Baza materială a şcolii

 

  1. 21 - săli de curs 
  2. 2 - ateliere de instruire practică
  3. 10 cabinete  de specialitate (3 informatică, construcţii, textile - pielărie, mecanic, matematică, istorie/geografie, biologie, română, mecatronica)
  4. un laborator de fizică/chimie
  5. o bibliotecă cu peste 14150 volume
  6. o sală de lectură
  7. o sală de sport, si teren de sport

Şcoala dispune de cont de e-mail  (ctradauti@yahoo.com), MECTS a implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin  programul AEL oferă posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare – învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date.

 

Colegiul Tehnic Rădăuţi dispune în prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică:

  Cabinete dotate cu videoproiectoare/televizoare, panoplii tematice şi materiale didactice specifice;

 

             

       Limba română                              Limbi moderne                        Istorie / Geografie                            Religie

 

                     

             Biologie                                    Contabilitate                             Cabinet tehnic                         Laborator Fizica

 

Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie şi biologie. Toate laboratoarele dispun de câte un calculator conectat la Internet, videoproiectoare/televizoare şi de echipamente şi materiale didactice.

 

            

         

Laboratoare de informatică si TIC –  pentru activitate cu întreaga clasă. Laboratoarele dispun de o reţea formată din 80 de calculatoare conectate la Internet şi table smart.

           

Sală de sport  - dotată cu materiale şi echipamente sportive corespunzătoare

           

Ateliere tehnice – mecanică, electrotehnică, construcţii şi textile, care funcţionează în spaţii reabilitate.

          

Cabinet autorizat de Legislaţie rutieră – în care îşi desfăşoară activitatea elevii colegiului înscrişi la şcoala de şoferi. Cabinetul este dotat cu o reţea de calculatoare conectate la Internet şi cu simulator auto.