Raport de activitate Comisia de proiecte si programe europene

 

Raport de activitate Comisia de proiecte si programe europene

 

       In anul scolar 2019-2020 din Comisia pentru Proiecte Europene au facut parte următorii profesori Comisia pentru proiecte europene constituită la începutul anului şcolar, având ca responsabil pe d-na profesor Fomin Michaela

      1. Fomin Michaela- coordonator

      2. Crețu Crina- membru

      3. Buliga Margareta- membru

      Membrii au fost selectaţi în funcţie de nevoile reieşite din natura activităţilor impuse de proiect.

      Principalele direcţii în care Comisia a acţionat în perioada primului semestru al anului şcolar 2019-2020 au fost:

            • Continuarea proiectelor în derulare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor propuse, participarea la şedinţele de consorţiu,

            • Căutarea posibilităţilor şi utilizarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus plus, încheirea de noi parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare.

            • Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii şcolii.

            • Elaborarea Planului de dezvoltate European al Colegiului Tehnic Rădăuți.

      In anul scolar 2019-2020, activitatea Comisiei s-a concretizat intr-un Proiect de parteneriat ETWINING si activitatea in cadrul Proiectului de sprojin pentru invățământul secundar ROSE. Proiectul eTwinning numit "Fii activ, rămâi pozitiv", proiect in parteneriat cu Turcia și Macedonia.

      Participarea la acest proiec in vreme de pandemie și izolare, de aproximativ 8 săptămâni, s-a finalizat cu depunerea unui proiect Erasmus KA1 de catre școala partenera din Turcia.   

      Fondatorii proiectului:

         1.Scoal Yeniçağa ÇPAL Turcia, Profesor Ilknur PINARCI și ,

         2. Colegiul Tehnic Rădăuți România, Profesor Michaela FOMIN.

      Scopul proiectului a fost petrecerea unui timp activ, departe de rigorile impuse de pandemie, de dezvoltare a comunicării în limba engleză și de stabilire a unor punți de comunicare prietenoase cu schimb de indei interculturale între scolile și țările fondatoare.

      Pe parcursul saptămânilor de proiect, am planificat diferite evenimente și elevii noștri au finalizat cu succes fiecare din activitățile impuse.

      Video de Promovare a liceului nostru: https://www.youtube.com/watch?v=RdrnKa6blHw&t=1s

      Activitățile noastre au inclus activitati diverse instructive si vesele

Puteți accesa videoclipul acestui proiect la următorele link-uri

https://youtu.be/8tGXv7pDfHw

https://youtu.be/Nn8lWwziWyk

https://www.storyjumper.com/book/read/83260745

https://youtu.be/5yutK84L9tI

https://youtu.be/Jbm8kDJd_VU

https://youtu.be/BZ5Mai-57uk

https://youtu.be/xugpyw3Jf4E

Elevii noștri participanți în acest Proiect, sunt certificați etwining pentru participarea lor -Etwining Pupil Quality Label .

Puteți accesa video ce include toate diplomele elevilor noștri. https://youtu.be/wUS-pwQMyW0

     

Profesorii FOMIN Michaela și Crețu Crina au primit Certificate de calitate ETwining -eTwining Quality Label.

 

           

Colegiul Tehnic Radauti a primit pentru acest proiect Certificat de Calitate European- European Quality Label