Admitere in liceu 2015

 

ORDIN - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2015-2016

 

Calculul mediei de admitere

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

pentru anul școlar 2015-2016

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=(ABS+3EN)/4

  unde:  MA = media de admitere;   ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a