CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI TEHNIC RADAUTI

An scolar 2018/2019

 

In anul scolar 2018-2019, resursele umane sunt reprezentate de cadre didactice, didactic-auxiliare si nedidactice in numar de 92 si de 1300 elevi.

Colectivul didactic se individualizeaza prin preponderenta tinerilor, al caror entuziasm si spirit de inovatie se imbina eficient cu experienta.

Toti profesorii din scoala noastra sunt calificati, dispun de o buna pregatire metodico-stiintifica, participa frecvent la activitati de perfectionare: grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, cursuri de formare etc. iar in cadrul scolii se desfasoara permanent activitati de informare si comunicare la nivelul fiecarei comisii metodice si interdisciplinare.

Personalul nedidactic si didactic auxiliar reprezinta o componenta adiacenta, dar absolut necesara a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfasurarea optima a activitatilor din scoala, avand competentele necesare, specifice postului pe care le imbunatatesc continuu, cu spirit de implicare si responsabilitate.

 

Personalul didactic CTR

An şcolar 2018-2019

 

titulari

detaşaţi

suplinitori

 

64

3

25

       

Total  92

Debut.

Def.

Grad II

Grad I

14

12

11

55

 

 

 

Numele si prenumele

Functia

 
 

 

Bălan Silvestru Radauti

maistru

 

 

Băndiul Ionela Mihaela

profesor

 

 

Botezat Dorel

profesor

 

 

Bouaru Laura

profesor

 

 

Bouaru Vasile

profesor

 

 

Buliga Margareta

profesor

 

 

Buzduga Simion

Profesor

 

 

Calance Adina-Larisa

profesor

 

 

Carcalete Petru

profesor

 

 

Casoinic Carmen Daniela

profesor

 

 

Cenuşă Constantin

profesor

 

 

Chelba Loredana

profesor

 

 

Chifan Loredana

profesor

 

 

Ciubotaru Georgeta-Victoria

profesor

 

 

Ciubotaru Lucian -Mugurel

profesor

 

 

Ciurilă Marcel

maistru

 

 

Cojocariu Bogdan Ilie

profesor

 

 

Coroamă Camelia-Monica

profesor

 

 

Coroliuc Alina-Loredana

profesor

 

 

Costiuc Carmen-Liliana

profesor

 

 

Cotos Carmen-Doiniţa

profesor

 

 

Cotos Gheorghe

profesor

 

 

Covali Tiberiu

Maistru auto

 

 

Creţu Crina-Georgeta

profesor

 

 

David Liliana-Mihaela

profesor

 

 

Fomin Michaela

profesor

 

 

Gales Iordache Gabriel

profesor

 

 

Galeş Ramona-Crina

profesor

 

 

Grijincu Marius-Costel

profesor

 

 

Ignea Luminiţa-Daniela

profesor

 

 

Ignea Mihai

profesor

 

 

Jeder Nicoleta Diana

profesor

 

 

Juravle Afrodita-Valentina

profesor

 

 

Juravle Ciprian Nistor

profesor

 

 

Leuciuc Oresia

profesor

 

 

Leonte Gheorghe

 

 

 

Macovei  Florin Mihai

profesor

 

 

Magherean Ionela

profesor

 

 

Manole Mircea

profesor

 

 

Marici Elisabeta

profesor

 

 

Martinescu Silvia

profesor

 

 

Mehedin Maria

profesor

 

 

Micloş Minerva

profesor

 

 

Minciu Anda-Pompilia

profesor

 

 

Moisuc Mihaela-Gabi

profesor

 

 

Moisuc Niculina-Mihaela

profesor

 

 

Moldovan Lia

profesor

 

 

Nicolaiciuc Manuela

profesor

 

 

Pante Loredana Luminita

profesor

 

 

Perţa Sofrona-Mara

profesor

 

 

Petraru Dorel

profesor

 

 

Popa Anna

profesor

 

 

Popescu Angela

profesor

 

 

Popescu Constantin-Sorin

profesor

 

 

Popescu Maria

profesor

 

 

Popescu Nicoleta

profesor

 

 

Prelipcean Elena-Loredana

profesor

 

 

Prelipcean Liana

profesor

 

 

Preutescu Gheorghe

profesor

 

 

Puiu Mariana-Loredana

profesor

 

 

Rei Narcisa Marinela

profesor

 

 

Sandu Ana Maria

profesor

 

 

Sasu Sandrino

profesor

 

 

Scîntei Alina

profesor

 

 

Sofian Iulian-Ilie

profesor

 

 

Teleaga Ancuta -Marinela

profesor

 

 

Terec-Vlad Loredana

profesor

 

 

Ţibu Avram

profesor

 

 

Tiperciuc Elena

profesor

 

 

Ţofei Gela

profesor

 

 

Ţugulea Gelu

profesor

 

 

Turturean Lucia

profesor

 

 

Ududec Oana

profesor

 

 

Zebreniuc Adriana

profesor

 

 

Buculei Didina

Pensionar –pl.ora

 

 

Morariu Silvia

Pensionar –pl.ora

 

 

Corogoda Elena

Pensionar –pl.ora

 

 

Manole Victor

Pensionar –pl.ora

 

 

 

 

 

 

 

RESURSA UMANA

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

 

 • În rândul cadrelor didactice din şcoală există 6 profesori metodişti ai I.Ş.J. Suceava, 3 reprezentanţi în Consiliul Consultativ, 10 formatori, 6 mentori şi 11 membri ai corpului de experţi în management educaţional;
 •  95% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitate (sursa: chestionar părinţi);
 • 85% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea colectivului didactic (sursa : chestionar profesori);
 • 90% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere operare PC, abilitare curriculară, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.)  şi estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37% dintre profesorii şcolii consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea continuă a cadrelor didactice (sursa: chestionar profesori);
 • 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând servicii de calitate.

 

CONSILIULPROFESORAL :

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Disciplina

 

Băncescu Cornel

P.T

D.S.P.-mecanica

 

Bolocan Mihai-Constantin

M.T

P.T.P-mecanica

 

Botezat Dorel

P.T

D.S.P.+P.T.P.mecanica

 

Bouaru Laura

P.T

Lb. romana

 

Bouaru Vasile

P.T

Matematica

 

Buculei Didina

P.T

Matematica

 

Buliga Margareta

P.T

Socio-umane

 

Buzduga Simion

P.T

Religie

 

Calance Adina-Larisa

P.T

Lb.engleza+lb franceza

 

Carcalete Petru

P.T

Fizica

 

Casoinic Carmen-Daniela

P.S.

Lb.romana+lb ucraineana

 

Cenuşă Constantin

P.T

Religie

 

Chelba Loredana

P.T

Lb. franceza

 

Chifan Loredana

P.T

Lb. engleza

 

Ciubotaru Georgeta-Victoria

P.T

T.I.C

 

Ciurilă Marcel

M.T

P.T.P-mecanica

 

Cîrstean Alexandra-Marcela

P.S.

 

 

Cloşcă Valentina

P.T

Fizica

 

Cojocariu Bogdan Ilie

P.T

Istorie+Lb engleza

 

Cojocar Ion

P.T

P.T.P.mecanica

 

Coroamă Camelia-Monica

P.T

Biologie

 

Corogoda Elena

P.T

Chimie

 

Coroliuc Alina-Loredana

P.T

Lb. romana

 

Costiuc Carmen

P.T

Fizica

 

Cotos Carmen-Doiniţa

P.T

D.S.P.+P.T.P. Textile

 

Cotos Gheorghe

P.T

D.S.P.+P.T.P. Constructii

 

Covali Nicolae

P.T

P.T.P. mecanica+conducere auto

 

Covali Tiberiu

P.S.

P.T.P. mecanica+conducere auto

 

Creţu Crina-Georgeta

P.T

Lb. engleza

 

David Liliana-Mihaela

P.T

Informatica

 

Dumitraş Ioan

P.T

Matematica

 

Fomin Michaela

P.T

D.S.P.+P.T.P.Mecanica

 

Galeş Ramona-Crina

P.T

Biologie

 

Grijincu Marius-Costel

P.T

D.S.P.-Economic

 

Ignea Luminiţa

P.T

D.S.P.+P.T.P-mecanica

 

Ignea Mihai

P.T

D.S.P.mecanica+educatie muzicala

 

Juravle Afrodita-Valentina

P.T

matematica

 

Juravle Ciprian-Nistor

P.S.

D.S.P-economic+T.I.C

 

Larionescu Veronica

P.T

Eudactie fizica

 

Leuciuc Oresia

P.T.

D.S.P.+P.T.P.mecanica

 

Maga Nicoleta-Diana

P.S.

Lb. romana

 

Manole Mircea

P.T.

Chimie

 

Manole Victor

P.PL

D.S.P.+P.T.P-electotehnica

 

Marcu Cristian-Ştefan

P.T

D.S.P.+P.T.P-electotehnica

 

Marici Elisabeta

P.T.

Religie+ ed.muzicala

 

Marici Mihai-Liviu

P.S.

Religie

 

Martinescu Silvia

P.T.

Informatica

 

Marusec Adriana-Ioana

P.S.

Socio-umane

 

Mehedin Maria

P.T

D.S.P. mecanica

 

Micloş Minerva

P.T

D.S.P.+P.T.P.textile

 

Minciu Anda-Pompilia

P.T

Lb. engleza

 

Mocrei Angelica-Lenuţa

P.T

T.I.C.

 

Moisuc Mihaela-Gabi

P.T

Lb. Franceza

 

 

Moisuc Niculina-Mihaela

P.T

Matematica

 

Morariu Silvia

P.T.

Matematica

 

Nicolaiciuc Manuela

P.S.

Matematica

 

Pante Loredana-Luminiţa

P.S.

D.S.P.+P.T.P. mecanica

 

Perţa Sofrona-Mara

P.T.

Limba romana

 

Petraru Dorel

P.S.

D.S.P.+P.T.P.mecanica

 

Popa Anna

P.T

Lb. romana

 

Popescu Angela

P.T

D.S.P+P.T.P. ecomonic

 

Popescu Constantin-Sorin

P.T

D.S.P+P.T.P. ecomonic

 

Popescu Maria

P.T

Ed fizica

 

Prelipcean Elena-Loredana

P.T

D.S.P+P.T.P. ecomonic

 

Prelipcean Liana

P.T

Informatica

 

Preutescu Gheorghe

P.S.

D.S.P.+P.T.P.mecanica+ conducere auto

 

Puiu Adrian-Nicolae

P.T

Istorie+geografie

 

Puiu Mariana-Loredana

P.T

Geografie

 

Rei Narcisa Marinela

P.T

Lb. romana

 

Scîntei Alina

P.T

Lb franceza+ Lb. engleza

 

Sasu Sandrino

P.T

P.T.P.-economic

 

Sofian Iulian-Ilie

P.T

Fizica

 

Terec-Vlad Loredana

P.T

Socio-umane

 

Ţibu Avram

P.T

Ed. fizica

 

Tiperciuc Elena

P.T

geografie

 

Ţofei Gela

P.T

chimie

 

Ţugui Vasile

P.T

Lb. engleza

 

Ţugulea Gelu

P.T

fizica

 

Turturean Lucia

P.T

istorie

 

Zub Florin

P.D

Ed. fizica

 

Teleaga Veronica

P.S.

Lb. romana

 

Negru Nicolae

P.S.

P.T.P.-mecanica

 

Pirckmayer Cocuta-Magdalena

P.S.

Lb. germana

 

10.3 Raport de activitate Comisia Diriginţilor

 

Responsabili: Prof. Scîntei Alina, prof. Tiperciuc Elena

 

 1. Activitate de proiectare didactică
  1.  Planificările au fost întocmite de către toţi membrii comisiei metodice conform programei şcolare în vigoare.
  2.  Prezentarea unor proiecte didactice.
  3.  Proiectarea tematicii privind lectoratele cu părinţii şi activităţile extraşcolare lunare.
 2. Activitate la nivel de comisie metodică
  1.  Realizarea planului managerial având ca obiective  eficientizarea activităţilor comisiei metodice, precum şi includerea elementelor de noutate în demersul didactic.

În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare au fost urmărite următoarele obiective:

 • Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor (absenteism, violenţă verbală şi fizică, note scăzute la purtare).
 • Implicarea elevilor în activităţi de autocunoaştere şi relaţionare.
 • Implicarea elevilor în activităţi care au avut ca scop dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalti.
 • Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat.
 • Îmbunătăţirea relaţiei părinte – elev - profesor.
  1.  Alte activităţi desfăşurate:
 • Organizarea “Balului Bobocilor” – responsabili - diriginţii claselor a XII-a.
 • Diferite activităţi de voluntariat în parteneriat cu instituţiile locale.
 • Activităţi cultural-artistice organizate cu ocazia Sarbătorilor de iarnă.
 • Excursii, vizite de lucru, dezbateri desfăşurate în cadrul Programului Naţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
 • Organizarea cursurilor festive la clasele terminale.
 1. Alte activităţi educative şcolare şi extraşcolare şi de consiliere:
 • Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor cu scopul îmbunătăţirii relaţiei părinte – elev - profesor.
 • Discutarea regulilor de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, precum şi prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.
 • Prelucrarea prevederilor Statutului Elevului, a Procedurii operaţionale de motivare a absenţelor, a Procedurii operaţionale - Sancţiuni aplicate elevilor.
 • Şedinte cu părinţii şi alegerea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
 • Alegerea Consiliului Reprezentativ al Elevilor.
 1. Alte activităţi:
 • Completarea şi verificarea documentelor şcolare.
 • Completarea dosarelor pentru obţinerea sprijinului social “Bani de liceu” şi pentru alte burse.
 • Încheierea situaţiilor scolare, la sfârşitul anului şcolar şi informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute de elevi.

 

 

 

Raport de activitate al comisiei dirigintilor

schimbul de dimineata

 

          Anul scolar 2016-2017 a debutat prin elaborarea planificarilor semestriale de catre fiecare diriginte in parte, alegerea comitetelor de parinti , respectiv de elevi, la fiecare clasa, precum si stabilirea sedintelor si temelor pentru lectoratele cu parintii, tematica orelor de consiliere si orientare scolara si planificarea activitatilor extrascolare.

Conform planului managerial elaborat la inceput de an scolar, la disciplina consiliere si orientare au fost sustinute referate de catre profesorii Cretu Crina si Moisuc Niculina Mihaela, precum si o lectie demonstrativa la clasa a X-a C de catre profesor diriginte Coroama Camelia.

Lectia sustinuta de doamna profesoara Coroama Camelia, cu tema „Educatie pentru sanatate” a avut drept obiective cresterea gradului de constientizare privind pericolele unei alimentatii nesanatoase, dezvoltarea de boli grave ca urmare a unui regim alimentar neadecvat, constientizarea pericolelor pe care le poate genera alimentatia de tip fast-food, implementarea unei atitudini pozitive si responsabile a copiilor si parintilor fata de alimentatie in particular si fata de propria sanatate in general.  Metodele si procedeele didactice propuse au fost conversatia euristica, observatia, explicatia, invatarea prin descoperire, problematizarea si studiul de caz.

            De asemenea, in anul scolar 2016-2017, s-a acordat o atenţie deosebita colaborării cu familia. Periodic au avut loc reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele şcolare, reforma curriculara (programe şcolare, ghiduri de evaluare, planul-cadru al invatamantului), la stabilirea curriculumului la decizia scolii (extinderi/aprofundări si discipline opţionale). Prin comitetul de părinţi pe clase, respectiv pe şcoala, s-a urmărit activitatea asociativa a părinţilor pentru sprijinirea scolii in activitati de imbunatatire a frecventei elevilor, organizarea si desfăşurarea activităţilor extracurriculare.

            In colaborare cu psihologul scolar, au fost aplicate chestionare elevilor din clasele a IX-a si a XII-a.

            In ceea ce priveste activitatile extracurriculare, putem enumera organizarea Balului Bobocilor, activitati de voluntariat in parteneriat cu institutiile locale, organizarea serbarii de iarna la Casa de Cultura a municipiului Radauti, activitati de ecologizare si de promovare a hranei sanatoase, precum si cursuri festive la clasele a XII-a.   

Dirigintii au fost preocupati in permanenta de completarea si verificarea documentelor scolare, completarea dosarelor pentru „Banii de liceu” si alte burse, incheierea situatiei scolare la sfarsit de semestru si informarea parintilor cu privire la rezultatele elevilor in cadrul orelor de consiliere si orientare si a sedintelor cu parintii.

           

                                                                    Responsabil,

                                                              Prof. Loredana Chelba

 

 

Raport de activitate

Comisia Diriginţilor (programul de după-amiază)

 

 1. Activitate de proiectare didactică
  1.  Planificările au fost întocmite de către toţi membrii comisiei metodice conform programei şcolare în vigoare.
  2.  Prezentarea unor proiecte didactice.
  3.  Proiectarea tematicii privind lectoratele cu părinţii şi activităţile extraşcolare lunare.
 2. Activitate la nivel de comisie metodică
  1.  Realizarea planului managerial având ca obiective  eficientizarea activităţilor comisiei metodice, precum şi includerea elementelor de noutate în demersul didactic.

În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare au fost urmărite următoarele obiective:

 • Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor (absenteism, violenţă verbală şi fizică, note scăzute la purtare).
 • Implicarea elevilor în activităţi de autocunoaştere şi relaţionare.
 • Implicarea elevilor în activităţi care au avut ca scop dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalti.
 • Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat.
 • Îmbunătăţirea relaţiei părinte – elev - profesor.
  1.  Alte activităţi desfăşurate:
 • Organizarea “Balului Bobocilor” – responsabili - diriginţii claselor a XII-a.
 • Diferite activităţi de voluntariat în parteneriat cu instituţiile locale.
 • Activităţi cultural-artistice organizate cu ocazia Sarbătorilor de iarnă.
 • Excursii, vizite de lucru, dezbateri desfăşurate în cadrul Programului Naţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
 • Organizarea cursurilor festive la clasele terminale.
 1. Alte activităţi educative şcolare şi extraşcolare şi de consiliere:
 • Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor cu scopul îmbunătăţirii relaţiei părinte – elev - profesor.
 • Discutarea regulilor de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, precum şi prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.
 • Prelucrarea prevederilor Statutului Elevului, a Procedurii operaţionale de motivare a absenţelor, a Procedurii operaţionale - Sancţiuni aplicate elevilor.
 • Şedinte cu părinţii şi alegerea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
 • Alegerea Consiliului Reprezentativ al Elevilor.
 1. Alte activităţi:
 • Completarea şi verificarea documentelor şcolare.
 • Completarea dosarelor pentru obţinerea sprijinului social “Bani de liceu” şi pentru alte burse.
 • Încheierea situaţiilor scolare, la sfârşitul anului şcolar şi informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute de elevi.

 

Responsabil: prof. Tiperciuc Elena

LISTA PROFESORILOR DIRIGINŢI - AN ŞCOLAR 2017-2018

Clasa

Specializare / Calificare profesională

Nume

Sala

Schimb I

Schimb II

9A

Matematică Informatică Intensiv

 

3

 

9B

Matematică Informatică Intensiv

 

4

 

9C

Filologie

 

 

13

9D

Ştiinţe ale naturii

 

 

2

9E

Stiinte sociale

 

 

4

9F

Tehnician în activităţi economice

 

 

16

9G

Tehnician în activităţi economice

 

 

7

9H

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

 

 

14

9I

Tehnician mecatronist

 

 

1

9J

Tehnician mecatronist

 

 

12

9K

Tehnician transporturi

 

 

24

10A

Matematică Informatică Intensiv

 

1

 

10B

Matematică Informatică Intensiv

 

Naveta

 

10C

Matematică Informatică Intensiv

 

23

 

10D

Stiinte ale naturii

 

 

19

10E

Filologie

 

 

25

10F

Stiinte sociale

 

 

15

10G

Tehnician în activităţi economice

 

 

8

10H

Tehnician în activităţi economice

 

 

3

10I

Tehnician în instalaţii electrice

 

 

Naveta

10J

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

 

 

Naveta

10K

Tehnician mecatronist

 

 

Naveta

      10L Tehnician mecatronist

 

  27

10M

Tehnician transporturi/Tehnician în industria textilă

 

 

Naveta

10N

Tehnician transporturi

 

 

Naveta

11A

Matematică Informatică Intensiv

 

2

 

11B

Matematică Informatică Intensiv

 

Naveta

 

11C

Ştiinţe ale naturii

 

27

 

11D

Filologie

 

12

 

11E

Ştiinţe sociale

 

13  

11F

Tehnician în activităţi economice

 

16  

11G

Tehnician în activităţi economice

 

25  

11H

Tehnician în activităţi economice

 

15  

11I

Tehnician în instalaţii electrice/Tehnician în industria textilă

 

24  

11J

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

 

Naveta  

11K

Tehnician mecatronist

 

18  
    11M

Tehnician transporturi

  5  

12A

Matematică Informatică Intensiv

 

7

 

12B

Matematică Informatică Intensiv

 

Naveta

 

12C

Filologie

 

8

 

12D

Ştiinţe ale naturii

 

19

 

12E

Tehnician în activităţi economice

 

26

 

12F

Tehnician în activităţi economice

 

14

 

12G

Tehnician mecatronist

 

Naveta

 

12H

Tehnician transporturi

 

6

 

12K

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

 

Naveta

 

12J

Tehnician în instalaţii electrice/Tehnician în industria textilă

 

17

 

12 frecventa redusa

Matematică Informatică

 

-

 

9A profesionala

Mecanic auto

 

 

26

9B profesionala

Tinichigiu

 

 

17

9C profesionala Electric 

 

  23
9D profesionala Lacatus

 

  18

10A profesionala

Mecanic auto

 

 

5

10B profesionala

Mecanic auto

 

 

6

11A profesionala

Mecanic auto

 

 

5

11B profesionala

Mecanic auto

 

  6

 

COMISIA DIRIGINŢILOR

 

Anul scolar 2014-2015 a debutat prin elaborarea planificarilor semestriale de catre fecare diriginte in parte, alegerea comitetelor de parinti , respectiv de elevi, la fiecare clasa, precum si stabilirea sedintelor si temelor pentru lectoratele cu parintii, tematica orelor de consiliere si orientare scolara si planificarea activitatilor extrascolare.

Conform planului managerial elaborat la inceput de an scolar, la disciplina consiliere si orientare au fost sustinute referate de catre profesorii Grijincu Marius Costel si Coroama Camelia, precum si trei lectii demonstrative la clasa a X-a A de catre profesor diriginte Prelipcean Liana, la clasa a IX-a B de catre profesor diriginte Chelba Loredana si la clasa a XI-a A de catre profesor diriginte Moisuc Niculina-Mihaela .

Lectia sustinuta de doamna profesoara Prelipcean Liana, cu tema „Siguranta pe internet” a avut drept obiective cresterea gradului de constientizare privind pericolele online, dezvoltarea competentelor TIC, constientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea in retelele sociale online, implementarea unei atitudini pozitive si responsabile a copiilor si parintilor fata de internet.  Metodele si procedeele didactice propuse au fost conversatia euristica, observatia, explicatia, invatarea prin descoperire, problematizarea si studiul de caz.

Doamna profesoara Chelba Loredana a sustinut lectia cu titlul „Valorile personale”. Obiectivele pe care si le-a propus au fost definirea termenilor de imagine de sine, eu spiritual si valoare; cunoasterea adevaratelor valori;ierarhizarea valorilor personale; enumerarea valorilor pe care le apreciază la colegi. Metodele folosite au fost explicaţia, conversaţia, observaţia, povestirea, exerciţiul, copacul valorilor, palma de hartie.

          Doamna profesoara Moisuc Niculina Mihaela a sustinut lectia cu titlul “Scara timpului: eu-acum, eu-maine”. Obiectivul fundamental al lectiei a fost dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere, precum si  analizarea componentelor dezvoltării personale. Metodele si procedeele didactice folosite au fost exerciţiul de spargere a gheţii, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia prin desen şi prin compoziţie aplicativă, povestirea, dezbaterea, jocul didactic, brainstorming-ul.

            De asemenea, in anul scolar 2014-2015, s-a acordat o atenţie deosebita colaborării cu familia. Periodic au avut loc reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele şcolare, reforma curriculara (programe şcolare, ghiduri de evaluare, planul-cadru al invatamantului), la stabilirea curriculumului la decizia scolii (extinderi/aprofundări si discipline opţionale). Prin comitetul de părinţi pe clase, respectiv pe şcoala, s-a urmărit activitatea asociativa a părinţilor pentru sprijinirea scolii in activitati de imbunatatire a frecventei elevilor, organizarea si desfăşurarea activităţilor extracurriculare.

            In colaborare cu psihologul scolar, au fost aplicate chestionare elevilor din clasele a IX-a si a XII-a.

            In ceea ce priveste activitatile extracurriculare, putem enumera organizarea Balului Bobocilor, activitati de voluntariat in parteneriat cu institutiile locale, organizarea serbarii de iarna la Casa de Cultura a municipiului Radauti, activitati de ecologizare si de promovare a hranei sanatoase, precum si cursuri festive la clasele a XII-a.   

Dirigintii au fost preocupati in permanenta de completarea si verificarea documentelor scolare, completarea dosarelor pentru „Banii de liceu” si alte burse, incheierea situatiei scolare la sfarsit de semestru si informarea parintilor cu privire la rezultatele elevilor in cadrul orelor de consiliere si orientare si a sedintelor cu parintii.

           

                                                                    Responsabil,

                                                              Prof. Loredana Chelba

 

 

Colegiul Tehnic cu porţile larg deschise spre viitorul apropiat şi depărtat

 

Începutul anului şcolar vine de fiecare dată cu fiorii emoţiei. Păşim cu toţii, elevi şi profesori pe poarta şcolii cu promisiuni şi planuri, cu dorinţa reînnoită de succese şi împliniri profesionale. Dar ce este succesul­? Succesul este să visezi şi să te dedici acestor vise!Să ai încredere în tine! Să te bucuri de împlinirile tale!Să ştii când să te schimbi şi să ştii că singurul lucru permanent este schimbarea!Să acţionezi cu entuziasm, să ai o atitudine pozitivă!Să laşi o urmă după care altcineva să te poată urma!

Pentru noi profesorii anul nu începe niciodată la 1 ianuarie, pentru noi anul începe întotdeauna la 15 septembrie şi se încheie odată cu sfârşitul anului şcolar. Viaţa noastră este legată inseparabil de şcoală. În pieptul fiecăruia dintre noi stă o inima mare, în care încap toţi copiii pe care îi avem în clasă. Pentru că vorbeam de inimă, trebuie să spun şi de umerii profesorilor pe care stă mereu educarea copiilor. Într-o lume în care valorile sunt adesea confundate cu non-valorile, o lume care duce lipsă de repere, şcoala noastră trebuie în primul rând să ofere, prin dascălii ei, modele de urmat, capabile să sădească în sufletele tinere valori cum ar fi: binele, adevărul, cinstea, seriozitatea, punctualitatea, toleranța, respectul pentru muncă, deschiderea către cultură, speranța, încrederea, responsabilitatea, competitivitatea şi încă multe altele.

Colegiul Tehnic Rădăuţi şi-a deschis larg porţile să încapă cei peste 1600 de elevi repartizaţi în 58 de clase şi 91 cadre didactice. Deoarece numărul sălilor de clasă este redus, învăţământul este organizat din acest motiv pe 2 schimburi. Şcoala noastră este frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățământ modern de calitate. Dragi elevi, așteptăm din partea voastră, dorința de a învăța, de a munci temeinic și nu în cele din urmă de a respecta şi aprecia tot ceea ce vă punem la dispoziție.

Cât despre părinţi, îi rugăm să stea aproape de şcoală să colaboreze, să se implice în buna desfăşurare a procesului de învăţământ, să privească înspre ea cu prietenie şi încredere.

 Ca de fiecare dată, la început de an ne mândrim cu performanţele noastre de la concursurile şi olimpiadele şcolare din anul precedent şcolar. Avem 65 de premii şi menţiuni din care 35 obţinute la disciplinele: matematică, informatică, fizică, chimie, l.franceză, domeniul construcţii, domeniul electric, economic, ed.fizică,iar statistica este următoarea: 9 premii la etapa naţională, iar 26 la etapa judeţeană şi anume: 4 premii I, 8 premii II, 5premii III, 9 menţiuni. La  concursurile extraşcolare am obţinut  20 de diplome sub următoarea formă: 9 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 5 menţiuni. Secţiunile la care am avut rezultate au fost: teatru, dezbateri academice, creaţii literare, proză literară, desene pe calculator, l. engleză, l. franceză, fotografie, desene tematice. Deoarece spaţiul ne persecută şi lista celor citaţi ar fi prea mare, voi prezenta doar rezultatele de la  concursurile şi olimpiadele naţionale.

La matematică eleva Cîrdei Tabita a obţinut premiul III şi medalia de bronz iar Ciobîcă Georgiana, menţiune. Elevele au fost îndrumate de doamna profesoară Mihaela Moisuc.La informatică elevii Ursulean Andrei a cucerit premiul I  iar Acsanei Bogdan menţiunea I, ambii coordonaţi de doamna profesoara Georgeta Ciubotaru. La fizică au obţinut următoarele rezultate elevii: Breabăn Gheorghe şi Bilașevschi Petrică - premiul II, Hrab Beniamin,Vraci Constantin, Maftean Ilie, Mutescu Parfenie - premiul III, Tcaci Maria şi Manole Alexandra menţiune, toţi îndrumaţi de doamna profesoară Valentina Cloşcă. La chimie Ursache Nicoleta a dobândit menţiunea I, fiind coordonată de doamna profesoară GelaŢofei. Pentru domeniul construcţii şi instalaţii, doamna profesoară Oana Ududec a pregătit elevul Moroşan Paul care a obţinut menţiunea I. La arte marţiale (karate) premiile au fost: Juravle Dorinel premiul II, iar Maciuc  Alexandru  şi Bodnar Nicolae, premiul III. Felicităm elevii şi profesorii pentru rezultatele deosebite şi le urăm succes în continuare.Performanţele acumulate să fie un îndemn în a creşte ambiţia de a fi mai buni şi  de a depăşi pe alţii.Trebuie să remarc faptul că profesorii mai sus evidenţiaţi, an de an, şi-au făcut o obişnuinţă de a culege mereu laurii succesului prin elevii lor.

 Am să închei cu un citat din Aristotel care spunea că ”Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci.” Şi recunosc, toţi cei ce păşim pe poarta şcolii dorim să ne înfruptăm din aceste roade la sfârşitul fiecărui an şcolar!

Tuturor,  elevi şi profesori anul şcolar 2014-2015 vă doresc un an bun, în care succesul să fie cununa eforturilor voastre, un an în care cele mai multe din dorinţele voastre să se  împlinească şi permanent să vă urmăriţi visul!

Georgeta Olaru