DUMITRU BOGHIAN


STUDII

1970-1974 Liceul nr. 2 din Rădăuţi,

1974-1979 Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi,

        Doctor în istorie  cu lucrarea  Cultura Cucuteni în Bazinul Bahluiului,

În prezent Conferenţiar universitar la Facultatea de Istorie şi Geografie (Catedra de Istorie) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,  îndrumător al  practicii arheologice de specialitate a studenţilor de la toate specializările facultăţii, pe şantierele arheologice-şcoală de la Târgu Frumos – Baza Pătule (jud. Iaşi), şi Feteşti – La Schit (com Adâncata, jud. Suceava), pe şantierele de colaborare cu Complexul Muzeal Bucovina din Suceava şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, şi cu Universitatea „I. Fedkovici” din Cernăuţi (Şantierul arheologic de la Revna). A  reorganizat, împreună cu colegii, colecţia şi expoziţia arheologică cu caracter didactic şi ştiinţific, deosebit de utilă în dobândirea de cunoştinţe cu caracter arheologic, s-a preocupat de completarea fondului de carte istorică din cadrul bibliotecii universităţii şi al catedrei de istorie.

A participat, ca membru în colectiv, la activitatea şantierelor arheologice Cucuteni – Dealul Gosan,  Cucuteni-Băiceni – Dâmbul Morii,  a efectuat un sondaj în staţiunea cucuteniană de la Săcăreşti – Suhat (com. Cucuteni), a făcut parte din colectivele de cercetare a şantierelor arheologice Adâncata – Imaş (com. Adâncata), Solca – Slatina Mare,  Hoiseşti – La Pod (com. Dumeşti, jud. Iaşi), a participat, ca membru în colectiv, la debutul cercetărilor pe şantierul arheologic de la Târgu Frumos –Baza Pătule  şi este autor, în colaborare cu colegii, al cursurilor de Istoria veche a României, Istoria Societăţii primitive (Preistorie generală) şi Didactica Istoriei.

Ca lector universitar, a fost membru în colectivele de cercetare ale granturilor Catedrei de Istorie: „Evoluţia istorico-geografică în zona municipiului Suceava şi Bucovina în contextul istoriei românilor”; „Cercetarea interdisciplinară a staţiunii precucuteniene de la Târgu Frumos – Baza Pătule”; „Dimensiunea europeană a civilizaţiilor neolitice de la răsărit de Carpaţi”;  „Studiu de identificare şi repertoriere a resurselor utile din zona montană a judeţului Suceava utilizate în preistorie şi istorie”.

Este membru al colectivului redacţional al revistei Codrul Cosminului, SN, (Analele ştiinţifice ale Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava-seria Istorie)membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice care funcţionează pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este arheolog expert, în Registrul Arheologilor din România.

A publicat, individual sau în colaborare, un număr trei cărţi şi 60 de studii, articole, comunicări, note şi recenzii în reviste şi volume de specialitate din ţară, unele ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, A elaborat cursurile de Istoria veche a României, Istoria Societăţii primitive (Preistorie generală) şi Didactica Istoriei