CALENDARUL DESFĂŞURĂRII TRANSFERURILOR AN ŞCOLAR 2019-2020

  COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

 

CALENDARUL

DESFĂŞURĂRII TRANSFERURILOR

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

până pe 25 iulie 2019   -  primirea cererilor de transfer cu schimbarea specializării

26 iulie 2019                 -  afişarea disciplinelor şi conţinuturilor pentru examenul de diferenţă

23 august 2019             - primirea cererilor  de transfer  cu păstrarea specializării

27 august 2019             - afişarea listelor candidaţilor declaraţi eligibili, în ordinea mediilor

Desfăşurarea examenului de diferenţă:

28.08.2019 – limba română, limbi moderne, istorie, geografie, discipline de specialitate

29.08.2019 –  matematică, informatică, TIC, logica, psihologia, economia, educaţie antreprenoriala, discipline de specialitate

30.08.2019 – fizică, chimie, biologie, religie, educaţie muzicală, educaţie plastică,educaţia fizică, discipline de specialitate

 04.09.2019 – afişarea rezultatelor finale