ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

Activitatea membrilor catedrei de Istorie- geografie s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educative activizant, concretizat prin:

 

 • Selectarea manualelor respectând principiul continuităţi în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice
 • Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 • Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în redarea unor conținuturi istorice și geografice;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste commune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor – întreaga catedră)
 • Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplionele istorie și geografie
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercurilor Pedagogic edin zona Rădăuţi la istorie și geografie
 • Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

       

- participare la proiectul ERASMUS “European Cultural Workshop” în Bulgaria, 13-22 sept 2018, prof. Puiu Loredana;

- ”Spune DA pentru sănătatea ta”, 23 oct 2018, prof. Puiu Loredana;

-  Participare la proiectul concurs interjudețean ”Istoria fără manual” 17 noiembrie 2018;

- Activitatea ” Cunoaște liderul din tine” 17 noiembrie 2018;

- CenTenaR la CTR, noiembrie-decembrie 2018, Prof. Puiu Loredana, Turturean Lucia, Cojocariu Bogdan;

- Ziua portului popular la CTR 30 noiembrie 2018, Prof. Turturean Lucia, Tiperciuc Elena, Puiu Loredana;

- ”Unirea Principatelor la CTR” 23 ianuarie 2019, prof. Turturean Lucia, Puiu Loredana;

- Acțiunea umanitară ”Flori pentru zâmbete” la Căminul pentru persoane vârstnice, 8 martie 2019, Puiu Loredana;

- Susținerea Gradului didactic I de către prof. Tiperciuc Elena, 25 martie 2019

- Acțiune de plantare și igienizare organizată de Rădăuțiul Civic în centrul orașului Rădăuți în cadrul activității ”Hai să Înverzim orașul”, 27 martie 2019;

- Campanie de donare de sânge” 12 elevi ai colegiului au donat sânge, 27 marie 2019;

- Coferință ”Distruge zidul indiferenței”, 2 aprilie 2019;

- Conferință ”Valori juridice pentru generațiile viitoare” 4 aprilie 2019;

- ”Pădurea de mâine” - acțiune de plantare la Clit, 6 aprilie 2019;

- ”Copacul tău pentru Pământul nostru” – acțiune ECO la Moldovița, 18 aprilie 2019;

- ”E ușor să fii generos! Ține de tine!” – campanie umanitară pentru familiile nevoiașe din Rădăuți,

- „Ziua Pământului”, actiune de plantare de magnolii și stejari in grădina școlii, 22 aprilie 2019;

- ”Unitate în diversitate”- ”EU sunt UE” ziua Europei la CTR, 9 mai 2019;

- ”ECO peisajul la CTR” – expoziție de pictură la Galeriile de Artă Rădăuți;

- ”10 mai- ziua României moderne” prof. Cojocariu Bogdan;

            - ”Un mediu curat, un mediu sănătos„ acțiune de curățenie a parcurilor din jurulcolegiului, 5 iunie 2019, prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan

               - Reevaluarea în cadrul programului mondial Eco Școala pentru obținerea steagului verde Iunie 2019, Prof. Puiu Loredana, Cojocariu Bogdan, Turturean Lucia.

            Completarea dosarului catedreiprinfişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste 

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale îna cord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

●Participare la Concurs Județean de Dezbateri Educative, Tinerii în viața comunității coordonator prof. Puiu Loredana( arbitru)

●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Puiu Loredana

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de geografie prof. Puiu Loredana
 • Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste-

 

 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel 

 

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

 • Puncte tari: rigurozitate, pregătire științifică și metodică, adecvarea predării la nivelul de cunoaștere atins de elevi; stimularea elevilor pentru cunoașterea specificului natural și identitar al regiunii în care trăiesc; buna comunicare cu clasele de elevi; creativitate, seriozitate, diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, claritatea formulării sarcinilor de lucru, accentuarea laturii formative a învățării, combinarea influențelor non-formale cu cele formale.
 • Puncte slabe: scăderea numărului de elevi care optează pentru susținerea ex. de bacalaureat la disciplina geografie; nr. mic de participanți la olimpiada de geografie, privirea secvențială a procesului de învățare, accentul prea ridicat pe informare și mai puțin pe formare, lipsa accesului la o rețea WiFi, care sa asigure accesul liber la internet, în vederea creșterii calității procesului educativ (accesarea de resurse de documentare, în timp real, la orele de curs).
 • Ameninţări: Volumul mare de informații, decalaj între cunoștințele și competențele elevilor care vin la liceu și  cerințe; concentrarea unui numar mare de activitati intr-un timp foarte scurt poate conduce la epuizare, birocratizarea profesiei, lipsa motivației pentru lectură și formarea culturii generale, numărul ridicat de elevi în unele clase, decalaj între cunoștințele și competențele elevilor care vin la liceu și cerințele educaționale, dificultatea identificării modalităților optime de motivare a elevilor, a creșterii gradului lor de interes pentru disciplinele socio-umane.
 • Oportunităţi: specificul materiei care oferă o posibilitate de completare a culturii generale și de dezvoltare personală și posibilități de organizare mai atractivă a orelor, interesul elevilor pentru evenimente din actualitatea internațională, circulația ridicată a subiectelor de istorie în rețelele de socializare.

 

                                                                                 Responsabil comisie, prof. Puiu Loredana