8

AN ŞCOLAR 2018-2019

 

 

Învăţământ liceal – cursuri de zi

 

Filiera/ Profilul

Specializarea

Nr. clase

Nr. loc.

Teoretică/ Uman

Filologie

Ştiinţe sociale

1

1

28

28

Teoretică/ Real

Matematică–informatică intensiv

1

 

28

 

Tehnologică/Tehnic si

Servicii

Tehnician în activităţi economice

Tehnician mecatronist

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Tehnician transporturi

2

 

1

 

1

 

1

56

 

28

 

28

 

28

 

Învăţământ profesional de 3 ani

 

Domeniul

Calificarea profesională

Nr. clase

Nr. loc.

Mecanică

Mecanic auto

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Tinichigiu vopsitor auto

2

1

 

1

56

28

 

28

Electric

Electrician exploatare joasă tensiune

0,5

14

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

0,5

14

 
 
PROCEDURA DE ADMITERE

Admiterea în liceele  de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere pentru absolvenţii din promoţia 2018, prin repartizare computerizată în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare pentru unităţile finanţate de la bugetul de stat.

Calculul mediei de admitere se face astfel:   MA = 0,2×ABS +0,8×EN , unde

ABS =  media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN    =  media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

MA   =  media de admitere

Media ultimului admis la Colegiul Tehnic Rădăuţi – sesiunea iulie 2017:

Liceu:

 

Filologie            7,76

Servicii                    7,56

Matematică- informatică      8,42

Tehnic – Electric     5,65

Tehnic – Construcţii

 6,01

Ştiinţe ale naturii              7,79

 

Tehnic – Mecanică  – 5,41

 

Ştiinţe sociale –  8,04

 

Graficul desfăşurării admiterii în liceu/şcoala profesională pentru anul şcolar 2018-2019

    Înscrierea candidaţilor la licee  se desfăşoară în următoarele etape:

 

 

LICEU

ŞCOALA PROFESIONALĂ

Etapa I

  29.06 – 9.07

15.06 – 3.07

Etapa II

18.07 - 7.09

31.08 – 6.09

____________________________________________________________________________________________________