OFERTA SCOLII - AN SCOLAR 2018-2019


 OFERTA  ŞCOLII

 AN ŞCOLAR 2018-2019

  CLASA a IX-a

Filiera/ Profilul

Specializarea

Nr. clase

Nr. loc.

Învăţământ liceal – cursuri de zi

Teoretică/ Uman

         Filologie

         Ştiinţe sociale

1

1

28

28

Teoretică/ Real

      Matematică–informatică intensiv

1

28

Tehnologică/Tehnic si

Servicii

      Tehnician  în activităţi economice

      Tehnician  mecatronist

      Tehnician  desenator pentru  construcţii şi instalaţii

      Tehnician  transporturi

 

2

1

1

 

1

 

56

28

28

 

28

 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani

Tehnologică

   Mecanică

         Mecanic auto

         Lăcătuş şecanic prestări servicii

         Tinichigiu vopsitor auto

  Electric

         Electrician exploatare joasă tensiune

         Confecţioner produse textile

 

2

1

1

 

0,5

0,5

56

28

28

 

14

14

Total clase / locuri

 

13

364