ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

        Activitatea membrilor catedrei de Istorie- geografie s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în redarea unor conţinuturi istorice și geografice;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplionele istorie și geografie
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercurilor Pedagogicedin zona Rădăuţi la istorie și geografie
 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

        - Decernarea Steagului Verde la Conferinţa CCDG București 30 sept 2017

            prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua verde la CTR” 5 octombrie 2017 - acţiune de igenizare a spaţiilor verzi din jurul colegiului

            - ”18 octombrie - Ziua Europeană împotriva traficului de persoane”

            - ”Pădurea de mâine”- acţiune de plantare la ocolul silvic Solca, 11 noiembrie 2017 prof Puiu Loredana,

            - ”Săptămâna fructelor și legumelor donate” la centrul de refugiaţi Rădăuţi, 24 noiembrie 2017, prof, Turturean Lucia, Prof. Cenușă Constantin, Prof Puiu Loredana

            - ” Ora de net” 24 noiembrie 2017, prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua portului popular la CTR” 29 noiembrie, Prof. Turturean Lucia, Prof. Puiu Loredana

            - „Unirea Principatelor” 23 ian. 2017, prof. Turturean Lucia, Prof. Cojocariu Bogdan

            - ”Ziua siguranţei pe net” 5 februarie 2018,

            - ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi” - proiect social, beneficiari: familiile cu venituri modeste din municipiul Rădăuţi, Prof. Puiu Loredana;

            - „Viaţa nu are buton de restart” proiect de educaţie rutieră, martie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - Proiectul „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” Februarie – iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - ”Campania Globală pentru educaţie” Mai 2018 , Prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan, Turturean Lucia, Puiu Loredana;

            - ”Fii verde” - acţiune de plantare la Solca, 20 aprilie 2018;

            - ” Biblioteca Vie” 24 aprilie 2018 prof. Puiu Loredana

            - ”Stejarul CenTenaRului” 26 aprile 2018

            - ”9 mai- Ziua Europei”, clasa a IX-a C a confecţionat steagurile tuturor statelor membre UE, Prof. Puiu Loredana;

            - ”Unitate în diversitate” 11 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Învăţând din greșelile altora” - excursie la penitenciarul Botoșani, activitate din calendarul CAEJ, 22 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Jocurile copilăriei”  participanţi: copii de la Centrul de Refugiaţi Rădăuţi, copii de la Școala Specială Rădăuţi și elevii clasei a IX-a C;

            - ”Un mediu cuirat, un mediu sănătos„ acţiune de curăţenie a parcurilor din jurul colegiului, 5 iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan

 

 • Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste 
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

       ●   Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Puiu Loredana ( arbitru)

       ●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Puiu Loredana

 • Martie 2018 Programul de formare continuă  Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei „Dezbateri, oratorie şi retorică”, Prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana, Turturean Lucia
 • Implicare în desfășurarea testării PISA în cadrul CTR, prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana -  asistent al coordonatorului de testare  PISA,  Martie 2018
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de geografie prof. Puiu Loredana 
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel 
 •  Pregătirea elevilor participanţi la ”Student pentru o zi” la disciplina geografie Suceava, prof. Puiu Loredana

                        premiul al III-lea  - Ţofei Iulian

                                                          Burciu Alina

 • Pregătirea elevilor participanţi la olimpiada judeţeană de istorie, prof. Turturean Lucia

Premiul  al III-lea - Cigoli Paul

            

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

 • Puncte tari: rigurozitate, pregătire știinţifică și metodică, adecvarea predării la nivelul de cunoaștere atins de elevi; stimularea elevilor pentru cunoașterea specificului natural și identitar al regiunii în care trăiesc; buna comunicare cu clasele de elevi; creativitate, seriozitate, diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, claritatea formulării sarcinilor de lucru, accentuarea laturii formative a învăţării, combinarea influenţelor non-formale cu cele formale.
 • Puncte slabe: scăderea numărului de elevi care optează pentru susţinerea ex. de bacalaureat la disciplina geografie; nr. mic de participanţi la olimpiada de geografie, privirea secvenţială a procesului de învăţare, accentul prea ridicat pe informare și mai puţin pe formare, lipsa accesului la o reţea WiFi, care sa asigure accesul liber la internet, în vederea creșterii calităţii procesului educativ (accesarea de resurse de documentare, în timp real, la orele de curs).
 • Ameninţări: Volumul mare de informaţii, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și  cerinţe; concentrarea unui numar mare de activitati intr-un timp foarte scurt poate conduce la epuizare, birocratizarea profesiei, lipsa motivaţiei pentru lectură și formarea culturii generale, numărul ridicat de elevi în unele clase, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și cerinţele educaţionale, dificultatea identificării modalităţilor optime de motivare a elevilor, a creșterii gradului lor de interes pentru disciplinele socio-umane
 • Oportunităţi: specificul materiei care oferă o posibilitate de completare a culturii generale și de dezvoltare personală și posibilităţi de organizare mai atractivă a orelor, interesul elevilor pentru evenimente din actualitatea internaţională, circulaţia ridicată a subiectelor de istorie în reţelele de socializare.

                                                                                            Responsabil comisie,   prof. Puiu Loredana    

 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

        Activitatea membrilor catedrei de Istorie- geografie s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în redarea unor conţinuturi istorice și geografice;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplionele istorie și geografie
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercurilor Pedagogicedin zona Rădăuţi la istorie și geografie
 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

        - Decernarea Steagului Verde la Conferinţa CCDG București 30 sept 2017

            prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua verde la CTR” 5 octombrie 2017 - acţiune de igenizare a spaţiilor verzi din jurul colegiului

            - ”18 octombrie - Ziua Europeană împotriva traficului de persoane”

            - ”Pădurea de mâine”- acţiune de plantare la ocolul silvic Solca, 11 noiembrie 2017 prof Puiu Loredana,

            - ”Săptămâna fructelor și legumelor donate” la centrul de refugiaţi Rădăuţi, 24 noiembrie 2017, prof, Turturean Lucia, Prof. Cenușă Constantin, Prof Puiu Loredana

            - ” Ora de net” 24 noiembrie 2017, prof. Puiu Loredana;

            - ”Ziua portului popular la CTR” 29 noiembrie, Prof. Turturean Lucia, Prof. Puiu Loredana

            - „Unirea Principatelor” 23 ian. 2017, prof. Turturean Lucia, Prof. Cojocariu Bogdan

            - ”Ziua siguranţei pe net” 5 februarie 2018,

            - ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi” - proiect social, beneficiari: familiile cu venituri modeste din municipiul Rădăuţi, Prof. Puiu Loredana;

            - „Viaţa nu are buton de restart” proiect de educaţie rutieră, martie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - Proiectul „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” Februarie – iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena

            - ”Campania Globală pentru educaţie” Mai 2018 , Prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan, Turturean Lucia, Puiu Loredana;

            - ”Fii verde” - acţiune de plantare la Solca, 20 aprilie 2018;

            - ” Biblioteca Vie” 24 aprilie 2018 prof. Puiu Loredana

            - ”Stejarul CenTenaRului” 26 aprile 2018

            - ”9 mai- Ziua Europei”, clasa a IX-a C a confecţionat steagurile tuturor statelor membre UE, Prof. Puiu Loredana;

            - ”Unitate în diversitate” 11 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Învăţând din greșelile altora” - excursie la penitenciarul Botoșani, activitate din calendarul CAEJ, 22 mai 2018, prof. Puiu Loredana;

            - ”Jocurile copilăriei”  participanţi: copii de la Centrul de Refugiaţi Rădăuţi, copii de la Școala Specială Rădăuţi și elevii clasei a IX-a C;

            - ”Un mediu cuirat, un mediu sănătos„ acţiune de curăţenie a parcurilor din jurul colegiului, 5 iunie 2018, prof. Tiperciuc Elena, Cojocariu Bogdan

 

 • Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste 
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

       ●   Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Puiu Loredana ( arbitru)

       ●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Puiu Loredana

 • Martie 2018 Programul de formare continuă  Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei „Dezbateri, oratorie şi retorică”, Prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana, Turturean Lucia
 • Implicare în desfășurarea testării PISA în cadrul CTR, prof. Tiperciuc Elena, Puiu Loredana -  asistent al coordonatorului de testare  PISA,  Martie 2018
 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de geografie prof. Puiu Loredana 
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel 
 •  Pregătirea elevilor participanţi la ”Student pentru o zi” la disciplina geografie Suceava, prof. Puiu Loredana

                        premiul al III-lea  - Ţofei Iulian

                                                          Burciu Alina

 • Pregătirea elevilor participanţi la olimpiada judeţeană de istorie, prof. Turturean Lucia

Premiul  al III-lea - Cigoli Paul

            

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

 • Puncte tari: rigurozitate, pregătire știinţifică și metodică, adecvarea predării la nivelul de cunoaștere atins de elevi; stimularea elevilor pentru cunoașterea specificului natural și identitar al regiunii în care trăiesc; buna comunicare cu clasele de elevi; creativitate, seriozitate, diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, claritatea formulării sarcinilor de lucru, accentuarea laturii formative a învăţării, combinarea influenţelor non-formale cu cele formale.
 • Puncte slabe: scăderea numărului de elevi care optează pentru susţinerea ex. de bacalaureat la disciplina geografie; nr. mic de participanţi la olimpiada de geografie, privirea secvenţială a procesului de învăţare, accentul prea ridicat pe informare și mai puţin pe formare, lipsa accesului la o reţea WiFi, care sa asigure accesul liber la internet, în vederea creșterii calităţii procesului educativ (accesarea de resurse de documentare, în timp real, la orele de curs).
 • Ameninţări: Volumul mare de informaţii, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și  cerinţe; concentrarea unui numar mare de activitati intr-un timp foarte scurt poate conduce la epuizare, birocratizarea profesiei, lipsa motivaţiei pentru lectură și formarea culturii generale, numărul ridicat de elevi în unele clase, decalaj între cunoștinţele și competenţele elevilor care vin la liceu și cerinţele educaţionale, dificultatea identificării modalităţilor optime de motivare a elevilor, a creșterii gradului lor de interes pentru disciplinele socio-umane
 • Oportunităţi: specificul materiei care oferă o posibilitate de completare a culturii generale și de dezvoltare personală și posibilităţi de organizare mai atractivă a orelor, interesul elevilor pentru evenimente din actualitatea internaţională, circulaţia ridicată a subiectelor de istorie în reţelele de socializare.

                                                                                            Responsabil comisie,   prof. Puiu Loredana