RAPORT de ACTIVITATE al CATEDREI   DE MATEMATICĂ

pentru anul școlar 2016-2017

 

 • Toţi profesorii au participat lunar la şedinţele de catedră planificate.
 • Planificările calendaristice au fost întocmite şi predate la termenul stabilit.
 • S-au dat teste predictive la clasele a IX-a şi teste iniţiale la restul claselor. Rezultatele s-au discutat în cadrul şedinţelor de catedră.
 • La începutul anului s-au comandat şi achiziţionat manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a.
 • Profesorii: Buculei Didina, Morariu Silvia, Dumitraş Ioan şi Moisuc Mihaela au participat la editarea unei culegeri ”Bacalaureat 2016” pentru profilul M2 şi au fost profesori colaboratori la un set de culegeri cu conţinut teoretic şi practic aplicativ pentru fiecare din clasele IX, X, XI, XII profil M1 şi respectiv M2.
 • În decursul anului școlar 2016-2017 profesorii de matematică ai Colegiului Tehnic Rădăuți au mobilizat colectivele de elevi pentru a participa la diferite concursuri de în specialitatea matematică precum:Concursul Naţional de  Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”- etapele locală, județeană și națională, Concursul Interjudeţean de matematică Aplicată ”Spiru Haret”.
 • În lunile noiembrie 2016 şi mai 2017 toţi profesorii au participat la cercurile pedagogice pe zona  Rădăuţi.
 • Dezvoltarea  resurselor umane la nivelul catedrei de matematică s-a  corelat  cu  preocuparea  tuturor  cadrelor  didactice  pentru  dezvoltarea  carierei  profesionale  prin  autoperfecţionare,    participări  la  activităţi  metodice  de  specialitate  la  nivel  local  şi  judeţean,  schimburi  de  experienţă,  exemple  de  bună  practică,  etc.

 

 • D-na prof. Moisuc Niculina Mihaela este profesor metodist al ISJ Suceava, membru în Consiliul Consultativ la disciplina matematică al ISJ Suceava și profesor mentor, desfășurând și activități specifice acestor responsabilități.

 

 • În anul școlar 2016-2017s-a continuat proiectul „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învătământul  liceal”POSDRU/153/1.1/S/136612 inițiat deInspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

 

 • În anul școlar 2016-2017 a continuat proiectul „  Susținerea studiului matematicii  la CTR  spre un Bac de SUCCES “ cu scopul realizării unei pregătiri riguroase la matematică a elevilor colegiului nostru. Din cadrul activităților desfășurate au fost: tezele cu subiect unic la matematică în semestrele I și II la clasele a XII-a , simulările naționale, precum și o selecție obiectivă a elevilor spre accesul la prima sesiune a bacalaureatului.
 • S-au organizat şi desfăşurat ore suplimentare de pregătire pentru examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate la proba de matematică fiind de  80 %.
 • S-au efectuat ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la  concursurile de matematică „Adolf Haimovici” şi „Spiru Haret”, obţinându-se următoarele rezultate:

 

 

Concursul Naţional de  Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

 

Etapa judeţeană

Premiul

Numele elevului

Clasa

Prof. îndrumător

III

CÎRDEI TABITA LILIANA

 a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

Mențiune

CAILEAN  ALINA

a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

Mențiune

PATRAȘ  RALUCA

a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

Etapa națională

Premiul

Numele elevului

Clasa

Prof. îndrumător

Mențiune

CÎRDEI TABITA LILIANA

 a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

 

Concursul Interjudeţean de matematică Aplicată”Spiru Haret”

 

Premiul

Numele elevului

Clasa

Prof. îndrumător

II

CÎRDEI TABITA LILIANA

 a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

Mențiune

CAILEAN  ALINA

a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

Mențiune

PATRAȘ  RALUCA

a XII-a F

Moisuc Niculina-Mihaela

 

 

 

 

         
 

 

 Responsabil catedră,

Prof. Moisuc  Niculina-Mihaela