BACALAUREAT 2019

 

BACALAUREAT 2019

 

ORDIN  Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019


EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13 septembrie 2018
 

             Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
 ART. 1  Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 ART. 2  (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. 

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
 (3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
(4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.
 ART. 3  (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 (2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.
 (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.
 (4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2019, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017.
 (5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

 

PROCEDURA CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE DE TIP INSCRIERE

CERERE INSCRIERE

PROCEDURA PENTRU DESFASURAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA IN LIMBA ROMANA SI IN LIMBA MATERNA

PROCEDURA PENTRU DESFASURAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE INTR-O LIMBA DE CIRCULATIE INTERNATIONALA

PROCEDURA PENTRU DESFASURAREA PROBEI DE EVALUARE A COMPETENTELOR DIGITALE

PLANIFICAREA PROBEI DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE

LISTA examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine

ORDIN pentru modificarea ANEXEI nr.2 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5219/2010

PROCEDURA DE EGALIZARE A SANSELOR