AN ŞCOLAR 2015-2016

 

 

Învăţământ liceal – cursuri de zi

 

Filiera/ Profilul

Specializarea

Nr. clase

Nr. loc.

Teoretică/ Uman

Filologie

Ştiinţe sociale

1

1

28

28

Teoretică/ Real

Matematică–informatică intensiv

Ştiinţe ale naturii

2

 

1

56

 

28

Tehnologică/Tehnic si

Servicii

Tehnician în activităţi economice

Tehnician mecatronist

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Tehnician transporturi

 

2

 

2

1

 

1

 

56

 

56

28

 

28

 

Învăţământ profesional de 3 ani

 

Domeniul

Calificarea profesională

Nr. clase

Nr. loc.

Mecanică

Mecanic auto

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Tinichigiu vopsitor auto

2

1

 

1

56

28

 

28

Electric

Electrician exploatare joasă tensiune

1

28

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

1

28

 
 
 
 
AN ŞCOLAR 2014-2015

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

CLASA

FILIERA TEORETICĂ

PROFIL REAL

PROFIL UMANIST

Specializare

 

Matematică informatică intensiv

Matematică informatică

Ştiinţe ale naturii

Filologie

Ştiinţe sociale

IX

3

 

1

1

1

X

2

 

1

1

1

XI

2

 

1

1

 

XII

3

 

1

1

 

XII frecv. redusă

 

1

 

 

 

 

CLASA

FILIERA TEHNOLOGICA

PROFIL SERVICII

PROFIL TEHNIC

Specializare/Calificare profesională

 

Tehnician în activităţi economice

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician desenator  pentru construcţii şi instalaţii

Tehnician în industria textilă

IX

2

2

2

1

1

1

X

3

1

1

1

1

1

XI

2

1

1

1

1

1

XII

2

2

1

1

1

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

CLASA

Durata

DOMENIUL MECANICĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ  - Mecanic auto

IX

3 ani

2

An I

2 ani

2

An II

2 ani

2