Despre media de admitere la liceu 2019

 

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

 

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

 

 

Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2019 – 2020


 

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT  A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

  03 – 07 iulie 2019 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
  03 – 07 iulie 2019 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  04 – 08 iulie 2019 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
  8 iulie 2019 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  9 iulie 2019 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
10 iulie 2019 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
10 - 11 iulie 2019 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
12 iulie 2019 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
12 iulie 2019 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
  15 – 18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
18 iulie 2019 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
19, 22 si 23 iulie 2019 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.
 

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,  PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

 23 iulie 2019 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 24 - 25 iulie 2019 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
 26 – 29 iulie 2019 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
 24 – 30 iulie 2019 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
  31 iulie – 01 august 2019 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 01 august 2019 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  10 mai 2019 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
    05 iulie 2019 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  15 – 18 iulie 2019 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  19, 22 si 23 iulie 2019 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

 

 

 

 

 

ADMITERE IN LICEE 2014

http://admitere.edu.ro/2014/

 • Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee 2014, realizat conform metodologiei oficiale de desfăşurare a admiterii în licee.
 • 1. Repartizarea se face ordonând candidaţii în judeţul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare pâna la cel cu media cea mai mică, la una din opţiunile exprimate.
  Ordonarea candidaţilor se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media la evaluarea naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obţinută la proba de limbă şi literatură română din cadrul evaluării naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale şi nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

  Pentru candidaţii din seriile precedente anului 2010, evaluarea naţională se înlocuieşte cu tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru elevii din seriile 2008 şi 2009, respectiv cu testele naţionale pentru elevii din seriile 2004-2007.
  • media la evaluarea naţională se înlocuieşte cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 şi 2009), respectiv cu media obţinută la testele naţionale (seria 2004-2007)
  • nota obţinută la proba de limba si literatura română din cadrul evaluării naţionale se înlocuieste cu media notelor la proba de limba si literatura română din cadrul tezelor cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 si 2009), respectiv cu nota la proba de limba si literatura română din cadrul testelor naţionale (seria 2004-2007)
  • nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale se înlocuieste cu media notelor la proba de matematică din cadrul tezelor cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 si 2009), respectiv cu nota la proba de matematică din cadrul testelor naţionale (seria 2004-2007)
  • nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naţionale se înlocuieste cu media notelor la proba de limba maternă din cadrul tezelor cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 si 2009), respectiv cu nota la proba de limba maternă din cadrul testelor naţionale (seria 2004-2007)


  Media de admitere este egală cu:

  unde:
  EN=media obţinută la evaluarea natională susţinută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007 media de la testele naţionale, pentru absolvenţii din 2008 si 2009 media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a)
  ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
  MA=media de admitere.

   
 • 2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima opţiune validă la care există locuri libere.
  Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni.

  Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; in cazul în care opţiunea este validă şi mai există locuri la această opţiune, este considerat admis la această opţiune şi se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă, etc.

  Observaţie:   O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de candidat nu există sau opţiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut-o.

   
 • 3. în cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
  Situaţia poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţi candidaţi care au medii mai mari.
  Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr suficient de opţiuni pentru ca această situaţie să nu apară.

  Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste !

   
 • Observaţi că nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.