COMPONENTA COMISIEI METODICE: DISCIPLINE TEHNICE

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU SORIN

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

BANCESCU CORNEL

DEFINITIVAT

2.

BOLOCAN MIHAI CONSTANTIN

GRADUL II

3.

BOTEZAT DOREL

GRADUL I

4.

CIURILA MARCEL

GRADUL I

5.

COJOCAR ION

GRADUL I

6.

COTOS CARMEN DOINITA

DEFINITIVAT

7.

COTOS GHEORGHE

GRADUL II

8.

COVALI NICOLAE

GRADUL I

9. COVALI TIBERIU

DEBUTANT

10.

FOMIN MIHAELA

GRADUL I

11.

IGNEA LUMINITA

DEFINITIVAT

12.

IGNEA MIHAI

DEFINITIVAT

13.

LEUCIUC ORESIA

GRADUL I

14.

LUTA GEORGETA

GRADUL I

15.

MANOLE VICTOR

GRADUL I

16.

MARCU CRISTIAN STEFAN

GRADUL I

17.

MEHEDIN MARIA

GRADUL I

18.

MICLOS MINERVA

DEFINITIVAT

19.

PANTE LOREDANA LUMINITA

DEBUTANT

20.

POPESCU SORIN

GRADUL I

21.

PREUTESCU GHEORGHE

DEBUTANT

21.

UDUDEC OANA

GRADUL I

22.

PETRARIU DOREL DEBUTANT

23.

GRIJINCU BRINDUSA DEBUTANT
 
 
 
 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: SERVICII

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU ANGELA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

GRIJINCU MARIUS COSTEL

GRADUL II

2.

POPESCU ANGELA

GRADUL I

3.

POPESCU SORIN

GRADUL I

4.

PRELIPCEAN ELENA LOREDANA

GRADUL II

 
 

COMISIA METODICĂ DISCIPLINE TEHNICE

 

Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii, au intocmit documentele de planificare la zi si de buna calitate, in concordanta cu curriculum national si local furnizand activitati diferentiate, care tin cont de nivelul diferit la care se afla elevii. Parcurgerea continuturilor se face in ordinea propusa prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferentiata tinand cont de particularitatile claselor de elevi si de nivelul initial de pregatire. Strategiile de predare utilizate sunt alese in conformitate cu continuturile si resursele disponibile. S-au utilizat strategii traditionale si moderne de invatare , elevii fiind stimulati sa formuleze raspunsuri argumentate stiintific si sa realizeze corelatii cu aplicarea practica a notiunilor invatate.

            Profesorii dirijeaza elevii in mod eficient , noteaza munca elevilor in mod regulat, furnizandu-le informatii detaliate despre modul in care isi pot imbunatati activitatea. Planificarile anuale si semestriale sunt corect intocmite definind obiectivele si competentele in concordanta cu cele prevazute in curriculum national, adaptate in cea mai mare parte la particularitatile colectivelor de elevi scolarizate.  Cadrele didactice aplica recomandarile metodologice din programele scolare.

           Elevii au fost indrumati pentru a-si procura manuale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale:Prof. Mehedin Maria,Prof. Botezat Dorel,Prof. Popescu Angela,Prof. Grijincu Marius,Prof. Popescu Sorin

            La modul general este bine valorificata informatia din manuale acolo unde acestea exista oferindu-se o diversitate de modele de activitati ce se pot organiza cu elevii, intr-o forma accesibila si sistematizata realizata selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situatie in care elevii inteleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de catre majoritatea cadrelor didactice modele de activitati de invatare oferite de auxiliarele curriculare.

            S-au elaborat programele pentru C.D.L.,clasele a-9-a si a -10 -a,pe domenii de calificare.

Nr. Crt.

Denumire CDL

Clasa

Calificarea profesională

Domeniul

Autori

1.

Comertul Radautean – instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

2.

Tehnologii de prelucrare a pieselor simple din domeniul mecanic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

3.

Optimizarea procesului tehnologic din domeniul electrotehnic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

4.

Prelucrarea materialelor de constructii- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

 

Constructii

Ududec O..

5.

Tehnici de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

6.

Integrarea la locul de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

7.

Integrarea in organizatii specifice domeniului-Aplicatii ale echipamentelor electrice - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

8.

Camera de baie-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Constructii

Ududec O.

9.

Tranzitia si relatiile de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

10.

Tehnologii de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

 

 

           Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii  au participat la Consfatuiri si la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

           S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel si domeniu de calificare.

 S-au constituit echipe pentru pregatirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

 

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician mecatronist:          Prof. Mehedin Maria

            Prof. Ignea Mihai

                                                                                    Prof. Botezat Dorel

 

Clasa a XI-a, , a XII-a, Tehnician desenator pentru constructii si instalatii:  

                                                                                    Prof. Ududec Oana

                                                                                    Prof. Cotos Gh.

                                                                                    Prof. Mehedin Maria

                                                                                                                           

Clasa a XII-a, , a XII-a, Tehnician in instalatii electrice:

                                                                                    Prof. Manole Victor

Prof. Marcu Cristian

 

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician in activitati economice:  Prof. Popescu Angela

                                                                                           Prof. Grijincu Marius 

                                                                                           Prof. Popescu Sorin

                                                                                           Prof. Prelipcean Loredana

        S-au elaborat subiecte pentru desfasurarea Olimpiadei  la aria curriculara Tehnologie,faza pe scoala in vederea participarii la faza judeteana.

 

        Rezultatele la Olimpiada aria curriculara Tehnologie faza judeteana,Suceava 2015:

 

Tabel 1:Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei  -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a,       liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T.Rădăuţi

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof.Cotos Gh.

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui Gabriel

C.T.Rădăuţi

           

 

Tabel 2 :Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică                             

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof. Cotos Gh.

Prof. Mehedin Maria

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

           

 

 

 

 

 

Tabel 3 :Lista notelor    elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei   -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a,liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/

calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

 

 

Scrisă

Practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T. Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,70

 

9,50

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

9,60

 

 

9,80

9,70

I

 

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui

Gabriel

C.T.Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,50

 

9,40

 

 

 

 

III

 

 

 

                           

           

 

Tabel 4 :Lista notelor    elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a, liceu filiera tehnologică                               

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

Scrisă

practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

9,50

 

 

9,80

 

 

 

9,65

 

 

I

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

9,10

9,50

9,30

III

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

9,30

9,70

9,50

II

           

La faza naţionanală elevul Dariciuc Ciprian din clasa aXI-ak a ocupat locul 12 din 30 de participanţi şi elevul Coniac Ilie din clasa XII-a M a ocupat locul 12 din 30 de participanţi.

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele elevului

Domeniul

Profesori indrumatori

Rezultat

1

IVASCU LOIS PARASCHIVA

Economic ,clasa a XIIa

Popescu Angela,

Grijincu Marius,

Popescu Sorin,

Prelipcean Loredana,

Menţiune

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 :Rezultatele  elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică – profil servicii                              

 

Concursul interjudeţean pe teme economice ”Dumitru Rusu”

Etapa judeţeană, 8 mai 2015

 

Rezultate

 

 

Secţiunea: COMUNICAERE PROFESIONALĂ

 

Clasa: a X-a

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

Tărâţă diana mărioara

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Albu maria sabina

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Vătăman LORENA ALEXANDRA

 X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

 

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 

 

 

Secţiunea: Asigurări şi contracte economice

Clasa: a XI-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

PREPELIŢĂ M. MĂDĂLINA MIHAELA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

ONUŢ D. LARISA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

    Clasa: a XI-a

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

AVRAM D. MARIANA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

HUSARIUC M. ADINA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: contabilitate

Clasa: a X-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

CÂRDEI TABITA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

CIOBÂCĂ GEORGIANA-CRISTINA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Olimpiada pe teme de Sanatate si securitate in munca, ,,Stiu si aplic” , faza judeteana:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

URSULEAN ANDREEA

IVASCU LOIS PARASCHIVA

 

XI

MEHEDIN MARIA

JURAVLE CIPRIAN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

III

 

 

Participare la faza nationala.

 

Au fost intocmite parteneriate cu agentii economici pentru desfasurarea activitatii de instruire practica.

 

 

Nr. Crt.

Denumirea operatorilor economici/instituţiilor publice

1.

S.C. Labirint S.R.L. Fratautii Vechi

2.

S.C. Romica & Romica S.R.L. Radauti

3.

S.C. Darex Auto  S.R.L.  Radauti

4.

S.C. Geonline S.R.L. Radauti

5.

S.C. Luc & Dan S.R.L. Radauti

6.

S.C. Altium  S.R.L.  Marginea

7.

S.C. Tarsin S.R.L.  Marginea

8.

A.F. Badelita Avram  Radauti

9.

S.C. Denson  S.R.L.  Radauti

10.

A.F Vasiloschi Marginea

11.

S.C. Auto Viv  S.R.L. Vicovu de Sus

12.

AF Melen

 

 

         Profesorii indrumatori au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificarii profesionale nivel 3 si 4. Elevii din clasele  a XII-a  si invatamant profesional au primit titlurile temelor pentru proiecte si au lucrat sub indrumarea profesorilor de specialitate. Profesorii indrumatori sunt:Popescu Angela,Grijincu Marius,Ignea Luminita,Botezat Dorel,Fomin Michaela,Ududec Oana,Cotos Gheorghe,Marcu Cristian,Miclos Minerva.

                                                                    

 

 • In anul scolar 2014-2015,semestrul  II ,la Colegiul Tehnic Radauti s-a desfasurat Cercul pedagogic ,,Electrotehnica ,Electronica si Automatizari”

 

 • Membrii catedrei au participat la lucrarile proiectului ,,Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca “ organizat Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava si Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava
 • Membrii catedrei au participat la lucrarile Simpozionului national ,,Valori nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Anania”

 

 • Participarea la activitatea extrascolara ,, Ziua portilor deschise ,,cu scopul imbunatatirii imaginii scolii.
 • Participarea la activitatea extrascolara ,vizita cu elevii la SC Holzindustrie Schweihofer  SRL Radauti

 

Pentru imbunatatirea activitatii se vor avea in vedere:

 • gasirea de noi parteneri agenti economici;
 • dotarea prin efortul proriu a spatiilor existente in scoala
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utlizarii metodelor moderne de predare-invatare-evaluare in vederea dezvoltarii la elevi atat a competentelor tehnice cat si a celor sociale
 • pregatirea si participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie si alte concursuri scolare.

 

 

Responsabil comisie,

Prof. Popescu Sorin