COMPONENTA COMISIEI METODICE: ŞTIINŢE ALE NATURII (FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE)

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: ŢOFEI GELA

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

DISCIPLINA

GRADUL DIDACTIC

1

BULIGA CORNELIA PAULINA

FIZICĂ

GRADUL II

2

CARCALETE PETRU

FIZICĂ

GRADUL I

3

CLOSCA VALENTINA

FIZICĂ

PROF. DOCTOR

4

COSTIUC CARMEN

FIZICĂ

GRADUL I

5

MAGHEREAN EMILIA IONELA

FIZICĂ – CHIMIE

GRADUL I

6

SOFIAN IULIAN ILIE

FIZICĂ

GRADUL I

7

TUGULEA GELU

FIZICĂ

GRADUL I

8

COROGODA ELENA

CHIMIE

GRADUL I

9

MANOLE MIRCEA

CHIMIE

GRADUL I

10

TOFEI GELA

CHIMIE

GRADUL I

11

COROAMA CAMELIA MONICA

BILOGIE

GRADUL II

12

GALES RAMONA CRINA

BILOGIE

PROF. DOCTOR

13

TELISCA MARIA

BILOGIE

GRADUL I

 
 
 

COMISIA METODICĂ ŞTIINŢE ALE NATURII

 

 

 1.         Activitatea de proiectare didactica

Toate planificarile calendaristice au fost intocmite si realizate corect de catre tot membrii comisiei. In toate cazurile s-au intocmit proiecte didactice.

 

 1. Situatia orelor din curriculumul la decizia scolii

Exista ore din curriculumul la decizia scolii propuse de profesorii: Corogoda Elena, Tofei Gela, Coroama Camelia, Telisca Maria pentru care exista miniprograme elaborate si aprobate si planificari calendaristice.

 1. Activitati la nivelul comisiei metodice

Activitatile comiisiei au fost:

 • In luna septembrie toti membrii catedrei au participat la consfatuirile judetene organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Suceava.
 •  In luna octombrie au fost analizate rezultatele obtinute de elevi la testele predictive stabilindu-se masuri remediale.
 • In luna noiembrie toti membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice desfasurate conform calendarului stabilit la fiecare disciplina in parte
 • In lunile decembrie si ianuarie au fost organizate sedinte de pregatire pentru performanta cu elevii claselor IX-XII la disciplinele fizica, chimie si biologie
 • In luna ianuarie au fost organizate etapele locale ale olimpiadelor la fizica, chimie si biologie
 • In luna mai a fost sustinut cercul pedagogic al profesorilor de biologie din zona Radauti de catre profesorii de biologie ai Colegiului Tehnic Radauti
 • Au fost sustinute lectiile demonstrative si referatele stiintifice conform planului de activitati
 • A fost finalizat cabinetul de biologie.

 

Performanta scolara – rezultate obtinute la concursurile scolare:

 1. Profesor Valentina Closca – disciplina Fizica

Semestrul. I

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev

 

Premiul obţinut

Clasa

Denumire Concurs

Faza

1

HRAB BENIAMIN

I

11K

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

2

VRACI CONSTANTIN

II

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

3

BILAŞEVSCHI PETRICĂ

III

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

 

 

Semestrul. II

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev

 

Premiul obţinut

Clasa

Denumire Concurs

Faza

1

HRAB BENIAMIN

I

11K

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

2

VRACI CONSTANTIN

II

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

3

BILAŞEVSCHI PETRICĂ

III

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

 

 

 1. Profesor Tofei Gela – disciplina Chimie

Concursul de chimie Petru Poni, etapa judeteana, mentiune elevul DASCĂLU D. DUMITRU CEZAR clasa  a IX a J

 

 1. Strategii didactice utilizate la nivelul catedrei

La nivelul Comisiei de Stiinte au fost utilizate ca si modalitati de evaluare: evaluarea scrisa, evaluarea orala, rezolvarea de exercitii, evaluarea portofoliilor elevilor, prezentarea de proiecte.

Au fost aplicate teste predictive la inceputul sem I iar pe parcurs teste sumative si  teste curente in vederea cuantificarii gradului de intelegere si aprofundare al informatiilor dar si al atingerii competentelor specifice fiacarei discipline  in parte.

 

 1. Activitatea de formare continua

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei au participat la urmatoarele cursuri de formare:

 • Coroama Camelia si Telisca Maria au participat la cursurile de formare din cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal”,cursuri care au avut loc la Gura Humorului.
 • In perioada 18 octombrie 2014-17 ianuarie 2015 Coroama Camelia a participat la programul de pregătire suplimentară intitulat „Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinţi şi cadre didactice!”, în proiectul POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal”,faza de pilotare  la disciplina Biologie, anul şcolar 2014-2015 .
 • In perioada 10 octombrie-16 noiembrie 2014 Costiuc Carmen, Sofian Iulian, Closca Valentina, Tofei Gela, Magherean Ionela, Gales Ramona au participat la programul de formare continua “Comunicare. Eficienta. Dezvoltare“ furnizat de Casa Corpului Didactic Suceava
 • Coroama Camelia a participat in perioada 9 ianuarie-1 februarie 2015 la programul de formare continua „Strategii didactice active performante” furnizat de Casa Corpului Didactic Suceava.
 • In luna decembrie 2015 Tofei Gela, Camelia Coroama, Closca Valentina  au  participat la cursul “Utilizarea instrumentelor on-line in educatie”.
 1. Inspectia de calitate la nivelul catedrei

Toti membrii catedrei de stiinte au aplicat principiile calitatii in procesul de predare-invatare

 1. Dezvoltarea curriculara din punctul de vedere al mijloacelor de invatamant

La nivelul catedrei exista dotare cu mijloace didactice si materiale audio-vizuale in cadrul laboratoarelor existente. Laboratoarele sunt utilizate la toate lectiile experimentale.Elevii au asigurate manuale si auxiliarele  didactice necesare bunei desfasurari al demersului didactic din perspectiva realizarii competentelor specifice fiecarei discipline in parte dar si al pregatirii pentru examenele nationale.

 

Responsabil comisie,

Profesor Tofei Gela

 
 
Mărul-activitate interdisciplinară (6 mai 2015), coord. catedra de biologie