1.  
 2. Calendar BACALAUREAT 2020
 3.  

  25 – 29 mai 2020           Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  29 mai 2020                    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

  9 – 10 iunie 2020           Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A
  11 – 12 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B
  15 – 17 iunie 2020         Evaluarea Competențelor digitale – proba D
  18 – 19 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

  22 iunie 2020                    Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris
  23 iunie 2020                    Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
  24 iunie 2020                    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

 4. Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
 5. Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus
 6. 25 iunie 2020                    Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

  Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

 7. Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională
 8. 30 iunie 2020             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
  1-6 iulie 2020            Rezolvarea contestațiilor
  7 iulie 2020                Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020

 9. Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

 

 

 

 1. Afisul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație

  REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR COLEGIUL TEHNIC RADAUTI PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR  DIGITALE

  Anunt Repartizare proba D

   

  REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR COLEGIUL TEHNIC RADAUTI PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

  Anunt Repartizare proba A

 2.  
 3.  
 4. CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2019
 5.  
 6. Sesiunea iunie - iulie 2019
 7.  
 8. 27 – 31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 9. 31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 10. 3 – 4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 11. 5 – 6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 12. 7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 
 13. 12 – 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 14.  
 15. 1 iulie 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă
 16. 2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă
 17. 3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
 18. 4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă
 19. 8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)
 20. 9 - 12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 21. 13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale
 22.  
 23. Sesiunea august - septembrie 2019
 24.  
 25. 15 - 19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 26. 26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 27. 21 august 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă
 28. 22 august 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) – proba scrisă
 29. 23 august 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
 30. 26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă
 31.  
 32. 27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 33. 29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 34. 30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 35. 2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 36. 3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)
 37. 3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 38. 7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale
 39.  
 40.  
 41. * Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.
 42.  

 

 

 

 1. Organizarea și desfașurarea examenului de Bacalaureat,

Sesiunea Iunie – Iulie 2018,

Promoţia 2017 – 2018

Nr. elevi înscriși: 283 -  Nr. elevi prezenţi: 266

Promovaţi: 182 -  Respinși: 84 -  Neprezentaţi: 17

Rezultate Bacalaureat  - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Limba română – Proba Ea

Înscriși: 283    Respinsi: 26   Reușiţi: 243     Neprezentati: 14

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Matematică – Proba Ec

Înscriși: 218   Reușiţi: 145    Respinși: 57

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Istorie – Proba Ec

Înscriși: 65   Reușiţi: 65

Rezultate Bacalaureat  Sesiunea Iunie - Iulie 2018  Biologie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 127   Reușiţi: 76  Respinși: 38

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Fizică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 8    Reușiţi: 7  Respinși: 1

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Geografie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 21    Reușiţi: 21

Rezultate Bacalaureat    Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Informatică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 20   Reușiţi: 20    Respinși: 0

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018    Logică și argumentare – Proba Ed

Înscriși: 105    Reușiţi: 99    Respinși: 4

 

 

 

 

Organizarea și desfașurarea simularii examenului de Bacalaureat, Martie 2018

 

 

În urma simulării probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 19-22 martie 2018 in cadrul Centrului de Examen Colegiul Tehnic Rădăuţi, situaţia statistică generată de rezultatele înregistrate relevă că ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 şi peste 6) a fost la clasa a XII-a de 29,39 %, la clasa a XI-a de  30,12 %, cu un procent de promovabilitate total de 29,72 %, (sub media pe tara de 39,55%),fiind prezenti 545 elevi din 574 elevi inscrisi,desi procentul de promovabilitate ( note peste 5= 385) a fost de 70,64 %, procentul scazut de promovare fiind influentat major in sens negativ de promovabilitatea scazuta la doua discipline: biologie (2,19%) si matematica (24,24 %-clasa a XI-a si 31,71 %-clasa a XII-a).

 

Prezenţa a elevilor la probele simulării examenului de bacalaureat de 90,24 %.

 

Rezultatele obţinute de elevii colegiului se înscriu sub media nationala obţinută de elevi  la simulare bacalaureat 2018 şi au impus măsuri ferme şi imediate pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele biologie si matematica, dar şi conştientizarea faptului că examenul de bacalaureat evaluează cunoştinţe, competenţe referitoare la materia studiată de elevi pe parcursul mai multor ani de studii.

        Desi s-a obtinut o promovabilitate foarte buna la unele discipline: Clasa a XII: Geografie: 100 % ,Clasa a XII: Logica: 81 %, Clasa a XII: Informatica: 85 %, Clasa a XI: Istorie: 92 %,Limba și literatura română Clasa a XI-a – 75,30 %, Clasa a XII-a – 66,77 %, promovabilitatea totala a fost influentata negativ de rezultatele foarte slabe obtinute la Clasa a XII: Biologie: 2,19 %, Clasa a XI: Matematica: 24,24 %, Clasa a XII: Matematica: 31,71 %.

 

ProbaEa- Limba și literatura română

 

Procent promovabilitate ( note peste 5= 385):   70,64 %

Clasa a XI-a – 75,30 %

Clasa a XII-a – 66,77 %

Proba Ec – Matematică / Istorie

Procent promovabilitate / probă ( note peste 5: 209 elevi): 38,77%

Clasa a XI: Matematica: 24,24 %

Clasa a XI: Istorie: 92 %

Clasa a XII: Matematica: 31,71 %

Clasa a XII: Istorie: 51,56 %

Proba Ed

Procent promovabilitate/probă ( note peste 5):

Clasa a XII: Anatomie: 74,46 %

Clasa a XII: Biologie: 2,19 %

Clasa a XII: Geografie: 100 %

Clasa a XII: Logica: 81 %

Clasa a XII: Informatica: 85 %

 

 

Subiectele examenului de bacalaureat 2015 se gasesc la urmatoarea adresa:

http://subiecte2015.edu.ro/2015/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

 

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR 
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

Bacalaureat 2015

O R D I N     privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015              

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,  în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat național - 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

 

Ministerul Educaţiei organizează simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie (EN VIII) şi începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 şi 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
 
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 - 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie.
 
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2014-2015 are următorul calendar: Limba şi literatura română (2 martie), Limba şi literatura maternă (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.
 
În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
Detalii:

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22384

 

CALENDARUL   examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

 

25 – 29 mai 2015

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015  

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015  

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 - 9 iulie 2015  

Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

 

13 – 17 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 - 21 august 2015  

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice