Colaborare şcoală – părinţi

 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi insuccesului şcolar. S-a realizat informarea periodică a părinţilor de către diriginţi  referitor la atitudinea copiilor lor faţă de şcoală. Din păcate s-a remarcat o colaborare scăzută a părinţilor cu şcoală şi un interes scăzut faţă de procesul educativ desfăşurat de copii lor.