MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII


Misiunea CTR

          Misiunea noastra este dezvoltarea fiecarui elev la potentialul sau maxim: punem accent pe valorile promovate prin filosofia educationala a scolii si pe competentele care permit absolventului insertia sociala si educatia permanenta. Scopul Colegiului Tehnic Radauti este formarea tinerilor pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă, urmărind integrarea într-o Europă unită. Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze competent şi activ în comunitate.

 

Viziunea școlii:

Intr-o societate a cunoaşterii, competitivă şi deschisă, Colegiul Tehnic Radauti susţine o educaţie în schimbare care oferă şansa fiecărui tânăr de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ.Întreg procesul instructiv-educativ este orientat către împlinirea personală, promovarea unei vieţi de calitate şi formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile, care să-l susţină in decizia sa asupra carierei , într-un mediu sănătos, relaxant, diversificat, de către un personal cu o puternică motivaţie, competitiv, empatic şi deschis la schimbare.

Un colegiu pentru viitorul tău !