Performanţe la Colegiul Tehnic Rădăuţi

 

               Anul acesta elevii de la Colegiul Tehnic Rădăuţi , împreună cu profesorii coordonatori au fructificat cu succes disponibilul academic, obţinând premii foarte importante  la etapa naţională a concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

               Voi prezenta succint o parte dintre rezultate  şi voi începe cu  Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” la care Cîrdei Tabita şi  Ciobîcă Georgiana, după ce au obţinut la etapa judeţeană premiile II şi III, au ajuns în finala pe ţară dobândind Medalia de bronz- Cîrdei Tabita şi Menţiune- Ciobîcă Georgiana. Profesoara Mihaela Moisuc, ca în fiecare an,  a căutat elevi (eleve în acest an) talentaţi şi motivaţi care să depăşească standardele prestabilite, în vederea obţinerii performanţei.Medalia de bronz este o mare realizare dar şi o promisiune de a continua drumul început, ştiut fiind că este mai dificil de menţinut un  rezultat decât de dobândit.

             Profesoara  de informatică Georgeta Ciubotar, la Olimpiada ACADNET 2014-secţia calculatoare a obţinut la etapa naţională cu  elevii Ursulean Andrei  Premiul I şi Acsanei Bogdan- Menţiune, bineînţeles, după ce au ocupat locurile fruntaşe la judeţ. Aceeaşi elevi Ursulean Andrei  şi Acsanei Bogdan ambii din clasa a X-a A , au obţinut la  Olimpiada de Tehnologia Informaţiei  etapa judeţeană, Premiul II şi respectiv  Menţiune (locul IV). Doamna profesoară  Ciubotar Georgeta este permanent pe lista profesorilor coordonatori, devenind o tradiţie să  obţină anual premii la etapa naţională a concursurilor şi olimpiadelor de informatică.

                În cadrul  Olimpiadei  naţionale  aria “Tehnologii” profilul tehnic, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, doamna profesoara  Oana Ududec a obţinut cu  elevul  Moroşan Paul din clasa a XII –a M la etapa  naţională -Menţiunea I. Tot sub îndrumarea doamnei profesoare, la etapa judeţeană şcoala noastră a avut următoarele rezultate:Buliga Vasile Premiul II  şi Creţu Viorel Premiul III. Colegiul Tehnic Rădăuţi a obţinut în fiecare an premii la etapele naţionale la acest profil, fapt ce dovedeşte efortul profesorilor  de a pregăti elevi capabili să ne reprezinte în confruntări de înalt nivel.

                Obiectul fizică  s-a remarcat la Concursul National de Referate şi Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională- “Ştefan Procopiu” obţinând următoarele rezultate remarcabile: Marian Partenie Mutescu- Premiul III , Gheorghe Breaban  -Premiul III, Manole Alexandra- Menţiune, Tcaci Maria  - Menţiune. Doamna profesoară Valentina Cloşcă  a creat un precedent în a acumula premii la acest concurs,spre lauda domniei sale şi mândria noastră.

                Elevi de la profilul filologie au participat la Festivalul de Teatru pentru Copii si Tineret Suceava, unde pentru a doua oară,  eleva Robu Diana din clasa a XI-a D a obţinut Premiul I – iar Olinici Gheorghina  Menţiune.  Bindiul Ionela Mihaela, profesoara coordonatoare, a remarcat talentele acestor eleve, cultivându-le şi stimulându-le sensibilitatea pentru a se manifesta în această manieră artistică.

             Rezultatele la olimpiadele de la judeţ vor costitui un alt moment de bilanţ. Acum, aici, ne punem în lumină premiile naţionale felicitând în egală măsură elevii şi profesorii pentru dăruirea şi perseverenţa de a urma un ţel, pentru dorinţa de a reuşi şi a face ca acest lucru să fie adevărat.

Georgeta Olaru

REZULTATE LA CONCURSURILE NAŢIONALE ŞCOLARE

An scolar 2013-2014

Nr.

crt

DISCIPLINA

CONCURSUL- OLIMPIADA

ETAPA

PREMIUL

ELEVUL

CL.

 

PROFESOR

 

1

Matematica

Concursul de matematică aplicată “A.Haimovici

naţională

Medalia

bronz

Cîrdei Tabita

9F

Moisuc Mihaela

2

Matematica

Concursul de matematică aplicată “A.Haimovici”

naţională

Premiul III

Cîrdei Tabita

9F

Moisuc Mihaela

3

Matematica

Concursul de matematică aplicată “A.Haimovici”

naţională

Menţiune

Ciobîcă Georgiana

9F

Moisuc Mihaela

4

Matematica

Concursul de matematică aplicată “A.Haimovici”

judeţeană

Premiul II

Cîrdei Tabita

9F

Moisuc Mihaela

5

Matematica

Concursul de matematică aplicată “A.Haimovici”

judeţeană

Premiul III

Ciobîcă Georgiana

9F

Moisuc Mihaela

6

Matematica

Concursul  interjudeţean de matematică “Spiru Haret”

Interjud.

Premiul II

Cîrdei Tabita

9F

Moisuc Mihaela

7

Informatică

Concursul “AcadNet”

naţională

 

Premiul I

Ursulean Andrei

10A

Ciubotaru Geta

8

Informatică

Concursul “AcadNet”

naţională

 

Menţiunea I

Acsanei Bogdan

10A

Ciubotaru Geta

9

Informatică

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei

judeţeană

Premiul II

Acsanei Bogdan

10A

Ciubotaru Geta

 

10

Informatică

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei

judeţeană

Menţiunea I

Ursulean Andrei

10A

Ciubotaru Geta

 

11

Fizică

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări “Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul II

Breabăn Gheorghe

11E

Cloşcă Valentina

12

Fizică

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări  “Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul IIl

Mutescu Parfenie

11E

Cloşcă Valentina

13

Fizică

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări“Ştefan Procopiu”

naţională

Menţiune

Tcaci Maria

11E

Cloşcă Valentina

14

Fizică

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări “Ştefan Procopiu”

naţională

Menţiune

Manole Alexandra

11E

Cloşcă Valentina

15

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de pretutindeni Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul III

Hrab Beniamin

10K

Cloşcă Valentina

16

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de pretutindeni Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul III

Vraci Constantin

11H

Cloşcă Valentina

17

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de pretutindeni Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul II

Bilaşevschi Petrică

10H

Cloşcă Valentina

18

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de pretutindeni Ştefan Procopiu”

naţională

Premiul II

Maftean Ilie

11H

Cloşcă Valentina

19

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de pretutindeni Ştefan Procopiu”

judeţeană

Premiul I

Hrab Beniamin

10K

Cloşcă Valentina

20

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români de Ştefan Procopiu”

judeţeană

Premiul I

Vraci Constantin

11H

Cloşcă Valentina

21

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români Ştefan Procopiu”

judeţeană

Premiul II

Bilaşevschi Petrică

11H

Cloşcă Valentina

22

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români Ştefan Procopiu”

judeţeană

Premiul II

Chiraş Tiberiu

11H

Cloşcă Valentina

23

Fizică

Concursul de fizică al elevilor români Ştefan Procopiu”

judeţeană

Premiul I

Mafteian Ilie

11H

Cloşcă Valentina

24

Chimie

Concursul Naţional de Chimie “Petre Poni”

naţională

Menţiune specială

Ursache Nicoleta

11F

Tofei Gela

25

Chimie

Concursul Naţional de Chimie “Petre Poni”

judeţeană

Premiul I

Ursache Nicoleta

11F

Tofei Gela

26

Limba franceză

Olimpiada de limbi romanice

Limba franceză

judeţeană

Menţiune

Ciobîcă Gerogiana

9F

Chelba Loredana

27

Construcţii, instalaţii

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

naţională

Menţiunea I

Moroşan Paul

12M

Ududec Oana

28

Construcţii, instalaţii

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Premiul I

Moroşan Paul

12M

Ududec Oana

29

Construcţii, instalaţii

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Premiul I

Coneac Ilie

11M

Ududec Oana

30

Construcţii, instalaţii

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Premiul lI

Buliga Vasile

11M

Ududec Oana

31

Construcţii, instalaţii

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Premiul IlI

Creţu Viorel

11M

Ududec Oana

32

Electric şi electromec.

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Menţiunea I

Ţigănescu

12L

Marcu Cristian

Manole Victor

33

Electric şi electromec

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Menţiunea Il

Şcheul Ionuţ

12L

Marcu Cristian

Manole Victor

34

Domeniul economic

Olimpiada din aria

Curriculară “Tehnologii”

judeţeană

Menţiunea l

Iacoban Maria

12G

Grijincu Marius

 

REZULTATE LA CONCURSURILE SPORTIVE

               Nr.

crt

DISCIPLINA

CONCURSUL

ETAPA

PREMIUL

ELEVUL

CL.

PROFESOR

1

Educaţia fizică

Olimpiada naţională a sportului şcolar - tenis

judeţeană

LOCUL I

Zaharia Ramona

9C

Popescu Mariana

Zub Florin

2

Educaţia fizică

Olimpiada naţională a sportului şcolar - tenis

judeţeană

LOCUL Il

Franciuc Emilia

9O

Larionescu Veronic

3

Educaţia fizică

Olimpiada naţională a sportului şcolar - handbal

judeţeană

LOCUL IV

Echipa băieţi

 

Popescu Mariana

 

4

Educaţia fizică

Olimpiada naţională a sportului şcolar - fotbal

cerc

LOCUL Il

Echipa băieţi

 

Ţibu Avram

5

Arte marţiale

KARATE

Campionatul Naţional de karate SHITOKAN

 

naţională

 Locul II

Juravle Dorinel

12J

 

6

Arte marţiale

KARATE

Campionatul Naţional de karate SHITOKAN

 

naţională

 Locul IIl

Maciuc Alexandru

12A

 

7

Arte marţiale

KARATE

Campionatul Naţional de karate SHITOKAN

 

naţională

 Locul IIl

Bodnar Nicolae

10H

 

8

Arte marţiale

KARATE

Campionatul Naţional de karate

 

naţională

 Locul II

Juravle Dorinel

12J

 

 REZULTATE LA CONCURSURILE NAŢIONALE EXTRAŞCOLARE

NR.

CRT

SECŢIUNEA

 

CONCURSUL

ETAPA

PREMIUL

ELEVUL

CL.

PROFESOR

1

REVISTE ŞCOLARE

Concursul Naţional de Reviste şcolare şi jurnalistică

judeţeană

Premiul I

“CeTeReţine să gândeşti”

 

Moisuc Mihaela

 

2

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul Cultural „V. Pogor”

naţională

Premiul I

Ursachi Ionel

11D

Chelba Loredana

3

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul „V. Pogor”

naţională

Premiul I

Nichitean Ana

11D

Chelba Loredana

4

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul Cultural „V. Pogor”

naţională

Premiul I

Hrişcă Simona

11D

Chelba Loredana

5

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul Cultural „V. Pogor”

naţională

Premiul I

Cosovan Erzilia

12F

Chelba Loredana

6

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul Cultural „V. Pogor”

naţională

Premiul I

Purice Agnes

11D

Chelba Loredana

7

Expoziţie internaţională

Concurs „Învingător prin artă” Universitatea Iaşi

Centrul Cultural„V. Pogor”

naţională

Premiul I

Juravle Florina

11D

Chelba Loredana

8

Fotografie

Concursul Naţional de Creaţie “Calistrat Hogaş” P.Neamţ

CAEN 2014

Premiul I

Nicoară Cristina

11D

Chelba Loredana

9

L. franceză

Concursul Naţional de Creaţie “Calistrat Hogaş”

CAEN 2014

Premiul Il

Ursachi Ionel

11D

Chelba Loredana

10

Limba franceză

Concursul Naţional de Creaţie “Calistrat Hogaş”

CAEN 2014

Premiul Ill

Nichitean Ana

11D

 

Chelba Loredana

11

Teatru

Festivalul de teatru pentru  copii şi tineret  Suceava

Judeţean

Premiul I

Robu Daiana

11D

 

Bîndiul Ionela Mihaela

12

Teatru

Festivalul de teatru Suceava

Judeţean

Menţiune

Olinici Gheorghina

11D

 

Bîndiul Ionela Mihaela

13

Teatru

Festivalul de teatru Suceava

Judeţean

Menţiune

Mironescu Petruţ

9B

 

Bîndiul Ionela Mihaela

14

Proză literară

Concursul Naţional de creaţie literară “Bogdania”

Judeţean

Premiul Ill

Luceac David

11B

         Teleagă Ancuţa

15

Proză literară

Concursul Naţional “Eternul Eminesu”

CAEN 2014

POZ.53

Menţiune

Luceac David

111B

         Teleagă Ancuţa

16

Proză literară

Concursul de creaţie literară fundaţia “Nicoară”Botoşani

regional

Menţiune

Luceac David

11B

         Teleagă Ancuţa

17

Limba engleză

Concursul “Student pentru o zi” USV

regional

Premiul Il

Mirăuţă Daniel

11B

Chifan Loredana

18

Limba engleză

Concursul “Student pentru o zi” USV

regional

Premiul Il

Manole Alexandra

11E

Chifan Loredana

19

Limba engleză

“Student pentru o zi” USV

regional

Premiul Il

Tcaci Maria

11E

Chifan Loredana

20

Dezbateri  academice

Concurs  „Tinerii in viata comunitatii”

naţional

Menţiune

Olinici Gheorghina

11D

Perţa Sofrona Mara

21

Desene  pe calculator

Concurs „ La un click distant de vacanta” ” Liceul Iaşi

regional

Premiul III

Flutur Lucian

10A

Perţa Sofrona Mara

22

Creaţii literare

Concurs „ Iarna, izvor de sar batori si de peisaje mirifice” Liceul  “I.C.Petrescu” Argeş

naţional

Premiul II

Mihailov Claudia

Luţa Ionela

11D

Perţa Sofrona Mara