RAPORT DE ACTIVITATE PROIECT ROSE AN 1 - 2018-2019 


 
Calitatea serviciilor educaționale în liceul nostru presupune atât adaptarea  programelor educaționale ținând cont de condițiile concrete, de nevoile beneficiarilor direcți, elevii, cât și înțelegerea necesităților actuale și de viitor ale acestora, îndeplinirea cerințelor, eventual depășirea așteptărilor.  Pentru a satisface cerințele unei economii bazate pe cunoaștere, provocarea este de a îmbunătăți performanța educațională în rândul tinerilor are ca principiu fundamental egalitatea de șanse în educație indiferent de caracteristicile individuale. 
 
PROIECTUL ROSE .  PREZENTARE   ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).  


 DETALII DESPRE DERULAREA PROIECTULUI ROSE LA NIVELUL LICEULUI  

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind Selecția echipei de implementare a subproiectului  INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! (ROSE) 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind Selecția grupului țintă a subproiectului  INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! (ROSE) 

 
Echipa de Management a proiectului

Coordonator grand – dir. adj. FOMIN MICHAELA

Responsabil financiar- Contabil Luchian Maria

Responsabil cu achizitiile- prof. Mehedin Maria 
 
Grupul țintă este format din 200 elevi ai școlii noastre prinși în următoarele activități ;

Activitatea I.1- ÎNVĂȚ PENTRU A REUȘI !- program remedial la disciplinele de Bacalaureat Elevi- 90 elevi ai claselor a XII-a și 60 elevi ai claselor a XI-a

Profesori- Rei Narcisa și Teleagă Anca -Limba și Literatura română  , Juravle Afrodita și Juravle Nicoleta - Matematică, Macovei Mihai- Istorie, Buliga Margareta – Logică , Coroamă Camelia – Biologie. 
Activitatea I.2- Abilități pentru viață – cursuri de dezvoltare personală- Psiholog Ardelean Mărioara 
Activitatea I.4. ÎNVĂȚ, APLIC, INOVEZ - Atelier de inventică, creativitate și asumare, activitate de sprijin pentru obținerea atestatului profesional -Prof. Fomin Michaela, prof. Popa Daniel, Prof. Mehedin Maria, Lab. Țugui Liliana 
Activitatea II.1. INIȚIATIVĂ ÎN AFACERI – work-shopuri cu tematică antreprenorială- Prof. Buliga Margareta , prof. Prelipcean Loredana 
Activitatea II.1. INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE –editarea revistei școlii- Prof. Bîndiu Mihaela Ionela, prof. Teleagă Ancuța, prof. Moldovan Lia 
 

 

   

Activitatea I.1  ÎNVĂȚ PENTRU A REUȘI ! - Ore  remediale  la disciplinele de  Bacalaureat

      

Activitatea I.4. - ÎNVĂȚ, APLIC, INOVEZ - activitate de sprijin pentru obținerea atestatului profesional

   

Activitatea II.1. INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE – editarea revistei școlii-

   

Activitatea II.1. INIȚIATIVĂ ÎN AFACERI work-shopuri cu tematică antreprenorială