PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR LA COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI

 

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera la alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul unităţii primitoare( Art.21 alin 2 Legea 1).

Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă(ART. 149 ROFUIP).

În învăţământul professional/liceal, professional și tehnic dual elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu. (Art. 150 alin (1) ROFUIP).

În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la

formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului (Art. 150 alin (2) ROFUIP).

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

GRAFIC PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

 

29 iunie 2020

Afisarea tematicii pentru examenele de diferenţe pe site-ul liceului www.ctradauti.ro

26 iunie-14 august

Depunerea cererilor pentru transfer la secretariat; cererea va fi insotită de adeverinta de studii/foaie matricola de la unitatea de unde doreste sa se transfere elevul

1-4 septembrie 2020

Susţinerea examenelor de diferenţe

6 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor la examenele de diferenţe.

6 septembrie 2020

Soluţionarea cererilor de transfer în Consiliul de Aministraţie.

Precizari:

-Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

-În învăţământul liceal, elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiunea de studiu.

-Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

- In cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X - XII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul, conform ANEXEI  1.

-Elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul.(ART.152 ROFUIP).

Director adjunct,

Prof. Popescu Angela