MISIUNEA SCOLII


Crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor în vederea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei.

Colegiul Tehnic Rădăuţi este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor şi adulţilor din zona Rădăuţi, judeţul Suceava şi din alte judeţe ale Regiunii N-E  în domeniul de expertiză industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 pentru unităţile economice  din zona Rădăuţi,  judeţul Suceava.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.