Catedra de stiinte ale naturii (fizica, chimie, biologie)

 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

I) FIZICĂ

1.Ţugulea Gelu, profesor titular, grad didactic I, director

2.Carcalete Petru, profesor tirular, grad didactic I

3.Costiuc Carmen, profesor titular, grad didactic I

4.Cloşcă Valentina, profesor titular, profesor doctor

5.Sofian Iulian, profesor titular, grad didactic I

6.Buliga Cornelia, profesor suplinitor, grad didactic II

II)CHIMIE

7.Manole Mircea, profesor titular, grad didactic I

8.Ţofei Gela, profesor titular, grad didactic I

9.Magherean Ionela, profesor titular, grad didactic I

III)BIOLOGIE

10.Coroamă Camelia, profesor titular, grad didactic I

11.Gales Ramona, profesor titular, profesor doctor

12.Telişcă Maria, profesor titular, grad didactic I

 

2) Atribuţii şi responsabilităţi:

 1. la nivelul şcolii
 • Ţugulea Gelu – director Colegiu Tehnic Rădăuţi
 • Gales Ramona – responsabil Comisia Ştiinţe
 1. la nivelul I.S.J. Suceava
 • Ţofei Gela – membru Consiliu Consultativ la disciplina Chimie
 • Metodist la disciplina Chimie

3)Perfecționare și dezvoltare personală

 • Activitati de formare:
 • cursul de formare:continua "Utilizarea eficienta a mijloacelor de invatamant in lectiile de chimie si fizica " – prof Magherean Ionela
 • cursul de formare continua „Predarea stiintelor” – prof. Tofei Gela

 

 • Activitati derulate la nivelul I.S.J Suceava
 1. Profesorii de fizica au participat la sustinerea organizarii Taberei Nationale de Fizica, Astronomie si Astrofizica „Marin Dacian Bica”
 2. Profesori Evaluatori la Olimpiada de
 • Fizica- profesor Sofian Iulian
 • Chimie –profesor Tofei Gela
 1. profesor lector la Centrul de Excelenta – disciplina chimie – Tofei Gela
 2. Profesor Insotitor al lotului judetului Suceava, la concursul Raluca Ripan,  etapa nationala organizata la Buzau, iunie, 2019- Tofei Gela

4)Activități complexe cu valoare instructiv-educativă

a) Rezultate la concursuri şcolare:

 • Concursul de fizica „Stefan Procopiu”
 • Faza judeteana:
 1. Tofan Alina Georgiana, clasa IX D, premiul I, profesor Sofian Iulian
 2. Stoian Ciprian, clasa XII H, premiul II, profesor Costiuc Carmen
 3. Sfirschi Denisa Ancuta, clasa IX D, mentiune.  profesor Sofian Iulian
 4. Abobului Maria Cristina, clasa X D, mentiune.  profesor Sofian Iulian
 5. Scripcari Ionela Andreia, clasa X D, mentiune.  profesor Sofian Iulian
 6. Puha Gabriel, clasa a XII H, mentiune, profesor Costiuc Carmen
 • Faza nationala
 1. Stoian Ciprian, clasa XII H, mentiune, profesor Costiuc Carmen
 • Faza judeteana a concursului de chimie “Petru Poni”:

1. Hojbota Andrei, clasa IX  F, mentiune, profesor Gela Tofei

b) rezultate la examene nationale – bacalaureat

 • Disciplina fizica – promovabilitate de 100%
 • Disciplina biologie – promovabilitate 72,34%

c)Activitatea de proiectare didactica

Toate planificarile calendaristice au fost intocmite si realizate corect de catre toti membrii comisiei. In toate cazurile s-au intocmit proiecte didactice.

d) Situatia orelor din curriculumul la decizia scolii

Exista ore din curriculumul la decizia scolii propuse de profesorii:  Tofei Gela, Coroama Camelia, Gales Ramona, Telisca Maria pentru care exista miniprograme elaborate si aprobate si planificari calendaristice.

e) Strategii didactice utilizate la nivelul catedrei

La nivelul Comisiei de Stiinte au fost utilizate ca si modalitati de evaluare: evaluarea scrisa, evaluarea orala, rezolvarea de exercitii, evaluarea portofoliilor elevilor, prezentarea de proiecte.

Au fost aplicate teste predictive la inceputul sem I iar pe parcurs teste sumative si  teste curente in vederea cuantificarii gradului de intelegere si aprofundare al informatiilor dar si al atingerii competentelor specifice fiacarei discipline  in parte.

f) Inspectia de calitate la nivelul catedrei

Toti membrii catedrei de stiinte au aplicat principiile calitatii in procesul de predare-invatare

g)Dezvoltarea curriculara din punctul de vedere al mijloacelor de invatamant

La nivelul catedrei exista dotare cu mijloace didactice si materiale audio-vizuale in cadrul laboratoarelor existente. Laboratoarele sunt utilizate la toate lectiile experimentale. Elevii au asigurate manuale si auxiliarele  didactice necesare bunei desfasurari al demersului didactic din perspectiva realizarii competentelor specifice fiecarei discipline in parte dar si al pregatirii pentru examenele nationale.

h) activitati   extrascolare

Prof. Magherean Ionela:

 • Participare ca si  colaborator la Programul Mondial Eco-Scoala prin activitati de protejare a mediului - ecologizare cu colectivul clasei a XI a I la care sunt diriginta,

-  confectionarea de brazi din materiale eco cu colectivul clasei a XI a I la care sunt diriginta,

-  incondeierea oualor  cu colectivul clasei a XI a I la care sunt diriginta

      -am organizat o excursie cu elevii la Putna in cadrul saptamanii ‚’Sa stii mai multe sa fii mai bun’’;

     -am participat  la proiectul "Sprijinim Educatia !Ajuta un copil nevoias sa mearga la scoala"!

    -participare cu elevii clasei XI I la campania de prevenire a violentei in scoala alaturi de Organizatia Mondiala ‚Salvati Copiii”.

5)Analiza SWOT

 

 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT  pentru anul şcolar 2018-2019)

Puncte tari

 

- Rezultate bune obţinute de elevi la examenul de bacalaureat

- Majoritatea cadrelor didactice au gradele didactice I;

- Premii importante la concursuri  derulate la nivel judeţean;

- Colaborare foarte bună între membrii comisiei

 

Puncte slabe

 

 

 -laboratoarele sunt Sali de clasa

- putine cursuri de formare continua a cadrelor didactice;

- Nr mic de elevi participanţi la olimpiade şcolare

 

 

 

Oportunităţi

- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitaţile metodice, ştiinţificeşi de dezvoltare profesională

 

 

Factori de risc

 

- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;

- Venirea-plecarea elevilor în străinătate, acomodare dificilă

- Motivaţia financiară scăzută a personalului, în condiţiile introducerii noilor reglementări privind salarizarea, odată cu dispariţia unor forme de stimulare profesională consacrate (salarii de merit, premii trimestriale şi anuale, sporuri etc.)

Întocmit,

Profesor Gela Ţofei

 

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

 

Catedra de stiinte ale naturii (fizica, chimie, biologie)

 

 1. Membrii catedrei

I)FIZICĂ

1.Ţugulea Gelu, profesor titular, grad didactic I, director

2.Carcalete Petru, profesor tirular, grad didactic I

3.Costiuc Carmen, profesor titular, grad didactic I

4.Sofian Iulian, profesor titular, grad didactic I

5.Buliga Cornelia, profesor suplinitor, grad didactic II

 

II)CHIMIE

6.Corogoda Elena, profesor titular, grad didactic I

7.Manole Mircea, profesor titular, grad didactic I

8.Ţofei Gela, profesor titular, grad didactic I

9. Magherean Emilia, profesor titular, grad didactic I

 

III)BIOLOGIE

10.Coroamă Camelia, profesor titular, grad didactic I

11.Gales Ramona, profesor titular, profesor doctor

12.Telişcă Maria, profesor titular, grad didactic I

 

2)Atribuţii şi responsabilităţi:

 1. la nivelul şcolii
 • Ţugulea Gelu – director Colegiu Tehnic Rădăuţi
 • Galeş Ramona – responsabil Comisia Ştiinţe
 1. la nivelul I.S.J. Suceava
 • Ţofei Gela – membru Consiliu Consultativ la disciplina Chimie
 • Metodist la disciplina Chimie

 

3)Perfecţionare şi dezvoltare personală

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei au participat la urmatoareleactivitati de formare:

 • Strategii inovative de predare a disciplinei- dezbatere, oratorie şi retorică- Sofian Iulian
 • Participarea la implementarea proiectului Reading to Learn- Teaching Literacy – prof. Telisca Maria

4) Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă

Rezultate la concursuri şcolare:

 • Faza judeţeană a concursului de fizică Ştefan Procopiu-

profesor coordonator Costiuc Carmen:

            Avram Cosmin, cls. 12L- premiul I

profesor coordonator Sofian Iulian:

                          Jacotă Maria, cls. 10F- menţiune

                          Lupancu Denisa Petronela , cls. 10F- menţiune

                          Scripcari Ionela Andreia, cls. 9D- menţiune

                          Frunză Andreea Mihaela, cls. 9D- menţiune

                          Abobului Maria Cristina, cls. 9D- menţiune

                          Buliga Anişoara, 9E- menţiune

                          Ilioi Ana Maria, 9E-menţiune

 • Faza naţională a concursului de fizică Ştefan Procopiu-

profesor coordonator Costiuc Carmen:

Avram Cosmin, cls. 12L- premiul III

4)Activitatea de proiectare didactica

Toate planificarile calendaristice au fost intocmite si realizate corect de catretoti membrii comisiei. In toate cazurile s-au intocmit proiecte didactice.

Situatia orelor din curriculumul la decizia scolii

Exista ore din curriculumul la decizia scolii propuse de profesorii:  Tofei Gela, Coroama Camelia, Gales Ramona, Telisca Maria pentru care exista miniprograme elaborate si aprobate si planificari calendaristice.

Strategii didactice utilizate la nivelul catedrei

La nivelul Comisiei de Stiinte au fost utilizate ca si modalitati de evaluare: evaluarea scrisa, evaluarea orala, rezolvarea de exercitii, evaluarea portofoliilor elevilor, prezentarea de proiecte.

Au fost aplicate teste predictive la inceputul sem I iar pe parcurs teste sumative si  teste curente in vederea cuantificarii gradului de intelegere si aprofundare al informatiilor dar si al atingerii competentelor specifice fiacarei discipline  in parte.

Inspectia de calitate la nivelul catedrei

Toti membrii catedrei de stiinte au aplicat principiile calitatii in procesul de predare-invatare.

Dezvoltarea curriculara din punctul de vedere al mijloacelor de invatamant

La nivelul catedrei exista dotare cu mijloace didactice si materiale audio-vizuale in cadrul laboratoarelor existente. Laboratoarele sunt utilizate la toate lectiileexperimentale. Elevii au asigurate manuale si auxiliarele didactice necesare bunei desfasurari a demersului didactic din perspectiva realizarii competentelor specifice fiecarei discipline in parte dar si al pregatirii pentru examenele nationale.

 

5)Analiza SWOT

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT  pentru anul şcolar 2017-2018)

Puncte tari

 

- Rezultate bune obţinute de elevi la examenul de bacalaureat (promovabilitate 100% la disciplina Anatomie şi fiziologie umană, Genetică şi ecologie umană)

- Majoritatea cadrelor didactice au gradele didactice I; 1 cadru didactic- doctorat

- Premii importante la concursuri  derulate la nivel judeţean;

- Colaborare foarte bună între membrii comisiei

 

Puncte slabe

 

 -laboratoarele sunt sali de clasa

- nr. foarte mic de elevi participanţi la concursuri şcolare

 

Oportunităţi

 

- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitaţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

 

Factori de risc

- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;

- Venirea-plecarea elevilor în străinătate, acomodare dificilă

       

 

Întocmit,

 Profesor dr. Ramona Galeş

 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Catedra de stiinte ale naturii (fizica, chimie, biologie)

 

 1. Membrii catedrei

 

I) FIZICĂ

1.Ţugulea Gelu, profesor titular, grad didactic I, director

2.Carcalete Petru, profesor tirular, grad didactic I

3.Costiuc Carmen, profesor titular, grad didactic I

4.Cloşcă Valentina, profesor titular, profesor doctor

5.Sofian Iulian, profesor titular, grad didactic I

6.Buliga Cornelia, profesor suplinitor, grad didactic II

 

II)CHIMIE

7.Corogoda Elena, profesor titular, grad didactic I

8.Manole Mircea, profesor titular, grad didactic I

9.Ţofei Gela, profesor titular, grad didactic I

 

III)BIOLOGIE

10.Coroamă Camelia, profesor titular, grad didactic I

11.Gales Ramona, profesor titular, profesor doctor

12.Telişcă Maria, profesor titular, grad didactic I

 

2)Atribuţii şi responsabilităţi:

 1. la nivelul şcolii
 • Ţugulea Gelu – director Colegiu Tehnic Rădăuţi
 • Cloşcă valentina  - responsabil Comisia Calităţii
 • Ţofei Gela – responsabil Comisia Ştiinţe
 1. la nivelul I.S.J. Suceava
 • Ţugulea Gelu – membru Consiliu Consultativ  - Management Şcolar 

 

 • Ţofei Gela – membru Consiliu Consultativ la disciplina Chimie
 • Metodist la disciplina Chimie

 

 • Cloşcă Valentina – Metodist la disciplina Fizică

 

 

3)Perfecționare și dezvoltare personală

 

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei au participat la urmatoarele cursuri de formare:

 • Cursul de formare “Management educational” , decembrie 2016, prof. Tofei Gela
 • Curs formare “Citesc pentru a invata” – profesori Tofei Gela, Telisca Maria, organizat de Fundatia Filocalia Iasi, noiembrie-prezent
 • Metodisti I.S.J. – profesor Closca Valentina, profesor Tofei Gela, octombrie 2016
 • Curs metodisti – profesori Closca Valentina si Tofei Gela, noiembrie 2016, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Suceava
 • Participare la Conferinta Nationala de Fizica Aplicata Iasi, noiembrie 2016, profesor Closca Valentina
 • Membru Comisia de Organizare si Desfasurare a Concursului Interjudetean PROFIZICA, Vaslui, noiembrie 2016, profesor Closca Valentina

 

4)Activități complexe cu valoare instructiv-educativă

a)Rezultate la concursuri şcolare:

 • Faza locala a concursului de fizica ,,Stefan Procopiu,,:
  • Cornea Iulian – clasa a XI a I – premiul I, prof. Closca Valentina
  • Cimpoi Iulian-clasa a XIIa J, premiul I, prof. Closca Valentina
  • Lupancu Denisa Petronele- clasa a Ixa F, premiul II, prof. Sofian Iulian
  • Jacota Maria - clasa a Ixa F, premiul I, prof. Sofian Iulian
  • Litvinchevici Maria Teodora - clasa a xa F, premiul II, prof. Sofian Iulian
  • Ursache Mihaela - clasa a xa F, premiul I, prof. Sofian Iulian
 • Faza judeteana  a concursului de chimie “Petru Poni”:
  • Jacota Maria - clasa a Ixa F – mentiune, prof Tofei Gela

 

b)Activitatea de proiectare didactica

Toate planificarile calendaristice au fost intocmite si realizate corect de catre tot membrii comisiei. In toate cazurile s-au intocmit proiecte didactice.

c)Situatia orelor din curriculumul la decizia scolii

Exista ore din curriculumul la decizia scolii propuse de profesorii:  Tofei Gela, Coroama Camelia, Gales Ramona, Telisca Maria pentru care exista miniprograme elaborate si aprobate si planificari calendaristice.

d)Strategii didactice utilizate la nivelul catedrei

La nivelul Comisiei de Stiinte au fost utilizate ca si modalitati de evaluare: evaluarea scrisa, evaluarea orala, rezolvarea de exercitii, evaluarea portofoliilor elevilor, prezentarea de proiecte.

Au fost aplicate teste predictive la inceputul sem I iar pe parcurs teste sumative si  teste curente in vederea cuantificarii gradului de intelegere si aprofundare al informatiilor dar si al atingerii competentelor specifice fiacarei discipline  in parte.

e)Inspectia de calitate la nivelul catedrei

Toti membrii catedrei de stiinte au aplicat principiile calitatii in procesul de predare-invatare

f)Dezvoltarea curriculara din punctul de vedere al mijloacelor de invatamant

La nivelul catedrei exista dotare cu mijloace didactice si materiale audio-vizuale in cadrul laboratoarelor existente. Laboratoarele sunt utilizate la toate lectiile experimentale.Elevii au asigurate manuale si auxiliarele  didactice necesare bunei desfasurari al demersului didactic din perspectiva realizarii competentelor specifice fiecarei discipline in parte dar si al pregatirii pentru examenele nationale.

În semestrul I al anului şclar 2016-2017 a fost modernizat cabinetul de fizică şi dotat cu aparatură şi echipamente specifice.

5)Analiza SWOT

 

 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT  pentru anul şcolar 2016-2017)

Puncte tari

 

- Rezultate bune obţinute de elevi la examenul de bacalaureat

- Majoritatea cadrelor didactice au gradele didactice I sau II;

- Premii importante la concursuri  derulate la nivel judeţean;

- Colaborare foarte bună între membrii comisiei

 

Puncte slabe

 

 

 -laboratoarele sunt Sali de clasa

- Înscrierea şi selecţia participanţilor la programele de formare continuă nu este întotdeauna fundamentată pe nevoile reale de formare a cadrelor şi nu este corelată cu strategiile de dezvoltare şi oferta curriculară a şcolii;

- Nr mic de elevi participanţi la olimpiade şcolare

 

 

 

Oportunităţi

- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitaţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

 

 

Factori de risc

 

- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;

- Venirea-plecarea elevilor în străinătate, acomodare dificilă

- Motivaţia financiară scăzută a personalului, în condiţiile introducerii noilor reglementări privind salarizarea, odată cu dispariţia unor forme de stimulare profesională consacrate (salarii de merit, premii trimestriale şi anuale, sporuri etc.)

 

 

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: ŞTIINŢE ALE NATURII (FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE)

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: ŢOFEI GELA

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

DISCIPLINA

GRADUL DIDACTIC

1

BULIGA CORNELIA PAULINA

FIZICĂ

GRADUL II

2

CARCALETE PETRU

FIZICĂ

GRADUL I

3

CLOSCA VALENTINA

FIZICĂ

PROF. DOCTOR

4

COSTIUC CARMEN

FIZICĂ

GRADUL I

5

MAGHEREAN EMILIA IONELA

FIZICĂ – CHIMIE

GRADUL I

6

SOFIAN IULIAN ILIE

FIZICĂ

GRADUL I

7

TUGULEA GELU

FIZICĂ

GRADUL I

8

COROGODA ELENA

CHIMIE

GRADUL I

9

MANOLE MIRCEA

CHIMIE

GRADUL I

10

TOFEI GELA

CHIMIE

GRADUL I

11

COROAMA CAMELIA MONICA

BILOGIE

GRADUL II

12

GALES RAMONA CRINA

BILOGIE

PROF. DOCTOR

13

TELISCA MARIA

BILOGIE

GRADUL I

 
 
 

COMISIA METODICĂ ŞTIINŢE ALE NATURII

 

 

 1.         Activitatea de proiectare didactica

Toate planificarile calendaristice au fost intocmite si realizate corect de catre tot membrii comisiei. In toate cazurile s-au intocmit proiecte didactice.

 

 1. Situatia orelor din curriculumul la decizia scolii

Exista ore din curriculumul la decizia scolii propuse de profesorii: Corogoda Elena, Tofei Gela, Coroama Camelia, Telisca Maria pentru care exista miniprograme elaborate si aprobate si planificari calendaristice.

 1. Activitati la nivelul comisiei metodice

Activitatile comiisiei au fost:

 • In luna septembrie toti membrii catedrei au participat la consfatuirile judetene organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Suceava.
 •  In luna octombrie au fost analizate rezultatele obtinute de elevi la testele predictive stabilindu-se masuri remediale.
 • In luna noiembrie toti membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice desfasurate conform calendarului stabilit la fiecare disciplina in parte
 • In lunile decembrie si ianuarie au fost organizate sedinte de pregatire pentru performanta cu elevii claselor IX-XII la disciplinele fizica, chimie si biologie
 • In luna ianuarie au fost organizate etapele locale ale olimpiadelor la fizica, chimie si biologie
 • In luna mai a fost sustinut cercul pedagogic al profesorilor de biologie din zona Radauti de catre profesorii de biologie ai Colegiului Tehnic Radauti
 • Au fost sustinute lectiile demonstrative si referatele stiintifice conform planului de activitati
 • A fost finalizat cabinetul de biologie.

 

Performanta scolara – rezultate obtinute la concursurile scolare:

 1. Profesor Valentina Closca – disciplina Fizica

Semestrul. I

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev

 

Premiul obţinut

Clasa

Denumire Concurs

Faza

1

HRAB BENIAMIN

I

11K

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

2

VRACI CONSTANTIN

II

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

3

BILAŞEVSCHI PETRICĂ

III

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

 

 

Semestrul. II

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev

 

Premiul obţinut

Clasa

Denumire Concurs

Faza

1

HRAB BENIAMIN

I

11K

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

2

VRACI CONSTANTIN

II

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

3

BILAŞEVSCHI PETRICĂ

III

12H

CONCURSUL DE FIZICĂ „Ştefan Procopiu al românilor de pretutindeni”

Judeţeană

 

 

 1. Profesor Tofei Gela – disciplina Chimie

Concursul de chimie Petru Poni, etapa judeteana, mentiune elevul DASCĂLU D. DUMITRU CEZAR clasa  a IX a J

 

 1. Strategii didactice utilizate la nivelul catedrei

La nivelul Comisiei de Stiinte au fost utilizate ca si modalitati de evaluare: evaluarea scrisa, evaluarea orala, rezolvarea de exercitii, evaluarea portofoliilor elevilor, prezentarea de proiecte.

Au fost aplicate teste predictive la inceputul sem I iar pe parcurs teste sumative si  teste curente in vederea cuantificarii gradului de intelegere si aprofundare al informatiilor dar si al atingerii competentelor specifice fiacarei discipline  in parte.

 

 1. Activitatea de formare continua

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei au participat la urmatoarele cursuri de formare:

 • Coroama Camelia si Telisca Maria au participat la cursurile de formare din cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal”,cursuri care au avut loc la Gura Humorului.
 • In perioada 18 octombrie 2014-17 ianuarie 2015 Coroama Camelia a participat la programul de pregătire suplimentară intitulat „Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinţi şi cadre didactice!”, în proiectul POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal”,faza de pilotare  la disciplina Biologie, anul şcolar 2014-2015 .
 • In perioada 10 octombrie-16 noiembrie 2014 Costiuc Carmen, Sofian Iulian, Closca Valentina, Tofei Gela, Magherean Ionela, Gales Ramona au participat la programul de formare continua “Comunicare. Eficienta. Dezvoltare“ furnizat de Casa Corpului Didactic Suceava
 • Coroama Camelia a participat in perioada 9 ianuarie-1 februarie 2015 la programul de formare continua „Strategii didactice active performante” furnizat de Casa Corpului Didactic Suceava.
 • In luna decembrie 2015 Tofei Gela, Camelia Coroama, Closca Valentina  au  participat la cursul “Utilizarea instrumentelor on-line in educatie”.
 1. Inspectia de calitate la nivelul catedrei

Toti membrii catedrei de stiinte au aplicat principiile calitatii in procesul de predare-invatare

 1. Dezvoltarea curriculara din punctul de vedere al mijloacelor de invatamant

La nivelul catedrei exista dotare cu mijloace didactice si materiale audio-vizuale in cadrul laboratoarelor existente. Laboratoarele sunt utilizate la toate lectiile experimentale.Elevii au asigurate manuale si auxiliarele  didactice necesare bunei desfasurari al demersului didactic din perspectiva realizarii competentelor specifice fiecarei discipline in parte dar si al pregatirii pentru examenele nationale.

 

Responsabil comisie,

Profesor Tofei Gela

 
 
Mărul-activitate interdisciplinară (6 mai 2015), coord. catedra de biologie