BENEA LIDIA


Doctor în Chimie.  Cercetãtor Stiintific Principal Grad II,conferenţiar  la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Metalurgie şi Siinţa Materialelor, Catedra de Metalurgie Extractiva şi Tehnologia Materialelor

1971: Liceul nr. 2 din Rãdãuti,

 1977: Facultatea de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti.

 Specializări în străinătate

1995: Electrochimie si Coroziune (Electrochemistry and Corrosion) la Universitatea Eötvös Lorand si Academia de Stiinte din Budapesta, Departamentul de Chimie Fizicã.

1997:  Bursa TEMPUS individuală la ECOLE CENTRALE PARIS Laboratoire “Corrosion–Fragilisation–Hydrogen” - France

1998:Bursa post – doctorala, NATO, ECOLE CENTRALE PARIS Laboratoire “Corrosion–Fragilisation–Hydrogen”.

 

RECUNOASTERI internationale

 • Recunoaşterea statutului profesional de Conferenţiar la Ministerul Educaţiei

          Naţionale din Franţa: ATESTARE de Conferentiar (Maître des Conférences),

          Chimie teoretica, chimie fizică şi analitică ,Chimie organică, minerală si industrială

           Chimia Materialelor ,

 • 2005 – Intrare in Registrul National Experti stiintifici.  Ministerul Educaţiei si Cercetarii – Programul de Cercetare de Excelenta (CEEX) si Programul de Granturi – CNCSIS.

Activitate didactică in străinătate

          1998  Profesor invitat  la Universitatea din Trento - Italia, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali, Laboratory of Industrial Corrosion Control: Curs in engleza: "Tratamente de suprafata rezistente la coroziune si uzura".

          1999 - 2004: Profesor invitat la Universitatea din Trento - Italia, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali, Laboratorio di Anticorrosione Industriale.

                   Competenţele ştiinţifice şi de cercetare sunt:

 • Chimie. Electrochimie. Stiinta Materialelor;
 • Tehnologii de acoperiri metalice prin electroliza sau imersie;
 • Procese electrochimice de codepunere a particulelor ceramice insolubile in metale si aliaje pentru straturi compozite. Chimia suprafetelor;
 • Comportamente la coroziunea naturala, electrochimica, biocoroziune, coroziune sub tensiune sau uzura a materialelor (metale, aliaje, acoperiri de protectie, compozite.
 • Caracterizarea materialelor prin microscopie optica, electronica de baleiaj sau transmisie, difractie de raze X;
 • Tratarea şi purificarea apelor;
 • Tribocoroziune (mecanismul complex al degradării suprafeţelor datorită coroziunii in prezenţa uzurii).

 

          In sinteză activitatea se rezumă la următoarele realizări:

         117            Articole publicate  din care:

                  65     Publicate în reviste de specialitate sau volume selective in străinătate:

                  (48= prim sau singur autor, din 42= lucrări complete, 23 =rezumate)  

                  52     Articole publicate în reviste de specialitate sau volume selective in ţară:

                  (22=prim sau singur autor , din 48= lucrări complete, 6 =rezumate)    

 

          LISTA CARTILOR STIINTIFICE PUBLICATE

 

6. Lidia BENEA - Tehnologie Chimică Generala, , Ed. Cartea Universitara Bucuresti,

5. 1999-2001: Surface treatments TO IMPROVE CORROSION AND WEAR RESISTANCE, Curs în limba engleză, la Universitatea din Trento, Departamentul de Ingineria Materialelor, Italia, pentru studenţii anului IV şi V (Corso di laurea). Cursul este multiplicat la dispoziţia studenţilor la Trento şi in curs.de editare şi publicare in limba engleză având coautor pe Prof. Dr. Pier Luigi Bonora.

4. Lidia BENEA şi Dumitru DIMA.

1999:          CHIMIE GENERALA – TEORIE SI APLICATII PRACTICE.

200 pages, Editura: ARS DOCENDI, Bucureşti,

3. Lidia BENEA.

1998: Electrodepuneri compozite – in teorie si practica.

187 pagini, Editura PORTO FRANCO, .

2. Lidia BENEA şi Dumitru DIMA.

1997: Chimie generala note de curs si laborator,

Editura Universitatii “Dunarea de Jos” Galati, 167 pagini.

1. Mitoseriu Olga, Popescu Maria, Bujoreanu Viorica si Lidia Benea.

1995: Tehnici de analiza In metalurgie note de curs si laborator,

Editura Universitatii “Dunarea de Jos” Galati,

 

          52      Recunoaşteri internaţionale, Atestări, Colaborări şi recomandări:

 

          73      Sesiuni Tehnico-Stiintifice internationale şi naţionale

                   din care:

                   25     conferinţe (invitate) la reuniuni şi congrese internationale in

                             străinătate.

                   7       postere la congrse internationale.

                   10     conferinţe la congrese internaţionale organizate in tară

                   31     lucrări prezentate la sesiuni stiinţifice naţionale:

                        (din care 10 premiate la concursuri ştiinţifice).

 

              59      Contracte de cercetare stiintifică aplicativă si fundamentală  din care:

              1        Grant tip A CNCSIS

              2        Proiecte Bilaterale (COBIL)

              3        in străinătate (1 Italia, 2 Franţa)

              4        in proiecte europene COST

              40      ca responsabil de contract şi 19 colaborator.

              10      Brevete de Inventii     

              35      Certificate de Inovator           

              Honorariat
 • Membra a Societatii Internationale de Electrochimie (ISE) din 1995;
 • Membra a CEFRACOR France din 1998;
 • Membra a The International Society Inc. (ECS) USAdin 1998;
 • Membră a Societăţii Romane de Chimie.