Rezultate 2016 - 2017

Analiza rezultatelor  din anul şcolar 2016-2017

 

            Situaţia şcolară din anul şcolar 2016-2017

 

În anul şcolar 2016-2017 conform datelor statistice la sfârşit de an, au promovat cursurile şcolii la nivelul liceal teoretic un număr de 535  elevi, iar la  nivelul liceal tehnologic 734  si  la scoala profesionala 182.

Pentru anul şcolar 2016-2017 au fost planificate pentru clasele a IX-a un număr de 15 clase pentru domeniile: Mecanică; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; ; Industrie textilă şi pielărie – servicii, matematica-informatica, filologie, stiinte ale naturii din care s-au realizat 15 clase deci un procent de 100% astfel: doua matematica-informatica, una stiintele naturii, una filologie, doua servicii, doua transporturi, una pentru Mecanică; una pentru Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; una pentru Industrie textilă şi pielărie, doua  la profesionala mecanic auto .

Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăsim în anexa (Anexa 8 Situaţia şcolarizării pe nivele şi profile IPT).

La nivelul unităţii şcolare, la începutul anului au fost înscrişi un număr de 577 elevi la învăţământul liceal teoretic ,753 la învăţământ liceal tehnologic  şi 185  la scoala profesionala. (Anexa 7 Rata abandon). Totuşi, în cadrul învăţământului tehnic, nu toţi elevii existenţi la sfârşitul anului promovează în procent de 100%.

 

Situaţia şcolară a elevilor  2016-2017

Nr. elevi/formă de învăţământ

Liceu teoretic

Liceu tehnologic

Stagii de  pregatire practica

Scoala profesionala

Înscrişi la început de an şcolar

5345

720

-

231

Veniţi prin transfer

4

16

-

6

Plecaţi  prin transfer

28

14

-

6

Alte situatii(retrasi,exmatriculati,)

6

43

-

8

Repetenţi

-

14

10

26

Abandon

-

-

-

-

Existenţil in evidenta  la sfirsitul anului scolar

504

679

-

213

 

 

La sfarsitul anului scolar 2016-2017 rezultatele la invatatura au fost urmatoarele:

 

Clasa/

Filiera teoretica-profil real

Specializarea

-at.inf.int.+stiinte ale naturii

Inscrisi la inceputul anului scolar

Ramasi inscrisi la sf. Anului scolar

Promovati

Procent de promov.

 
 

a IXa

86

85

85

100%

 

a Xa

74

72

72

100%

 

a XI a

79

76

76

100%

 

a XII a

69

69

69

100%

 

 

Clasa

Filiera teoretica-profil uman Specializarea-

Filologie+stiinte sociale

Inscrisi la inceputul anului scolar

Ramasi inscrisi la sf. Anului scolar

Promovati

Procent de promov.

 
 

a IXa

56

57

57

100%

 

a Xa

57

56

56

100%

 

a XI a

66

65

191

100%

 

a XII a

       66

66

166

100%

 

 

Clasa

Filiera tehnologica-profil servicii

Inscrisi la

inceputul anului scolar

Ramasi inscrisi la sf. Anului scolar

Promovati

Procent de promov.

 
 

a IXa

55

55

55

100%

 

a Xa

55

55

55

100%

 

a XI a

66

62

62

100%

 

a XII a

        72

72

72

100%

 

 

Clasa

Filiera tehnologica-profil tehnic

Inscrisi la inceputul anului scolar

Ramasi inscrisi la sf. Anului scolar

Promovati

Procent de promov.

 
 

a IXa

112

99

99

100%

 

a Xa

98

97

92

94,84%

 

 

 

 

 

 

 

a XI a

137

112

112

100%

 

a XII a

       76

76

        76

100%

 

 

Clasa

Filiera tehnologica-

Inscrisi la inceputul anului scolar

Ramasi inscrisi la sf. Anului scolar

Promovati

Procentde promov.

 
 

a IXa

58

60

59

98,33/%

 

a Xa

99

97

92

94,84%

 

a XI a

56

55

53

96,36%

 

 

Pentru formele de învăţământ – liceu tehnologic procentul de promovabilitate a fost de 97,93 %,   şi la  scoala profesionala  procentul de promovabilitate la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 este de 86,29.

La examenul de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor de  liceu tehnologic  a fost de  100% absolvenţii 

 

REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI

 

Nr.

Crt.

Disciplina

Olimpiada/concurs

Etapa

Premiul

Numele elevului

Numele profesorului indrumător

 

1

Limba şi literatura română

TINERE CONDEIE

Judeţeană

III

Poteraşu Cristina Iuliana

Perţa Mara

2

Limba şi literatura română

TINERE CONDEIE

Judeţeană

Menţiune

Mafteian Alexandra

Bândiul Ionela Mihaela

3

Limba şi literatura română

TINERE CONDEIE

Judeţeană

Menţiune

Olenici Bianca

Bouaru Laura

4

Matematică

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”

Naţională

Menţiune

Cîrdei Tabita Liliana

Moisuc Niculina Mihaela

5

Matematică

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI

Judeţeană

I

Cîrdei Tabita Liliana

Moisuc Niculina Mihaela

6

Matematică

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI

Judeţeană

Menţiune

Căilean Alina

Moisuc Niculina Mihaela

7

Matematică

CONCURSUL DE MATEMATICĂ „SPIRU HARET”

Interjudeţeană

I

Cîrdei Tabita Liliana

Moisuc Niculina Mihaela

8

Matematică

CONCURSUL DE MATEMATICĂ „SPIRU HARET”

Interjudeţeană

III

Căilean Alina

Moisuc Niculina Mihaela

9

Fizică

Concursul Național  Ștefan Procopiu

Naţională

III

Hrab Beniamin

Cloşcă Valentina

10

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Naţională

Menţiune

Litvinchevici Maria

Sofian Iulian

 

11

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

I

Hrab Beniamin

Cloşcă Valentina

12

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

II

Melen Rebeca Eleonora

Sofian Iulian

13

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

III

Ursache Mihaela

Sofian Iulian

14

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

III

Hurjui Gabriel

Cloşcă Valentina

15

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

III

Vlad Andrei Vlăduţ

Cloşcă Valentina

16

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

Menţiune

Litvinchevici Maria

Sofian Iulian

17

Fizică

Concursul Național Ştefan Procopiu

Judeţeană

Menţiune

Dariciuc Ciprian

Cloşcă Valentina

18

Fizică

Concursul PROFIZICA

Interjudeţeană

I

Hrab Beniamin

Cloşcă Valentina

19

Fizică

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

 

I

Hrab Beniamin

Cloşcă Valentina

20

Fizică

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

 

Menţiune

Hurjui Gabriel

Cloşcă Valentina

21

Limba Engleză

Concursul Regional de eseu in limba engleza si creatie plastica< Lumea in cuvinte si culoare"

Regională

I

Ruşti Ionela

Creţu Crina

22

Limba Engleză

Concursul Regional de eseu in limba engleza si creatie plastica< Lumea in cuvinte si culoare"

Regională

Menţiune

Dohotar Bianca

Scîntei Alina

23

Limba Engleză

Concursul Regional de eseu in limba engleza si creatie plastica< Lumea in cuvinte si culoare"

Regională

Menţiune

Tichanov Feodora

Creţu Crina

24

Limba Engleză

Concursul judeţean de limba engleză" Behind the words"

Judeţeană

I

Schiţcu Gabriel

Creţu Crina

25

Limba Engleză

Concursul judeţean de limba engleză" Behind the words"

Judeţeană

Premiul Special

Lupescu Iulian

Creţu Crina

26

Limba Engleză

Concursul judeţean de limba engleză" Behind the words"

Judeţeană

I

Fodor Bogdan

Scîntei Alina

27

Limba Engleză

Concursul Judeţean de limba engleză" Behind the words"

Judeţeană

Menţiune

Hutanu Alexandru

Chifan Loredana

28

Limba Engleză

Concursul Judeţean de limba engleză" Behind the words"

Judeţeană

Menţiune

Muha Andrei

Creţu Crina

29

Limba Engleză

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

USV

Menţiune

Ruşti Ionela

Creţu Crina

30

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAER

I

Pomohaci Loredana

Creţu Crina

31

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAER

I

Ruşti Ionela-Loredana

Creţu Crina

32

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAER

II

Nichitean Dana

Creţu Crina

33

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

 

II

Hacman Camelia

Creţu Crina

34

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

 

III

Vilcinschi Ionela-Alexandra

Creţu Crina

35

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

 

III

Tofan Ana-Maria

Creţu Crina

36

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

 

III

Dohotar Bianca

Scîntei Alina

37

Limba Engleză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

 

III

Lungu Alexandru

Scîntei Alina

38

Limba Franceză

Olimpiada

Judeţeană

Menţiune

Lungu Darius

Chelba Loredana

39

Limba Franceză

Concursul Regional de eseu in limba franceză si creatie plastica< Lumea in cuvinte si culoare"

CAER, 864

I

Irimescu Maria Georgiana

Chelba Loredana

40

Limba Franceză

Concursul Judeţean „La dictee lavalloise”

CAEJ

II

Lungu Darius

Chelba Loredana

41

Limba Franceză

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

 

Menţiune

Hacman Camelia

Chelba Loredana

42

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

I

Hacman Camelia

Chelba Loredana

43

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

I

Semeniuc Sabina

Chelba Loredana

44

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

I

Irimescu Maria

Chelba Loredana

45

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

II

Ruşti Ionela Loredana

Chelba Loredana

46

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

III

Pomohaci Loredana

Chelba Loredana

47

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

III

Luta Adriana

Chelba Loredana

48

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

III

Nichitean Dana

Chelba Loredana

49

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

III

Ieremiţă Eliza

Chelba Loredana

50

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

III

Lavric Oana

Scîntei Alina

51

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

Menţiune

Tofan Gabrila

Chelba Loredana

52

Limba Franceză

Concursul Interdisciplinar EUROPA

CAERI 1496

Menţiune

Calancea Cosmina

Chelba Loredana

53

Istoria

Olimpiada

Judeţeană

III

Confederat Iuliana Angelica

Turturean Lucia

54

Istoria

Concursul „Istoria fără Manual”

Regională

II

Buzduga Cristian

Puiu Adrian

55

Istoria

Concursul „Istoria fără Manual”

Regională

II

Lăzărescu Adi

Puiu Adrian

56

Istoria

Concursul „Istoria fără Manual”

Regională

II

Atudorei Ioana

Puiu Adrian

57

Religia

Olimpiada

Judeţeană

III

Şuian Bianca

Marici Elisabeta

58

Socio-umane

Concursul Județean “ Locuri, oameni, valori ”

Județeană

Mențiune

Tichanov Feodora

Buliga Margareta

59

Informatică

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

USV

II

                         Schiţcu Gabriel

Prelipcean Liana

60

Informatică

Concursul STUDENT PENTRU O ZI

USV

III

Bîcu Andrei

Martinescu Silvia

61

Informatică

Concursul  Național de Referate și Comunicari Științifice - cu participare internațională - "Ștefan Procopiu" Piatra Neamţ

Naţională

Menţiune

Ursulean Andrei

Martinescu Silvia

62

Informatică

Concursul National de prezentari PowerPoint „O viata sanatoasa printr-o alimentatie adecvata”

Naţională

III

Tofan Marius

Martinescu Silvia

63

Informatică

Concursul „AcadNet”

judeţeană

I

Acsane Bogdan

Ciubotaru Georgeta

64

Informatică

Concursul „AcadNet”

Naţională

III

Ursulean Andrei

Ciubotaru Georgeta

 

65

Aria curriculara tehnologii

Concursul „ Dumitru Rusu”, Comunicare Profesională

Județeană

I

Melen Rebeca

Grijincu Marius

Popescu Angela

66

Aria curriculara tehnologii

Concursul „ Dumitru Rusu”, Comunicare Profesională

Județeană

Mențiune

Iacoban Livia

Grijincu Marius

Popescu Angela

67

Aria curriculara tehnologii

Concursul „ Dumitru Rusu”, Contabilitatea Unității Economice

Județeană

Mențiune

Hasna Bianca Maria

Grijincu Marius

Popescu Angela

68

Aria curriculara tehnologii

Concursul „ Dumitru Rusu”,Asigurări, Contracte Economice

Județeană

Mențiune

Andrei Ioana Maria

Popescu Sorin

Juravle Ciprian

69

Aria curriculara tehnologii

Concursul „ Dumitru Rusu”,Asigurări, Contracte Economice

Județeană

Mențiune

Tărâță Diana

Popescu Sorin

Juravle Ciprian

70

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Națională

Mențiune

Dariciuc Ciprian

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

71

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul I

Dariciuc Ciprian

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

72

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul I

Iacoviță Andrei Samuel

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

73

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul II

Cimpoi Ioan

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

74

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul II

Hurjui Gabriel

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

75

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul III

Cucoș Marian Victor

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

76

Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul III

Hrab Beniamin

Ududec Oana, Cotos Gheorghe, Mehedin Maria

77

Aria curriculara tehnologii Aria curriculara tehnologii

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Mențiune

Cîrdei Tabita Liliana

Popescu Sorin, Popescu Angela, Prelipcean Elena, Grijincu Marius, Juravle Ciprian

78

Aria curriculara tehnologii

Concursul “ O meserie pentru fiecare” din aria curriculară “ Tehnologii”

Județeană

Premiul II

Echipaj

Fomin Michaela

79

Educație Artistică

Concursul Internațional de Artă Vizuală “ Culorile Mureșului Wizart continuă povestea’

Internațională

Premiul II

Luța Maria

Ignea Mihai

80

Educație Artistică

Concursul Internațional de Artă “ N.N. Tonitza”

Internațională

Premiul I

Luța Maria

Ignea Mihai

 

Programe de colaborare instituţionale pentru anul şcolar:

 

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT

 

(educaţia rutieră,prevenirea traficului de persoane, prevenirea consumului de alcool, tutun droguri, apărarea şi protecţia civilă, respectarea drepturilor copilului, protecţia consumatorului, voluntariat, sănătate, igienă)

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA  PROIECTULUI

NIVEL DESFĂŞURARE (local, interjudeţean naţional

 

PERI-OADA DESF.

 

NUMĂR PARTI-CIPANŢI

 

PARTENERI

 

1.

Ziua Europeana impotriva traficului de persoane

 

Octombrie 2016

 

Asociatia Eliberare BUCURESTI

2.

Teatru „Inspecţiune” de I.L .Caragiale

local

oct.

32

Azilul de bătrâni Rădăuţi

3

„Îţi ştii drepturile?”

local

oct

 

234

Salvaţi copiii

 

4

„Balul  bobocilor”

local

   .

400

Asociaţia de părinţi CTR

Casa de Cultura Rădăuţi

 

5

Dar din dar se face rai

local

dec

210

Spitalul de psihiatrie SIRET

6.

Expoziţie desene

„Hristos se naşte, slăviţi-l!”

 

local

 

dec.

 

56

Protopopiatul Rădăuţi

Galeriile de Artă

Catedrala Ortodoxă Rădăuţi

 

7.

Daruind vei dobindi

local

dec

158

Azilul de batrini M-rea Bogdanesti

8.

„Delincvenţa juvenilă în atenţia tuturor”

local

dec.

125

Poliţia Rădăuţi

8

„Serbarea Crăciunului”

local

dec

Aprox. 400

Casa de Cultură Rădăuţi

Clubul Copiilor Rădăuţi

 

10

„Victimele traficului de persoane” – film, discuţii colocviale

local

febr

91

Poliţia Rădăuţi

 

11

Program de informare privind drepturile copilului –

local

 

martie

 

184

În parteneriat cu

„Salvaţi Copiii”

12

„Vreau să fiu pompier!”

 

local

aprilie

156

Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi

13

„Vreau să fiu student”

interjudeţean

aprilie

73

USV, Universitatea AICuza Iasi

14

Demonstraţii SMURD

local

aprilie

46

Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi

15

“Curăţenia de primavară în parc”

local

aprilie

31

Primăria Rădăuţi

16

. "Iluzii si realitate" - abilitatea gestionarii cumpărăturilor

local

aprilie

653

Sala Bibliotecii „T. Flondor”

17

Întâlnire cu medicul şcolar

„DESPRE SEX”

local

aprilie

92

Spitalul Rădăuţi

18

 Vizită la Muzeul Etnografic „Eugenia şi Simion Ioneţ”

local

aprilie

132

MUZEUL ETNOGRAFIC „EUGENIA ŞI SIMION IONEŢ”

19

« Invitaţie la echitatie »

 

local

aprilie

22

Pensiunea “CAI DE LEGENDA”

 

20

Vizite la instituţiile locale de cultură

 

local

aprilie

 

28

Galeriile de Artă

21

Teatru „Occident expres” de Matei Vişniec

local

mai

21

Teatru Naţional „Marin Sorescu” Craiova

 

22

„Un  dar mic pentru un zâmbet mare”

1 IUNIE

local

iunie

132

Casa de Cultură

Colegiul E Hurmuzachi

Colegiul A Motrescu

 

 

 

 

23

„Dialog între civilizaţii”

Discuţii colocviale în limba engleză cu

local

iunie

 

12

Familia Vicar Paul şi Sue Mackay – Norwich

England

 

24

 

Studiile în străinătate

Discuţii colocviale

local

iunie

11

Studentul olandez Koen Geul Cabinetul psihopedagogic