SIMULARE BACALAUREAT 2021

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021

Repartizarea candidaților pe săli Simularea examenului de Bacalaureat 2021

Proba E.a) - Limba și literatura română Luni - 22 Martie 2021

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

Prezentarea pentru susținerea probelor se va face la ora 8.00.

Pana la 8.30 toți candidații se vor afla în sălile în care au fost repartizați.

Probele incep la ora 9.00.

 

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE,

 

Art.48 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2021

Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

 

 

CALENDAR SIMULĂRI  BACALAUREAT 2021

 

— 22 martie 2021 - Limba şi literatura română - E.a)
— 23 martie 2021  – proba obligatorie a profilului E. c)
— 24 martie 2021- proba la alegere a profilului și specializării E. d)
— 25 martie 202Limba și literatura maternă-E.b)
— 31 martie  2021- Comunicarea rezultatelor (rezultatele NU sunt afișate și nu sunt făcute publice)
LEGISLAȚIE
 
— O.M.E.C. nr. 5453/ 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat-2021
— O.M.E.C. nr. 3449/05.03.2021 privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2020-2021
— Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat-2011 aprobată prin O.ME.C.T.S. nr. 4799/2010, cu modificările și completările ulterioare
— Procedura M.E.C. nr. 26335/08.03.2021 privind organizarea și desfășurarea, în anul școlar 2020-2021, a simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional
— Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz…care susţin examenele naţionale –sesiunea 2021;
— Procedurile I.Ş.J. Suceava  actualizate 2021