AN SCOLAR 2018-2019

 

        Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice (Manual Ed. ART/ Manualul Paralela 45 – a IX-a; Portofolii ale elevilor Ed. ART; Cartea de teste  IX-X ART; Auxiliare a IX-a,a X-a Delfin, Manual Ed. SIGMA– a XI-a- a XII-a);
 • Participarea la Consfătuirea judeţeană anuală a profesorilor de limba şi literatura română (Suceava)
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în exprimarea scrisă şi orală; Centralizarea datelor şi transmiterea către ISJ Suceava prin raportul privind evaluarea iniţială; Raportarea şi discutarea Testelor iniţiale atât la dosarul catedrei, cât şi cu părinţii elevilor;
 •  Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor unice şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 • Evaluarea Simulărilor naţionale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Implicarea în  proiectul european ROSE

activităţi remediale cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a prof. Rei Narcisa ; activităţi practice cu elevii (ateliere de jurnalism) – prof. Bândiul Ionela.

 • Pregătirea profesională a membrilor catedrei prin participarea la cursurile de formare şi perfecţionare

Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu:

SEM. I: participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu ( 14 decembrie 2018, la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, activitatea cu  tema „ Exprimarea perspectivei personale și dezvoltarea creativității elevilor de liceu prin crearea unor contexte de învățare specifice”.( Popa Anna, Bouaru Laura, Teleagă Ancuţa, Moldovan Lia,  Bândiul Ionela)

SEM. II: organizarea activităţii din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu (29 martie 2019) cu  tema: Sarcini de lucru de tip teorie aplicată în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română în vederea susţinerii învăţării conştiente şi active; lecţia Textul diaristic şi memorialistic susţinută de prof. Popa Anna, blog de călătorie-  prof. Bândiul Ionela şi întreaga catedră;

• Tabăra de leadership pentru profesori şi instructori de debate- ARDOR România, prof. Perţa Sofrona Mara;

• prof. Perţa Sofrona Mara, formator pentru programele: Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale, didactice şi a inspecţiei şcolare (CCD Bacău), Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale Dezbaterie, Oratorie şi Retorică, ARDOR România;

• parcurgerea programului de formare continuă ARDOR, Colegiul Silvic Bucovina, noiembrie 2018 –prof.  Bândiul Ionela ( formator,  prof. Perţa Mara);

• participare la Simpozionul Naţional de Didactica Limbii şi literaturii române ANPRO (prof. Perţa Mara);

• participare la Conferinţa Naţională în domeniul Educaţiei, Bucureşti (prof. Perţa Mara);

• prof. Teleagă Ancuţa a susţinut inspecţia în vederea înscrierii la gradul didactic I;

 • Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă - faza pe şcoală şi locală,  prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna, prof. Coroliuc Alina şi pentru faza judeţeană,  prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna;
 • Organizarea fazei pe şcoală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viaţă ( prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna şi prof. Coroliuc Alina);
 • Participarea la faza locală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viaţă în calitate de profesori evaluatori: prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna şi prof. Coroliuc Alina;
 • Premiul III la Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţăfaza judeţeană, elev Lungu Darius, clasa a XII-a C, îndrumător prof. Popa Anna;
 • Participare la concursuri şcolare: UN Open Roman- concurs de dezbateri; Pache Open Bucureşti- concurs de dezbateri academice; Bucovina Open Gura Humorului- concurs de dezbateri, Acord Monthly Open- competiţie regională de dezbateri( prof. Perţa Sofrona, Chef Adjudicator)
 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activităţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ:

-           Excursie tematică Cluj- Napoca- Alba Iulia ( prof. Bouaru Laura şi prof. Popa Anna)

-           Excursie tematică Cluj- Napoca (prof. Coroliuc Alina)

-           Proiect educativ Comunicare şi dezvoltare personală, cl a X-a D,  prof. Popa Anna

-           Activitate extracurriculară Traficul de persoane, cl a X-a D,  prof. Popa Anna

-           Proiect „Armonii autumnale”( prof. Teleagă Ancuţa, prof. Bândiul Ionela)

-           5  octombrie 2018 Ziua Educaţiei Mondiale, participare la Conferinţa „ Monarhia şi Marea Unire”, Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava”( prof. Teleagă Ancuţa, prof. Bândiul Ionela)

-           Vizionarea piesei de teatru „Iţic Ştrul dezertor”, Casa de Cultură  Rădăuţi ( întreaga catedră);

 

-           Proiect „Sprijinim educația!ajută un copil să meargă la școală”, Casa de tip familial ”Universul Copiilor”, coordonator Ardelean Mărioara ( prof. Popa Anna şi prof. Bândiul Ionela)

-           Ziua Internațională a Toleranței ”Împreună putem fi mai buni!”- proiect Școala Specială „Sf. Stelian” Rădăuți ”, coordonator Ardelean Mărioara ( prof. Popa Anna şi prof. Bândiul Ionela)

-           Proiect Bucovina mea, cl a X-a D, prof. Popa Anna

-           Participare la Seminarul județean „Împreună pentru Siguranța on-line”, organizat de  „Salvați Copii”, prof. Bândiul Ionela, prof. Perţa Sofrona)

-           Proiect desfăşurat cu ocazia Centenarului ( toţi membrii catedrei);

-           Serbare de Crăciun la Casa de Cultură  Rădăuţi, prof. Coroliuc Alina

-           Proiect ”Eternul eminescian”-  activitate cultural-artistică desfășurată la biblioteca școlii

 •       Proiect desfăşurat în şcoală în parteneriat cu biblioteca In lumea lui nenea Iancu (clasa a IXa C), prof. Moldovan Lia
 •         Participare la activitatea  prilejuită de Ziua Culturii Nationale – organizată de Primaria Radauti , Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură elevul Darius Lungu cu poezia Dor de Eminescu (creaţie proprie), coordonator prof. Popa Anna
 • Participare la Simpozionul Naţional Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Anania ( prof. Popa Anna)
 • Proiect cultural Calendar literar – elevii clasei a XII-a C, coordonator, prof. Popa Anna
 • Participare la activitatea de voluntariat - Săptămâna  fructelor şi legumelor donate- cuprinsă în planul de acţiune SNAC , prof. Popa Anna
 • Activitate de voluntariat în colaborare cu Centru Ṣcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, prof. coordonator Popa Anna
 • Ziua Internaţională a Cititului Împreună( prof. Bândiul Ionela)
 • Despre iubire şi sens- Dragobete (Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa)
 • Proiect Femeia Univers, 8 martie (Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa)
 • Activitate eco: Hai să înverzim pământul, Ziua Pământului (prof. Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa, Moldovan Lia)
 • Ziua Europei EU sunt UE (prof. Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa)
 • Ziua Regalităţii, vernisaj Eco peisaj (Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa)
 • 24 iunie Ziua Mondială a Iei şi Sânzienele (Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa)
 • Activitate de colectare de maculatură în cadrul programului ECO- ṢCOALA

 (prof. Popa Anna)

 • Cercul de dezbateri VIS VERBI (prof. Perţa Sofrona)
 • Reevaluare steag verde Colegiul Tehnic Rădăuţi, program mondial Eco- Schools ( prof. Bândiul Ionela, Teleagă Ancuţa, Moldovan Lia, Popa Anna)

 

●  Completarea şi reactualizarea dosarului catedrei în vederea evaluării realizate de comisia ARACIP

 • Promovarea imaginii instituţionale prin diseminarea acţiunilor pe site-ul şcolii, în mass-media şi pe reţelele de socializare;
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

                 Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

                                                                                                                   

                                                                         Responsabil comisie,   prof. Popa Anna