COMISIA METODICĂ  OM  și  SOCIETATE

 

Catedra de Istorie - Geografie

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

Activitatea membrilor catedrei de Istorie- geografie s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educative activizant, concretizat prin:

 

 • Selectarea manualelor respectând principiul continuităţi în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice
 • Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 • Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în redarea unor conținuturi istorice și geografice;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste commune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor – întreaga catedră)
 • Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplionele istorie și geografie
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercurilor Pedagogic edin zona Rădăuţi la istorie și geografie
 • Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

       

- participare la proiectul ERASMUS “European Cultural Workshop” în Bulgaria, 13-22 sept 2018, prof. Puiu Loredana;

- ”Spune DA pentru sănătatea ta”, 23 oct 2018, prof. Puiu Loredana;

-  Participare la proiectul concurs interjudețean ”Istoria fără manual” 17 noiembrie 2018;

- Activitatea ” Cunoaște liderul din tine” 17 noiembrie 2018;

- CenTenaR la CTR, noiembrie-decembrie 2018, Prof. Puiu Loredana, Turturean Lucia, Cojocariu Bogdan;

- Ziua portului popular la CTR 30 noiembrie 2018, Prof. Turturean Lucia, Tiperciuc Elena, Puiu Loredana;

- ”Unirea Principatelor la CTR” 23 ianuarie 2019, prof. Turturean Lucia, Puiu Loredana;

- Acțiunea umanitară ”Flori pentru zâmbete” la Căminul pentru persoane vârstnice, 8 martie 2019, Puiu Loredana;

- Susținerea Gradului didactic I de către prof. Tiperciuc Elena, 25 martie 2019

- Acțiune de plantare și igienizare organizată de Rădăuțiul Civic în centrul orașului Rădăuți în cadrul activității ”Hai să Înverzim orașul”, 27 martie 2019;

- Campanie de donare de sânge” 12 elevi ai colegiului au donat sânge, 27 marie 2019;

- Coferință ”Distruge zidul indiferenței”, 2 aprilie 2019;

- Conferință ”Valori juridice pentru generațiile viitoare” 4 aprilie 2019;

- ”Pădurea de mâine” - acțiune de plantare la Clit, 6 aprilie 2019;

- ”Copacul tău pentru Pământul nostru” – acțiune ECO la Moldovița, 18 aprilie 2019;

- ”E ușor să fii generos! Ține de tine!” – campanie umanitară pentru familiile nevoiașe din Rădăuți,

- „Ziua Pământului”, actiune de plantare de magnolii și stejari in grădina școlii, 22 aprilie 2019;

- ”Unitate în diversitate”- ”EU sunt UE” ziua Europei la CTR, 9 mai 2019;

- ”ECO peisajul la CTR” – expoziție de pictură la Galeriile de Artă Rădăuți;

- ”10 mai- ziua României moderne” prof. Cojocariu Bogdan;

            - ”Un mediu curat, un mediu sănătos„ acțiune de curățenie a parcurilor din jurulcolegiului, 5 iunie 2019, prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan

               - Reevaluarea în cadrul programului mondial Eco Școala pentru obținerea steagului verde Iunie 2019, Prof. Puiu Loredana, Cojocariu Bogdan, Turturean Lucia.

            Completarea dosarului catedreiprinfişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste 

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale îna cord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

●Participare la Concurs Județean de Dezbateri Educative, Tinerii în viața comunității coordonator prof. Puiu Loredana( arbitru)

●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Puiu Loredana

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de geografie prof. Puiu Loredana
 • Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste-

 

 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel 

 

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

 • Puncte tari: rigurozitate, pregătire științifică și metodică, adecvarea predării la nivelul de cunoaștere atins de elevi; stimularea elevilor pentru cunoașterea specificului natural și identitar al regiunii în care trăiesc; buna comunicare cu clasele de elevi; creativitate, seriozitate, diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, claritatea formulării sarcinilor de lucru, accentuarea laturii formative a învățării, combinarea influențelor non-formale cu cele formale.
 • Puncte slabe: scăderea numărului de elevi care optează pentru susținerea ex. de bacalaureat la disciplina geografie; nr. mic de participanți la olimpiada de geografie, privirea secvențială a procesului de învățare, accentul prea ridicat pe informare și mai puțin pe formare, lipsa accesului la o rețea WiFi, care sa asigure accesul liber la internet, în vederea creșterii calității procesului educativ (accesarea de resurse de documentare, în timp real, la orele de curs).
 • Ameninţări: Volumul mare de informații, decalaj între cunoștințele și competențele elevilor care vin la liceu și  cerințe; concentrarea unui numar mare de activitati intr-un timp foarte scurt poate conduce la epuizare, birocratizarea profesiei, lipsa motivației pentru lectură și formarea culturii generale, numărul ridicat de elevi în unele clase, decalaj între cunoștințele și competențele elevilor care vin la liceu și cerințele educaționale, dificultatea identificării modalităților optime de motivare a elevilor, a creșterii gradului lor de interes pentru disciplinele socio-umane.
 • Oportunităţi: specificul materiei care oferă o posibilitate de completare a culturii generale și de dezvoltare personală și posibilități de organizare mai atractivă a orelor, interesul elevilor pentru evenimente din actualitatea internațională, circulația ridicată a subiectelor de istorie în rețelele de socializare.

 

                                                                                 Responsabil comisie, prof. Puiu Loredana            

 

 

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

        Activitatea membrilor catedrei de Istorie- geografie s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în redarea unor conţinuturi istorice și geografice;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplionele istorie și geografie
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercurilor Pedagogicedin zona Rădăuţi la istorie și geografie
 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

        - Decernarea Steagului Verde la Conferinţa CCDG București 30 sept 2017

            prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua verde la CTR” 5 octombrie 2017 - acţiune de igenizare a spaţiilor verzi din jurul colegiului

            - ”18 octombrie - Ziua Europeană împotriva traficului de persoane”

            - ”Pădurea de mâine”- acţiune de plantare la ocolul silvic Solca, 11 noiembrie 2017 prof Puiu Loredana,

            - ”Săptămâna fructelor și legumelor donate” la centrul de refugiaţi Rădăuţi, 24 noiembrie 2017, prof, Turturean Lucia, Prof. Cenușă Constantin, Prof Puiu Loredana

            - ” Ora de net” 24 noiembrie 2017, prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua portului popular la CTR” 29 noiembrie, Prof. Turturean Lucia, Prof. Puiu Loredana

            - „Unirea Principatelor” 23 ian. 2017, prof. Turturean Lucia, Prof. Cojocariu Bogdan

            - ”Ziua siguranţei pe net” 5 februarie 2018,

            - ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi” - proiect social, beneficiari: familiile cu venituri modeste din municipiul Rădăuţi, Prof. Puiu Loredana;

            -Viaţa nu are buton de restart” proiect de educaţie rutieră, martie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - Proiectul „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” Februarie – iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - ”Campania Globală pentru educaţie” Mai 2018 , Prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan, Turturean Lucia, Puiu Loredana;

            - ”Fii verde” - acţiune de plantare la Solca, 20 aprilie 2018;

            - ” Biblioteca Vie” 24 aprilie 2018 prof. Puiu Loredana

            - ”Stejarul CenTenaRului” 26 aprile 2018

            - ”9 mai- Ziua Europei”, clasa a IX-a C a confecţionat steagurile tuturor statelor membre UE, Prof. Puiu Loredana;

            - ”Unitate în diversitate” 11 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Învăţând din greșelile altora” - excursie la penitenciarul Botoșani, activitate din calendarul CAEJ, 22 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Jocurile copilăriei”  participanţi: copii de la Centrul de Refugiaţi Rădăuţi, copii de la Școala Specială Rădăuţi și elevii clasei a IX-a C;

            - ”Un mediu cuirat, un mediu sănătos„ acţiune de curăţenie a parcurilor din jurul colegiului, 5 iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan

 

 • Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste 
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

       ●   Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Puiu Loredana ( arbitru)

       ●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Puiu Loredana

 • Martie 2018 Programul de formare continuă  Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei „Dezbateri, oratorie şi retorică”, Prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana, Turturean Lucia
 • Implicare în desfășurarea testării PISA în cadrul CTR, prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana -  asistent al coordonatorului de testare  PISA,  Martie 2018
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de geografie prof. Puiu Loredana 
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel 
 •  Pregătirea elevilor participanţi la ”Student pentru o zi” la disciplina geografie Suceava, prof. Puiu Loredana

                        premiul al III-lea  - Ţofei Iulian

                                                          Burciu Alina

 • Pregătirea elevilor participanţi la olimpiada judeţeană de istorie, prof. Turturean Lucia

Premiul  al III-lea - Cigoli Paul

            

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

 • Puncte tari: rigurozitate, pregătire știinţifică și metodică, adecvarea predării la nivelul de cunoaștere atins de elevi; stimularea elevilor pentru cunoașterea specificului natural și identitar al regiunii în care trăiesc; buna comunicare cu clasele de elevi; creativitate, seriozitate, diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, claritatea formulării sarcinilor de lucru, accentuarea laturii formative a învăţării, combinarea influenţelor non-formale cu cele formale.
 • Puncte slabe: scăderea numărului de elevi care optează pentru susţinerea ex. de bacalaureat la disciplina geografie; nr. mic de participanţi la olimpiada de geografie, privirea secvenţială a procesului de învăţare, accentul prea ridicat pe informare și mai puţin pe formare, lipsa accesului la o reţea WiFi, care sa asigure accesul liber la internet, în vederea creșterii calităţii procesului educativ (accesarea de resurse de documentare, în timp real, la orele de curs).
 • Ameninţări: Volumul mare de informaţii, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și  cerinţe; concentrarea unui numar mare de activitati intr-un timp foarte scurt poate conduce la epuizare, birocratizarea profesiei, lipsa motivaţiei pentru lectură și formarea culturii generale, numărul ridicat de elevi în unele clase, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și cerinţele educaţionale, dificultatea identificării modalităţilor optime de motivare a elevilor, a creșterii gradului lor de interes pentru disciplinele socio-umane
 • Oportunităţi: specificul materiei care oferă o posibilitate de completare a culturii generale și de dezvoltare personală și posibilităţi de organizare mai atractivă a orelor, interesul elevilor pentru evenimente din actualitatea internaţională, circulaţia ridicată a subiectelor de istorie în reţelele de socializare.

                                                                                            Responsabil comisie,   prof. Puiu Loredana    

 

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Istorie

Turturean Lucia

gr.I

Istorie

Puiu Adrian Nicolae

 gr.I

Istorie

Cojocar Bogdan Ilie

def.

Istorie

Hrenciuc Daniel

gr. I

Geografie

Tiperciuc Elena

gr.II

Geografie

Puiu Mariana Loredana

Gr.II.

Geografie

Jecalo Adi Gheorghita

Gr.II.

Socio-umane

Moloceniuc Dan Petru

gr.II

Socio-umane

Buliga Margareta

gr I

Religie

Daneliuc Aurica

dr., gr.I

Religie

Marici Elisabeta

 gr.I

Religie penticostală

Buzdzgă Simion

GR II.

 

 1. ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Gradul de întocmire a planificărilor (100%)

     Corectitudinea întocmirii planificărilor: fiecare profesor, la fiecare disciplina a comisiei, a intocmit planificarea  (atat calendaristic cat si pe unitati de invatare) in functie de indrumarile care au fost date de inspectorii scolari la  consfatuirile de  inceput de an scolar respectandu-se programele in vigoare

Gradul de întocmire a proiectelor didactice (75%)

 1. SITUAŢIA ORELOR DIN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

Socio-umane: Elemente de psihologie sociala  clasa a XII a

Educaţie  pentru  sănătate                        

                          Nutriţie

 

 1. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ
  • Realizarea planului managerial al comisiei: la inceputul semestrului I, in prima intrunire, s-au stabilit planul managerial al comisiei si obiectivele  acestuia ;
  • Numărul de întruniri: 4 in cadrul formal, informal-de fiecare data cand a fost necesar;
  • Rata de participare: 70-80% ;
  • Gradul de realizare a obiectivelor propuse: 80% .

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL DE ŞCOALĂ
  • Numărul de activităţi 2 activitati metodice( dintre care o lectie deschisă la geografie susţinută de prof. Puiu Loredana
  • Rata de participare: 80%

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL ZONAL
  • Numărul de activităţi: 1 – disciplina istorie, prof. Puiu Adrian

Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice.

 1. STRATEGIILE DIDACTICE DE EVALUARE UTILIZATE LA NIVEL DE CATEDRĂ

                       -evaluare initiala (pentru obiectele care au fost predate si in anii anteriori)

                        -evaluare continua (tehnici curente, ascultare, teste)

                        -evaluare finala

 1. EVALUAREA INIŢIALĂ
  • Rata de susţinere a testelor de evaluare iniţială: 80%

                 Socio-umane  :  nu se impun teste predictive

 1. SITUAŢIA LECŢIILOR ASISTATE ÎN CADRUL COMISIEI(interasistenţe, altele decât inspecţiile speciale sau cele efectuate de conducerea şcolii): 4 asistente

 

 1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A ELEVILOR CU RITMURI LENTE DE ÎNVĂŢARE, CU NEVOI SPECIALE SAU PROVENIND DIN MEDII DEZAVANTAJATE

                    Nu exista un program de pregatire special.

 1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Comisia nu a fost dotata cu materiale didactice noi, in afara de manualele obligatorii. Cererile pentru materialele didactice necesare adresate conducerii scolii nu au fost niciodata solutionate. Nu dispunem de niciun fel de materiale audiovizuale sau multimedia, nici macar de vreun top de hartie de scris. In prezent se utilizeaza cabinetul de geografie si cel de religie.
  • Dotarea cu materiale didactice: Zero
  • Achiziţionarea materialelor audio vizuale sau multimedia: Zero
  • Gradul de utilizare a dotării existente: cele 2 cabinete se utilizeaza permanent... ca sali de clasa!
  • Gradul de asigurare a manualelor şcolare / discipline / ani de studiu: clasele

a IX – a si a X –a au manualele la toate obiectele cuprinse in cadrul comisiei in proportie de 100%  iar clasele a XI- a , aXII – a    in proportie de 60%

 1. GRADUL DE UTILIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE: auxiliarele didactice se folosesc la majoritatea obiectelor.

 

 1. INTEGRAREA SUPORTULUI ELECTRONIC ÎN DESFĂŞURAREA LECŢIILOR
  • Numărul de lecţii AEL: nu sunt
  • Proiecţii de film: 15
  • Utilizarea de prezentări Power Point/ pagini WEB: peste 15
 2. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
  • Numărul de participări/catedre

            In anul scolar 2016-2017, profesorii din cadrul catedrei au coordonat participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare, organizate la nivel  de scoala.

 1. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ŞI DE CONSILIERE

-activitati educative scolare: membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice planificate la fiecare obiect

      1. Participare la activitatea Let’s do it Romania – septembrie 2016

                        Prof. Buliga Margareta

 2.Saptamana educatiei globale Together for a world of peace

                        Prof. Buliga Margareta

     3. 9 Octombrie 2016- Ziua Holocaustului in parteneriat cu Uniunea Evreilor din România la sinagoga din Radauti

                        Prof.dr. Turturean Lucia

      4.Ecologizare pe raza comunei Volovăț - octombrie 2016, prof. Buzdugă Simion

       5.  1 decembrie2016 - Activitate dedicata Zilei Nationale a Romaniei şi unirii Bucovinei cu Romania

-spectacol

-concurs pentru sigla Liceului

            Prof Marici Elisabeta şi Turturean Lucia

   6.  Serbare caritabila „Si tu poti fi un mos‟  - decembrie 2016

            Prof. : Marici Elisabeta

    7. Activitate de educatie civica  “  Daruind vei dobindi”  in colaborare cu Caminul de batrani de la Manastirea Bogdanesti   - decembrie 2016          

             Membrii catedrei

   8.  Activitate de voluntariat in colaborare cu  Gradinita Poiana Negri sub titlul “Dar din dar se face raiul” – decembrie 2016

            Membrii catedrei

  9.Expozitie cu degustare Alimente sanatoase – ianuarie 2016

                        Prof.Cirstean Alexandra

   10. Campanie impotriva violentei Violenta naste monstri – ianuarie 2016

                        Prof.  Marusec Adriana si prof. Buliga Margareta

11. Participarea la proiectul Gândeste în afara stigmei, Salvaţi copiii, Iaşi

            Prof Ardelean Mărioara

  12. Aurul si argintul dacic –vizita la Muzeul de istorie al Bucovinei –ianuarie 2016

                        Prof Marici Elisabeta şi Turturean Lucia

 1. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
  1. Numărul de înscrieri la gradele didactice: - 3
  2. Numărul de inspecţii efectuate: -2: Buzduga Simion-inspectie pentru gr. I, pe 27 octombrie 2015 ţi Ardelean Mărioara inspectie pentru gr. II, pe 28 ianuarie 2016

 

Cadrele didactice sunt implicate in coordonarea activităţilor din cadrul comisiilor funcţionale la nivel de şcoală.

COMISIA METODICĂ  OM  și  SOCIETATE -Semestrul al II-lea

 1. ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Gradul de întocmire a proiectelor didactice (75%)

 1. SITUAŢIA ORELOR DIN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

Istorie: Istoria culturii si civilizației – cl a IX-a E

           Momente din istoria românilor–cl a XI-a

            Istoria românilor – aprofundare –cl a XII-a

Socio-umane: Elemente de psihologie sociala  clasa a XII a

Educaţie  pentru  sănătate                        

                          Nutriţie

 

 1. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ
  • Numărul de întruniri: 4 in cadrul formal, informal-de fiecare data cand a fost necesar;
  • Rata de participare: 70-80% ;
  • Gradul de realizare a obiectivelor propuse: 80% .

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL DE ŞCOALĂ
  • Numărul de activităţi 2 activitati metodice (dintre care o lectie deschisă la istorie  susţinută de prof. Turturean Lucia )
  • Rata de participare: 80%

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL ZONAL

 

Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice.

 1. STRATEGIILE DIDACTICE DE EVALUARE UTILIZATE LA NIVEL DE CATEDRĂ

                       -evaluare initiala (pentru obiectele care au fost predate si in anii anteriori)

                        -evaluare continua (tehnici curente, ascultare, teste)

                        -evaluare finala

            7. SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

            S-a susținut  la disciplinele istorie, geografie, logică la clasele a XI-a și a XII-a cu rezultate bune ( promovabilitate cca 60%).  De asemenea teza cu subiect unic pe scoală la istorie pe semestrul al II-lea în același scop al îmbunîtîțirii rezultatelor la examenul de bacalaureat

           

 1. SITUAŢIA LECŢIILOR ASISTATE ÎN CADRUL COMISIEI(interasistenţe, altele decât inspecţiile speciale sau cele efectuate de conducerea şcolii): 4 asistente

 

 1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A ELEVILOR CU RITMURI LENTE DE ÎNVĂŢARE, CU NEVOI SPECIALE SAU PROVENIND DIN MEDII DEZAVANTAJATE

                    Nu exista un program de pregatire special.

 1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Comisia nu a fost dotata cu materiale didactice noi, in afara de manualele obligatorii. Cererile pentru materialele didactice necesare adresate conducerii scolii nu au fost niciodata solutionate. Nu dispunem de niciun fel de materiale audiovizuale sau multimedia, nici macar de vreun top de hartie de scris. In prezent se utilizeaza cabinetul de geografie si cel de religie.
  • Dotarea cu materiale didactice: Zero
  • Achiziţionarea materialelor audio vizuale sau multimedia: Zero
  • Gradul de utilizare a dotării existente: cele 2 cabinete se utilizeaza permanent... ca sali de clasa!
  • Gradul de asigurare a manualelor şcolare / discipline / ani de studiu: clasele a IX – a - a XII –a au manualele la toate obiectele cuprinse in cadrul comisiei in proportie de 100%  
 2. GRADUL DE UTILIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE: auxiliarele didactice se folosesc la majoritatea obiectelor.

 

 1. INTEGRAREA SUPORTULUI ELECTRONIC ÎN DESFĂŞURAREA LECŢIILOR
  • Numărul de lecţii AEL: nu sunt
  • Proiecţii de film: 15
  • Utilizarea de prezentări Power Point/ pagini WEB: peste 15

 

 1. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
  • Numărul de participări/catedre

            In anul scolar 2016-2017, profesorii din cadrul catedrei au coordonat participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare, organizate la nivel  de scoala, la nivel local și județean.

La istorie s-a obținut: - o mențiune la Olimpiada de istorie, faza județeană, cl a XII-a –

                                     martie 2017, Prof. Turturean Lucia

                            -elevii au participat la concursul Istorie fără manual (semI și II),

                            prof: Puiu Loredana și Adrian

-elevi ai CTR au participat la proiectul Student pentru o zi ,  al USV  disciplina geografie - aprilie 2017, prof. Puiu Loredana

La religie s-a obținut un loc III la cl a IX-a și un loc II la cl a X-a la Olimpiada de religie, faza judeteană – martie 2017-   Prof.Marici Elisabeta

La disciplinele socio-umane elevii au participat la mai multe concursuri:

 • Locuri, oameni, valori, prof. Buliga Margareta
 • Cetățenie europeană, mai 2017, prof. Buliga Margareta
 • Inițiativa în afaceri, mai 2017, prof. Buliga Margareta
 • Idei de afaceri pentru dezvoltarea propriei comunități,concurs național desfășurat la Cluj-Napoca în mai 2017, prof. Cîrstean Alexandra
 • Școala de vară în antreprenoriat – iulie 2017, prof.Cîrstean Alexandra
 1. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ŞI DE CONSILIERE

-activitati educative scolare: membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice planificate la fiecare obiect

      1.  Parteneriat cu organizația Salvați copiii!

                        Prof. Buliga Margareta

   2. Excursie tematică cu caracter interdisciplinar în Transilvania –mai 2017

                        Prof. Buliga Margareta

     3.  Excursie tematică cu caracter interdisciplinar în Transilvania

       Prof. Marici Elisabeta,  Turturean Lucia, Tiperciuc Elena, Cîrstean Alexandra

       4.   Excursie la Penitenciarul Botoșani în cadrul proiectului Fii inteligent nu violent! –mai 2017, prof.  Puiu Loredana și Adrian

   5. Activitate cu caracter tradițional la nivel de școală Mănâncă sănătos!

                        Membrii catedrei

    6.  Evaluarea națională Eco-Școala – mai 2017, prof. Puiu Loredana

     7. Vizite la Azilul de bătrâni din Rădăuți și la alți bolnavi și săraci –mai 2017, prof. Buzdugă Simion

 1. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
  1. Numărul de înscrieri la gradele didactice: - 3
  2. Numărul de inspecţii efectuate: Cojocaru Bogdan - inspecție pentru gradul II la istorie  – mai 2017

 

Cadrele didactice sunt implicate in coordonarea activităţilor din cadrul comisiilor funcţionale la nivel de şcoală.

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: OM ŞI SOCIETATE, ARTE

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: TURTUREAN LUCIA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

DISCIPLINA

GRADUL DIDACTIC

1.

HRENCIUC DANIEL

ISTORIE

GRADUL I

2.

JECALO ADI GHEORGHITA

ISTORIE

GRADUL II

3.

PUIU ADRIAN

ISTORIE

PROF. DOCTOR

4.

TURTUREAN LUCIA

ISTORIE

PROF. DOCTOR

5.

BUGARIU STELIAN

GEOGRAFIE

DEFINITIVAT

6.

PUIU LOREDANA

GEOGRAFIE

GRADUL II

7.

TIPERCIUC ELENA

GEOGRAFIE

GRADUL II

8.

ARDELEAN MARIOARA

SOCIO-UMANE

DEFINITIVAT

9.

BULIGA MARGARETA

SOCIO-UMANE

GRADUL I

10.

MOLOCENIUC DAN

SOCIO-UMANE

GRADUL II

11.

BUZDUGA SIMION

RELIGIE

GRADUL I

12.

CENUSA CONSTANTIN

RELIGIE

PROF. DOCTOR

13.

MARICI ELISABETA

RELIGIE

GRADUL I

14.

MARICI MIHAI LIVIU

RELIGIE

GRADUL I

15.

GRIJINCU MIHAELA COSMINA

ISTORIE DEFINITIVAT
16.

MARUSEC ADRIANA IOANA

SOCIO - UMANE DEBUTANT
17.

CIRSTEAN ALEXANDRA MARCELA

SOCIO - UMANE DEBUTANT
 

 

COMISIA METODICĂ  OM –SOCIETATE- ARTE

 

 1. ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Gradul de întocmire a planificărilor (100%)

     Corectitudinea întocmirii planificărilor: fiecare professor, la fiecare disciplina a comisiei, a intocmit planificarea  (atat calendaristic cat si pe unitati de invatare) in functie de indrumarile care au fost date de inspectorii scolari la  consfatuirile de  inceput de an scolar respectandu-se programele in vigoare

Gradul de întocmire a proiectelor didactice (75%)

 1. SITUAŢIA ORELOR DIN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

Socio-umane: Elemente de psihologie sociala  clasa a XII a

                           Educaţie  pentru  sănătate                        

                          Nutriţie

 

 1. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ
  • Realizarea planului managerial al comisiei: la inceputul semestrului I, in prima intrunire, s-au stabilit planul managerial al comisiei si obiectivele  acestuia ;
  • Numărul de întruniri: 4 in cadrul formal, informal-de fiecare data cand a fost necesar;
  • Rata de participare: 70-80% ;
  • Gradul de realizare a obiectivelor propuse: 80% .

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL DE ŞCOALĂ
  • Numărul de activităţi: 4 activitati metodice( dintre care o lectie deschisă la geografie susţinută de prof.Bugarariu Stelian
  • Rata de participare: 80%

 

 1. ACTIVITĂŢI METODICE SUSŢINUTE LA NIVEL ZONAL
  • Numărul de activităţi: 1 – disciplina istorie, prof. Puiu Adrian

Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice.

 1. STRATEGIILE DIDACTICE DE EVALUARE UTILIZATE LA NIVEL DE CATEDRĂ

                       -evaluare initiala (pentru obiectele care au fost predate si in anii anteriori)

                        -evaluare continua (tehnici curente, ascultare, teste)

                        -evaluare finala

 1. EVALUAREA INIŢIALĂ
  • Rata de susţinere a testelor de evaluare iniţială: 80%

                 Socio-umane  :  nu se impun teste predictive       

 1. SITUAŢIA LECŢIILOR ASISTATE ÎN CADRUL COMISIEI(interasistenţe, altele decât inspecţiile speciale sau cele efectuate de conducerea şcolii): 4 asistente

 

 1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A ELEVILOR CU RITMURI LENTE DE ÎNVĂŢARE, CU NEVOI SPECIALE SAU PROVENIND DIN MEDII DEZAVANTAJATE

                    Nu exista un program de pregatire special.

 1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Comisia nu a fost dotata cu materiale didactice noi, in afara de manualele obligatorii. Cererile pentru materialele didactice necesare adresate conducerii scolii nu a fost niciodata solutionate. Nu dispunem de niciun fel de materiale audiovizuale sau multimedia, nici macar de vreun top de hartie de scris. In present se utilizeaza cabinetul de geografie si cel de religie.
  • Dotarea cu materiale didactice: Zero
  • Achiziţionarea materialelor audio vizuale sau multimedia: Zero
  • Gradul de utilizare a dotării existente: cele 2 cabinete se utilizeaza permanent... ca sali de clasa!
  • Gradul de asigurare a manualelor şcolare / discipline / ani de studiu: clasele

a IX – a si a X –a au manualele la toate obiectele cuprinse in cadrul comisiei in proportie de 100%  iar clasele a XI- a , aXII – a si a XIII –a in proportie de 60%

 • Cu ajutorul Asociaţiei de Părinţi , sala 15 a fost transformată în Cabinet de ştiinţe sociale
 1. GRADUL DE UTILIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE: auxiliarele didactice se folosesc la majoritatea obiectelor.

 

 1. INTEGRAREA SUPORTULUI ELECTRONIC ÎN DESFĂŞURAREA LECŢIILOR
  • Numărul de lecţii AEL: nu sunt
  • Proiecţii de film: 15
  • Utilizarea de prezentări Power Point/ pagini WEB: peste 15
 2. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
  • Numărul de participări/catedre

            In anul scolar 2014-2015 , profesorii din cadrul catedrei au coordonat participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare, organizate la nivel local si judetean.

 1. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ŞI DE CONSILIERE

-activitati educative scolare: membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice planificate la fiecare obiect

-activitati extrascolare: membrii catedrei au fost implicati in urmatoarele activitati:

1. Membrii catedrei au fost implicati in proiectul ,,Transparenta si calitate in administratia publica prin social media”, organizat de Asociatia ASSED Suceava

            2. Participare la activitatea extrascolara organizata cu ocazia sarbatorilor de iarna.

            Prof. : Marici Elisabeta

3.Organizarea de activitati cu ocazia Zilei Nationale “1 Decembrie” si 24 Ianuarie

              Prof.Turturean Lucia  si Puiu Adrian

4. Activitate de educatie civica  “  Daruind vei dobindi”  in colaborare cu Caminul de batrani de la Manastirea Bogdanesti              

             Membrii catedrei

5.  Activitate de voluntariat in colaborare cu Spitalul de Psihiatrie Neuropsihici Siret sub titlul “Dar din dar se face raiul”

            Membrii catedrei

6.Sarbatorirea  Zilei Unirii

            Prof. Turturean Lucia si Puiu Adrian

7. Participarea Corului “ Thimotheos” la festivalul de colinde  “ Colindul Sfant si Bun”

8. Participarea membrilor catedrei la examenele de simulare –bac, implicarea profesorilor în programe de pregatire suplimentară a elevilor, în vederea susţinerrii examenului de bacalaureat. Ca urmare a acestei împlicări, rata de promovabilitate, la disciplinele pentru bac, este de peste 90 %.

9. Realizarea de activităţi şi excursii în cadrul programului ,,Şcoala altfel”, activităţi ce se regăsesc în raportul consilierului educativ.

 

 1. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
  • Numărul de înscrieri la gradele didactice: - 2
  • Numărul de inspecţii efectuate: -
  • Participarea la cursul  Comunicare, eficienta si dezvoltare
  • Obţinerea titlului de doctor în istorie de către prof. Cenusa Constantin

Cadrele didactice sunt implicate in coordonarea activităţilor din cadrul comisiilor funcţionale la nivel de şcoală.

Responsabil comisie,

Profesor Buliga Margareta

 

 

“NOI SUNTEM ROMÂNI!”

 

    A intrat în tradiţia Colegiului Tehnic Rădăuţi, ca de Ziua Naţională şi de Ziua Bucovinei, elevii să se manifeste într-o manieră artistică şi să metabolizeze momentele istorice din 1918. Profesorii de istorie dr. Lucia Turtureanu şi dr. Adrian Puiu au organizat aceste manifestări, ajutaţi de profesoara Ionela Mihaela Bândiul, dr. în limba şi literatura română, care a gestionat, ca de obicei, cu multă inspiraţie şi talent partea artistică.

    Cele două zile afectate evenimentului s-au derulat astfel: prima parte a manifestărilor dedicate Zilei Naţionale s-a concretizat printr-un program artistic, în cadrul căruia, elevii şi-au îmbrăcat costumele naţionale, au citit proclamaţiile Unirii, au recitat poezii şi au intonat cântece dedicate Unirii. În a doua zi, vineri 28 noiembrie 2014, s-a desfăşurat un concurs inedit intitulat "Noi suntem romani!", care a constat din întrebări despre Unirea de la 1600 realizată de către Mihai Viteazul, Unirea Principatelor Moldova şi Tara Româneasca realizata la 1859 prin dubla alegere a lui Al.I. Cuza ca domnitor al celor două Principate şi Marea Unire din 1918.

      La concurs au participat 11 echipaje, care au purtat numele celor 11 provincii istorico-geografice în care locuiesc români (Banat, Basarabia, Bucovina, Cadrilater, Crişana, Dobrogea, Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania). Pe primul loc s-a situat echipajul Moldova, format din elevele Lavinia Avram şi Ionela Ruşti din clasa a XI-a C, pe locul 2 - echipajul Muntenia, format din elevii Vladuţ Ionesi şi Tudor Pop din clasa a X-a E, iar pe locul 3, echipajul Bucovina, format din elevii Paraschiva Daneliuc şi Ionel Ursachi, din clasa a XII-a D. Jurizarea  a fost asigurata de către profesorii de istorie din şcoală, secondaţi de o comisie tehnică formată din consilierul educativ profesor Elisabeta Marici, şi elevii Adrian Puha, Ilie Nastasiuc şi Cosmin Popescu. Cei 22 de elevi au fost recompensaţi cu diplome, premii şi un dar de neuitat: steagul tricolor!

     Partea  artistică a bucurat audienţa prin sceneta „Moş Ion Roată şi Unirea”de Ion Creangă şi o defilare a costumelor populare. Frumuseţea şi tinereţea s-au îngemănat, emulaţia şi entuziasmul au monopolizat toţi participanţii. Exerciţiul civic şi patriotic de mândrie este important în spaţiul unde se face educaţie  şi de aceea apreciem disponibilul profesorilor pentru acest gest animat doar de considerente afective care demonstrează vocaţia de dascăl.

                       Georgeta Olaru

 

 

Ziua de 24 Ianuarie

Prof. Marici Elisabeta si prof. Turturean Lucia au organizat un spectacol cu tema “ Unire- n cuget si-n simţiri” , în colaborare cu Casa de Cultură Rădăuti