Organizarea și desfașurarea examenului de Bacalaureat,

Sesiunea Iunie – Iulie 2018,

Promoţia 2017 – 2018

Nr. elevi înscriși: 283 -  Nr. elevi prezenţi: 266

Promovaţi: 182 -  Respinși: 84 -  Neprezentaţi: 17

 

Rezultate Bacalaureat  - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Limba română – Proba Ea

Înscriși: 283    Respinsi: 26   Reușiţi: 243     Neprezentati: 14

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Matematică – Proba Ec

Înscriși: 218   Reușiţi: 145    Respinși: 57

Rezultate Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2018 - Istorie – Proba Ec

Înscriși: 65   Reușiţi: 65

Rezultate Bacalaureat  Sesiunea Iunie - Iulie 2018  Biologie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 127   Reușiţi: 76  Respinși: 38

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Fizică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 8    Reușiţi: 7  Respinși: 1

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Geografie – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 21    Reușiţi: 21

Rezultate Bacalaureat    Sesiunea Iunie - Iulie 2018   Informatică – Proba Ed - Proba la alegere a profilului

Înscriși: 20   Reușiţi: 20    Respinși: 0

Rezultate Bacalaureat   Sesiunea Iunie - Iulie 2018    Logică și argumentare – Proba Ed

Înscriși: 105    Reușiţi: 99    Respinși: 4

 

Organizarea și desfașurarea simularii examenului de Bacalaureat, Martie 2018

 

În urma simulării probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 19-22 martie 2018 in cadrul Centrului de Examen Colegiul Tehnic Rădăuţi, situaţia statistică generată de rezultatele înregistrate relevă că ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 şi peste 6) a fost la clasa a XII-a de 29,39 %, la clasa a XI-a de  30,12 %, cu un procent de promovabilitate total de 29,72 %, (sub media pe tara de 39,55%),fiind prezenti 545 elevi din 574 elevi inscrisi,desi procentul de promovabilitate ( note peste 5= 385) a fost de 70,64 %, procentul scazut de promovare fiind influentat major in sens negativ de promovabilitatea scazuta la doua discipline: biologie (2,19%) si matematica (24,24 %-clasa a XI-a si 31,71 %-clasa a XII-a).

Prezenţa a elevilor la probele simulării examenului de bacalaureat de 90,24 %.

Rezultatele obţinute de elevii colegiului se înscriu sub media nationala obţinută de elevi  la simulare bacalaureat 2018 şi au impus măsuri ferme şi imediate pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele biologie si matematica, dar şi conştientizarea faptului că examenul de bacalaureat evaluează cunoştinţe, competenţe referitoare la materia studiată de elevi pe parcursul mai multor ani de studii.

        Desi s-a obtinut o promovabilitate foarte buna la unele discipline: Clasa a XII: Geografie: 100 % ,Clasa a XII: Logica: 81 %, Clasa a XII: Informatica: 85 %, Clasa a XI: Istorie: 92 %,Limba și literatura română Clasa a XI-a – 75,30 %, Clasa a XII-a – 66,77 %, promovabilitatea totala a fost influentata negativ de rezultatele foarte slabe obtinute la Clasa a XII: Biologie: 2,19 %, Clasa a XI: Matematica: 24,24 %, Clasa a XII: Matematica: 31,71 %.

 

ProbaEa- Limba și literatura română

Procent promovabilitate ( note peste 5= 385):   70,64 %

Clasa a XI-a – 75,30 %

Clasa a XII-a – 66,77 %

Proba Ec – Matematică / Istorie

Procent promovabilitate / probă ( note peste 5: 209 elevi): 38,77%

Clasa a XI: Matematica: 24,24 %

Clasa a XI: Istorie: 92 %

Clasa a XII: Matematica: 31,71 %

Clasa a XII: Istorie: 51,56 %

Proba Ed

Procent promovabilitate/probă ( note peste 5):

Clasa a XII: Anatomie: 74,46 %

Clasa a XII: Biologie: 2,19 %

Clasa a XII: Geografie: 100 %

Clasa a XII: Logica: 81 %

Clasa a XII: Informatica: 85 %