EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 - 2019

 

             În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale,

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

 

Art. 3. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 8 – 10 mai 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 13 –14 mai 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 15 mai 2019.

Art. 4. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 10 – 14 iunie 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 18 – 21 iunie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 21 iunie 2019.

Art. 8. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional – nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 22 – 26 iulie 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 29 – 31 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 1 august 2019.

Art. 12. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 26 – 30 august 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 2 – 3 septembrie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019.

Art. 14. Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 15. Direcţia generală învăţământ secundar superior și educație permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRU, VALENTIN POPA

Bucureşti Nr. 4824 Data: 30.08.2018