Baza materială a şcolii

 

 

Liceul dispune de urmatoarele spatii de invatamant, in stare buna de functionare la standarde care corespund cerintelor actuale:

 

  • 21 - săli de curs 
  • 2 - ateliere de instruire practică
  • 10 cabinete  de specialitate (3 informatică, construcţii, textile - pielărie, mecanic, matematică, istorie/geografie, biologie, română ,mecatronica)
  • un laborator de fizică/chimie
  • o bibliotecă cu peste 14150 volume
  • o sală de lectură
  • o sală de sport, si teren de sport

 

 

 

 

BIBLIOTECA

(INCLUSIV ASIGURAREA MANUALELOR SCOLARE PENTRU ELEVI)

            Liceul dispune de biblioteca scolara cu peste 5.000 de volume si cu spatiu scolar necesar pentru desfasurarea unor activitati specifice cenaclurilor literare, concursuri de cultura generala, documentare, intalniri cu scriitorii etc.

            Biblioteca functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii scolare. Pentru anul scolar 2017-2018 au fost asigurate la timp manualele acordate gratuit dupa un procent de manuale noi stabilit de Inspectoratul Judetean la clasele din invatamantul liceal, ciclul inferior( clasele a- IX-a si a-X-a) si a fost realizata comanda de manuale pentru anul scolar 2018-2019. S-au facut eforturi si se vor face in continuare pentru dotarea bibliotecii cu carti conform curriculum-ului scolar actual, din resurse extrabugetare si din sponsorizari.

 

 

 

 

 

  Cabinete  dotate cu videoproiectoare/televizoare, panoplii tematice şi materiale didactice specifice;

 

             

       Limba română                              Limbi moderne                        Istorie / Geografie                            Religie

 

                     

             Biologie                                    Contabilitate                             Cabinet tehnic                         Laborator Fizica

 

Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie şi biologie. Toate laboratoarele dispun de câte un calculator conectat la Internet, videoproiectoare/televizoare şi de echipamente şi materiale didactice.

 

            

         

Laboratoare de informatică si TIC –  pentru activitate cu întreaga clasă. Laboratoarele dispun de o reţea formată din 80 de calculatoare conectate la Internet şi table smart.

           

Sală de sport  - dotată cu materiale şi echipamente sportive corespunzătoare

           

Ateliere tehnice – mecanică, electrotehnică, construcţii şi textile, care funcţionează în spaţii reabilitate.

          

Cabinet autorizat de Legislaţie rutieră – în care îşi desfăşoară activitatea elevii colegiului înscrişi la şcoala de şoferi. Cabinetul este dotat cu o reţea de calculatoare conectate la Internet şi cu simulator auto.