CALENDARUL DESFĂŞURĂRII TRANSFERURILOR AN ŞCOLAR 2019-2020

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

 

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII TRANSFERURILOR

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

 

23.07.2021 -20.08 2021 -  primire cereri transfer (cererea va fi însoțită  de adeverință care să conțină obligatoriu media de absolvire a ultimei clase)

până pe 30 iulie 2021    -  primirea cererilor de transfer cu  schimbarea specializării

30 iulie 2021                 -  afişarea disciplinelor şi conţinuturilor pentru  examenul de diferenţă

20 august 2021              - primirea cererilor  de transfer  cu  păstrarea specializării

24 august 2021              - afişarea listelor candidaţilor declaraţi eligibili, în ordinea mediilor

 

 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DIFERENŢĂ:

01.09.2021 – limba română, limba latină, limbi moderne, istorie, geografie, discipline de specialitate

02.09.2021 –  matematică, informatică, TIC, logica, psihologia,  economia, educaţie antreprenoriala, discipline de specialitate

03.09.2021 – fizică, chimie, biologie, religie, educaţie   muzicală,  educaţie plastică, educaţia fizică,  discipline de   specialitate

 06.09.2021 – afişarea rezultatelor finale

 

Programul de desfăşurare a examenelor de diferenţă

 

Ziua

Ora

Disciplina

 

01 sept. 2021

  9-11

Limba şi literatura română

 

11-13

Limbi moderne

 

13-15

Istorie/Geografie

 

15-17

Discipline de specialitate

 

02 sept. 2021

  9-11

Matematică

 

11-13

Informatică/T.I.C.

 

13-15

Logică/Psihologie/Economie/Ed.antreprenorială

 

15-17

Discipline de specialitate

 

03 sept. 2021

  9-11

Fizică/Chimie/Biologie

 

11-13

Religie/Ed.muzicală/Ed.plastică/Ed.Fizică

 

13-15

Discipline de specialitate

 

06 sept. 2021

 

afişarea rezultatelor finale