7 -14                                                                          
                                                                           
Nr. Crt. Numele şi prenumele LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI Numele şi prenumele
7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
1 ŢUGULEA GELU         9D 12A           12A 9D     9D                   12A                   ŢUGULEA GELU
2 DAVID LILIANA 9A 9A 9A   9B   9A         12B     9B 9B 9B   9A   9B         12B 12B 12B               DAVID LILIANA
3 MEHEDIN MARIA                                                                       MEHEDIN MARIA
4 BÂNDIUL IONELA     10E 12D 9A 12D   12A 9D 9A 10E 12D 12D-d   9D 10E 9D 12A 12D 9A   9A 9D 10E 12D 12D 12A                 BÂNDIUL IONELA
5 BOUARU LAURA           9B   9B 10D   11B 10A 12E 9B 12E 11B 10A 10D 9E 9E   12E 11B 12E 10C 10A 10C 9B 9E   9E 10D 10D 10C   BOUARU LAURA
6 COROLIUC ALINA 10B 9F 9F                     10B           12H       9F 9F 12H 12H 10B               COROLIUC ALINA
7 MOLDOVAN LIA 11A 9F 11C 12F 9B     9B 9E 11C 12F   9E-d 9B 11C 12F 11C 11A 9F 9E   9E 11C 11C 9F 9E 11A 9B               MOLDOVAN LIA
8 PERŢA MARA 11C 9E 12K 11C   12K-dig   11C 12K 11C         12D 12K 11C   9F   12IK 10D 11C 9F 10E                     PERŢA MARA
9 POPA ANNA 11A             11D 12G   10H       10H-dig     11A       10H 11D   11D 12G 11A   12G 10H           POPA ANNA
10 REI NARCISA         12F 10F         12F                 12F   12C 12C 10F         12C 10F           REI NARCISA
11 TELEAGĂ ANCUŢA   12B       10G     12B 9C           9C 10G 9C 12B                         9C   10G   TELEAGĂ ANCUŢA
12 BUCULEI DIDINA   12E 9B 11D 12A       12A 9B 10A 11D       12E 12A 10A 9B 11D     10A 11D 12A 12E 12E     9B 12A 12A-dig 10A     BUCULEI DIDINA
13 MORARIU SILVIA   12H 12B 9A 10G       9A 10G 12B 9E       9A 12G 12B 12H       9A 12H 9E 10G 12G     12G 9E 12B 12B     MORARIU SILVIA
14 BOUARU VASILE 10E 10H 10D   9C 9C           10H 10D 9C 9C 10H 10E                                     BOUARU VASILE
15 DUMITRAŞ IOAN       12F 10C 9F           10C 12F             10C         12F 10C 9F                 DUMITRAŞ IOAN
16 MOISUC MIHAELA NICULINA     11A 10B 10F 9D       11A 10B 9D 10F 11A-d       9D 11A 10B         11A 10B 10F             9D   MOISUC MIHAELA NICULINA
17 JURAVLE AFRODITA     11B 12K 12C 12C     11B 11B 12C 12K                       12K 11B-dig 12C 11B           11B 12C   JURAVLE AFRODITA
18 COSTIUC CARMEN 10C 11A 12C 9F       10D 10H           11A 10C 10C-d 10G   10H   10E 12D 12C 10D       10G 10E 12C 10C   11A 9F COSTIUC CARMEN
19 CARCALETE PETRU           10B 9B       12K 10B 9B         12K 10B 9B                               CARCALETE PETRU
20 SOFIAN IULIAN 10A 11B 11D 9C 11C 9E   12B 9C 9E 10F 11B     11B 12B   11D 10A 9C                     10A 10F 11D 12B   SOFIAN IULIAN
21 CLOŞCĂ VALENTINA       12E 12H             12E 9A       9A 12H 12E 12E 12E                         9A   CLOŞCĂ VALENTINA
22 MAGHEREAN EMILIA                             10A                           9F 10A           MAGHEREAN EMILIA
23 COROGODA ELENA 9C 10G   11B 11D 11D-cds                 11D 12H 12K 10B 9C                 11D-dig       12C 10B 10D   COROGODA ELENA
24 MANOLE MIRCEA 9B 10E                                       9B 10H 12B         12E 12E           MANOLE MIRCEA
25 ŢOFEI GELA 9D             9A 9E 10C 12A                 9D                 9D 11A 9A   9D-dig 10F 10C ŢOFEI GELA
26 COROAMĂ CAMELIA               9F 12C           12B 10A 9C 10C 12A 10A   11B 10B 9C 12B 10F 9E 9C-dig     10C 10B   10E   COROAMĂ CAMELIA
27 TELIŞCĂ MARIA               12E 12E           10G   11D 12E 11D 11A                               TELIŞCĂ MARIA
28 GALEŞ RAMONA                                           9D 9B 10H     9A     9D 10D   9B   9A GALEŞ RAMONA
29 TURTUREAN LUCIA 11B 9B           12G-dig 12D 10D 12D 12G 12G                 12B   10D   9F 12C   10D 12D 9F 11D   10A   TURTUREAN LUCIA
30 PUIU ADRIAN   9C 9D 12A 9E 10E     10E 10E 11C 10F 10E-dig   10E 10B 11A 10E 10C 11C   11C 12F 9E 10H 9A                   PUIU ADRIAN
31 HRENCIUC DANIEL 12E                                         12K                           HRENCIUC DANIEL
32 TIPERCIUC ELENA         10B 10C                   11D 12B 9B 12K 9F                   11B   10G 12E 9F   TIPERCIUC ELENA
33 PUIU LOREDANA   9D 12H 10A                         9E 9A 11C 10F 9A-dig   9E 12F 12G 10D 11C       10H 12G 11A 12F 10D PUIU LOREDANA
34 JECALO ADI GHEORGHIŢĂ 12D             12C             12A             9C             12D             JECALO ADI GHEORGHIŢĂ
35 MOLOCENIUC DAN 12C 11D 10F 12H 10A 10D       12F 12E 10D 9C   10D 12F 10D 10H 10D 12F                 11B 11C 9D 9A 12A 9B   MOLOCENIUC DAN
36 BULIGA MARGARETA   11C 12D 10E 9F 12G     9F-dig 12G 10G 10E 10C     9E 12D 9F 12D 12D                   10B 10E 11A 10C 9E   BULIGA MARGARETA
37 ARDELEAN MĂRIOARA               10C                                     11D                 ARDELEAN MĂRIOARA
38 MARICI ELISABETA       9E   9A 10B 9E 9B 9F   11C 11A 11B 10C 10D 10F   9D 12A 10A 12F 9C 9A/9B 12C 9D/9C 10E/   10B/10A 10C/10D 12D 9F 10E 11D 12B MARICI ELISABETA
39 BUZDUGA SIMION                           10G               12G 12H   12E                     BUZDUGA SIMION
40 LARIONESCU VERONICA 11D 10D 9E 10C       9D 11C 12E                 10H   9E 10C 12G 12D         12F 11D 12E         LARIONESCU VERONICA
41 POPESCU MARIANA         11B 10A         9C 10G 9F                   12B   12H 10E 9B 9F 10E     10A 12C     POPESCU MARIANA
42 ŢIBU AVRAM                         10B   9A 11A 10B 10F                               12A   ŢIBU AVRAM
43 ZUB FLORIN                                       12K                               ZUB FLORIN
44 PRELIPCEAN LIANA               10A 10A 10A 10C   12A 10A-dig     11B 11B 11B 11B 11B 12A 12A 12A 10A   9D 12A 9C 9C 9C 11B   11B   PRELIPCEAN LIANA
45 MARTINESCU SILVIA       11A 11A     10B 10B 10B 11A 11A 12C   12C 12C 12C         11A 11A 11A 10B   9C 11A             9C MARTINESCU SILVIA
46 CIUBOTARU GEORGETA 12A 12A 12A 12B 12B 12B   10E 10C 11D 11D   10A         12C 12C 12C 10B   12E 9D 9D 9E 10B-dig   9A 9A 9B 9B 9C 9C   CIUBOTARU GEORGETA
47 MOCREI ANGELICA 10G 12C-dig 10H 10D 12K 12H 10F                                                   12D 12D   MOCREI ANGELICA
48 JURAVLE CIPRIAN                         9E   9F 9F   9E                     11C 12F 12G         JURAVLE CIPRIAN
49 CHIFAN LOREDANA 9E 12D 12E           11D 12D 9A 9B       12D 12E 12D               9E     11D 9E 12B 9E 9A 12E   CHIFAN LOREDANA
50 CREŢU CRINA GEORGETA   10C 12F 9B 10D 10H       10H 10D 9F 11B     12A 9F 11C         10C 11B 11C 9B 10D   12A 9F 12F 11C 11C 11C-dig   CREŢU CRINA GEORGETA
51 MINCIU ANDA   10A 12G 12C             9D 12C                         10G 11A 10A       11A 9D 10G 12G   MINCIU ANDA
52 CALANCE ADINA 10F 10B 9C 10G 12E     9C 10F 12B                                       12B 10B 12E       CALANCE ADINA
53 COJOCARIU BOGDAN                         12K       12H                   12K             12H 12H COJOCARIU BOGDAN
54 SCÎNTEI ALINA     10A 9D 10E         9D 9E 9A             10E 10D     10D 10A 9A 11B         11B 10E 9E     SCÎNTEI ALINA
55 CHELBA LOREDANA     10B 10F 12D 11C 12H 12D 11A 12A 9B 9B 11C           12F   12H     10B 9B 11C 12D   11A 12A 11C 12D 12F     CHELBA LOREDANA
56 BÎRSAN MIHAELA     10C 10H 12DE         12C 9F 9C 11D 12D           10E     10E 10C 9C 11D 12DE     12C 11D 12DE 9F     BÎRSAN MIHAELA
57 DUMITRAŞ VIRGINIA                                     12G   12IKHL                       12FG     DUMITRAŞ VIRGINIA
58 MOISUC MIHAELA GABRIELA                                     12G   12HLM                       12G     MOISUC MIHAELA GABRIELA
59 BOTEZAT DOREL 12K 12K 11C                                   11A 11D                           BOTEZAT DOREL
60 POPESCU ANGELA               10F-dig 10G 12K 12G 12F 12G   10F 10F 12F 12G                 10G 10H 10F   10G 12F 10H 10H   POPESCU ANGELA
61 GRIJINCU MARIUS CONSTANTIN 10H 10F 10G   10H 12F   12F-dig 12F 10F     10H   12G 10G 10H   10F 10G   10F 10G 12G                       GRIJINCU MARIUS CONSTANTIN
62 PRELIPCEAN ELENA LOREDANA                                           10G 10F 10G 10F 10H 10H   10H 10G 10F 10H       PRELIPCEAN ELENA LOREDANA
63 SASU SANDRINO 12F 12F   12G 12G                                                             SASU SANDRINO
64 POPESCU SORIN CONSTANTIN 12G 12G           10G-dig             12F 12G   12F 10G 12G           12F 12F                 POPESCU SORIN CONSTANTIN
65 IGNEA MIHAI                             9E 11C           12D 9F 9B/9A   9C/9D /10E   10A/10B 10D/10C           IGNEA MIHAI
66 CENUŞĂ CONSTANTIN                                                                       CENUŞĂ CONSTANTIN
67 FOMIN MICHAELA               12K                                                       FOMIN MICHAELA
68 IGNEA LUMINIŢA                                                                       IGNEA LUMINIŢA
69 BĂNCESCU CORNEL                                                 12K 12K                   BĂNCESCU CORNEL
70 OLARU GEORGETA                                           10A                     10F 10B   OLARU GEORGETA
71 CENUŞĂ CONSTANTIN                           10H                 12K                         CENUŞĂ CONSTANTIN