA

SOCIO - UMANE DEBUTANT
17.

CIRSTEAN ALEXANDRA MARCELA

SOCIO - UMANE DEBUTANT
 

 

COMISIA METODICĂ  OM –SOCIETATE- ARTE

 

 1. ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Gradul de întocmire a planificărilor (100%)

     Corectitudinea întocmirii planificărilor: fiecare professor, la fiecare disciplina a comisiei, a intocmit planificarea  (atat calendaristic cat si pe unitati de invatare) in functie de indrumarile care au fost date de inspectorii scolari la  consfatuirile de  inceput de an scolar respectandu-se programele in vigoare

Gradul de întocmire a proiectelor didactice (75%)

 1. SITUAŢIA ORELOR DIN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

Socio-umane: Elemente de psihologie sociala  clasa a XII a

                           Educaţie  pentru  sănătate                        

                          Nutriţie

 

 1. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ
  • Realizarea planului managerial al comisiei: la inceputul semestrului I, in prima intrunire, s-au stabilit planul managerial al comisiei si obiectivele  acestuia ;
  • Numărul de întruniri: 4 in cadrul formal, informal-de fiecare data cand a fost necesar;
  • Rata de participare: 70-80% ;
  • Gradul de realizare a obiectivelor propuse: 80% .

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL DE ŞCOALĂ
  • Numărul de activităţi: 4 activitati metodice( dintre care o lectie deschisă la geografie susţinută de prof.Bugarariu Stelian
  • Rata de participare: 80%

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL ZONAL
  • Numărul de activităţi: 1 – disciplina istorie, prof. Puiu Adrian

Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice.

 1. STRATEGIILE DIDACTICE DE EVALUARE UTILIZATE LA NIVEL DE CATEDRĂ

                       -evaluare initiala (pentru obiectele care au fost predate si in anii anteriori)

                        -evaluare continua (tehnici curente, ascultare, teste)

                        -evaluare finala

 1. EVALUAREA INIŢIALĂ
  • Rata de susţinere a testelor de evaluare iniţială: 80%

                 Socio-umane  :  nu se impun teste predictive       

 1. SITUAŢIA LECŢIILOR ASISTATE ÎN CADRUL COMISIEI(interasistenţe, altele decât inspecţiile speciale sau cele efectuate de conducerea şcolii): 4 asistente

 

 1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A ELEVILOR CU RITMURI LENTE DE ÎNVĂŢARE, CU NEVOI SPECIALE SAU PROVENIND DIN MEDII DEZAVANTAJATE

                    Nu exista un program de pregatire special.

 1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Comisia nu a fost dotata cu materiale didactice noi, in afara de manualele obligatorii. Cererile pentru materialele didactice necesare adresate conducerii scolii nu a fost niciodata solutionate. Nu dispunem de niciun fel de materiale audiovizuale sau multimedia, nici macar de vreun top de hartie de scris. In present se utilizeaza cabinetul de geografie si cel de religie.
  • Dotarea cu materiale didactice: Zero
  • Achiziţionarea materialelor audio vizuale sau multimedia: Zero
  • Gradul de utilizare a dotării existente: cele 2 cabinete se utilizeaza permanent... ca sali de clasa!
  • Gradul de asigurare a manualelor şcolare / discipline / ani de studiu: clasele

a IX – a si a X –a au manualele la toate obiectele cuprinse in cadrul comisiei in proportie de 100%  iar clasele a XI- a , aXII – a si a XIII –a in proportie de 60%

 • Cu ajutorul Asociaţiei de Părinţi , sala 15 a fost transformată în Cabinet de ştiinţe sociale
 1. GRADUL DE UTILIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE: auxiliarele didactice se folosesc la majoritatea obiectelor.

 

 1. INTEGRAREA SUPORTULUI ELECTRONIC ÎN DESFĂŞURAREA LECŢIILOR
  • Numărul de lecţii AEL: nu sunt
  • Proiecţii de film: 15
  • Utilizarea de prezentări Power Point/ pagini WEB: peste 15
 2. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
  • Numărul de participări/catedre

            In anul scolar 2014-2015 , profesorii din cadrul catedrei au coordonat participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare, organizate la nivel local si judetean.

 1. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ŞI DE CONSILIERE

-activitati educative scolare: membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice planificate la fiecare obiect

-activitati extrascolare: membrii catedrei au fost implicati in urmatoarele activitati:

1. Membrii catedrei au fost implicati in proiectul ,,Transparenta si calitate in administratia publica prin social media”, organizat de Asociatia ASSED Suceava

            2. Participare la activitatea extrascolara organizata cu ocazia sarbatorilor de iarna.

            Prof. : Marici Elisabeta

3.Organizarea de activitati cu ocazia Zilei Nationale “1 Decembrie” si 24 Ianuarie

              Prof.Turturean Lucia  si Puiu Adrian

4. Activitate de educatie civica  “  Daruind vei dobindi”  in colaborare cu Caminul de batrani de la Manastirea Bogdanesti              

             Membrii catedrei

5.  Activitate de voluntariat in colaborare cu Spitalul de Psihiatrie Neuropsihici Siret sub titlul “Dar din dar se face raiul”

            Membrii catedrei

6.Sarbatorirea  Zilei Unirii

            Prof. Turturean Lucia si Puiu Adrian

7. Participarea Corului “ Thimotheos” la festivalul de colinde  “ Colindul Sfant si Bun”

8. Participarea membrilor catedrei la examenele de simulare –bac, implicarea profesorilor în programe de pregatire suplimentară a elevilor, în vederea susţinerrii examenului de bacalaureat. Ca urmare a acestei împlicări, rata de promovabilitate, la disciplinele pentru bac, este de peste 90 %.

9. Realizarea de activităţi şi excursii în cadrul programului ,,Şcoala altfel”, activităţi ce se regăsesc în raportul consilierului educativ.

 

 1. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
  • Numărul de înscrieri la gradele didactice: - 2
  • Numărul de inspecţii efectuate: -
  • Participarea la cursul  Comunicare, eficienta si dezvoltare
  • Obţinerea titlului de doctor în istorie de către prof. Cenusa Constantin

Cadrele didactice sunt implicate in coordonarea activităţilor din cadrul comisiilor funcţionale la nivel de şcoală.

Responsabil comisie,

Profesor Buliga Margareta

 

 

“NOI SUNTEM ROMÂNI!”

 

    A intrat în tradiţia Colegiului Tehnic Rădăuţi, ca de Ziua Naţională şi de Ziua Bucovinei, elevii să se manifeste într-o manieră artistică şi să metabolizeze momentele istorice din 1918. Profesorii de istorie dr. Lucia Turtureanu şi dr. Adrian Puiu au organizat aceste manifestări, ajutaţi de profesoara Ionela Mihaela Bândiul, dr. în limba şi literatura română, care a gestionat, ca de obicei, cu multă inspiraţie şi talent partea artistică.

    Cele două zile afectate evenimentului s-au derulat astfel: prima parte a manifestărilor dedicate Zilei Naţionale s-a concretizat printr-un program artistic, în cadrul căruia, elevii şi-au îmbrăcat costumele naţionale, au citit proclamaţiile Unirii, au recitat poezii şi au intonat cântece dedicate Unirii. În a doua zi, vineri 28 noiembrie 2014, s-a desfăşurat un concurs inedit intitulat "Noi suntem romani!", care a constat din întrebări despre Unirea de la 1600 realizată de către Mihai Viteazul, Unirea Principatelor Moldova şi Tara Româneasca realizata la 1859 prin dubla alegere a lui Al.I. Cuza ca domnitor al celor două Principate şi Marea Unire din 1918.

      La concurs au participat 11 echipaje, care au purtat numele celor 11 provincii istorico-geografice în care locuiesc români (Banat, Basarabia, Bucovina, Cadrilater, Crişana, Dobrogea, Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania). Pe primul loc s-a situat echipajul Moldova, format din elevele Lavinia Avram şi Ionela Ruşti din clasa a XI-a C, pe locul 2 - echipajul Muntenia, format din elevii Vladuţ Ionesi şi Tudor Pop din clasa a X-a E, iar pe locul 3, echipajul Bucovina, format din elevii Paraschiva Daneliuc şi Ionel Ursachi, din clasa a XII-a D. Jurizarea  a fost asigurata de către profesorii de istorie din şcoală, secondaţi de o comisie tehnică formată din consilierul educativ profesor Elisabeta Marici, şi elevii Adrian Puha, Ilie Nastasiuc şi Cosmin Popescu. Cei 22 de elevi au fost recompensaţi cu diplome, premii şi un dar de neuitat: steagul tricolor!

     Partea  artistică a bucurat audienţa prin sceneta „Moş Ion Roată şi Unirea”de Ion Creangă şi o defilare a costumelor populare. Frumuseţea şi tinereţea s-au îngemănat, emulaţia şi entuziasmul au monopolizat toţi participanţii. Exerciţiul civic şi patriotic de mândrie este important în spaţiul unde se face educaţie  şi de aceea apreciem disponibilul profesorilor pentru acest gest animat doar de considerente afective care demonstrează vocaţia de dascăl.

                       Georgeta Olaru

 

 

Ziua de 24 Ianuarie

Prof. Marici Elisabeta si prof. Turturean Lucia au organizat un spectacol cu tema “ Unire- n cuget si-n simţiri” , în colaborare cu Casa de Cultură Rădăuti