MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII

Misiunea CTR

          Misiunea noastra este dezvoltarea fiecarui elev la potentialul sau maxim: punem accent pe valorile promovate prin filosofia educationala a scolii si pe competentele care permit absolventului insertia sociala si educatia permanenta. Scopul Colegiului Tehnic Radauti este formarea tinerilor pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă, urmărind integrarea într-o Europă unită. Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze competent şi activ în comunitate.

 

Viziunea școlii:

Intr-o societate a cunoaşterii, competitivă şi deschisă, Colegiul Tehnic Radauti susţine o educaţie în schimbare care oferă şansa fiecărui tânăr de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ.Întreg procesul instructiv-educativ este orientat către împlinirea personală, promovarea unei vieţi de calitate şi formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile, care să-l susţină in decizia sa asupra carierei , într-un mediu sănătos, relaxant, diversificat, de către un personal cu o puternică motivaţie, competitiv, empatic şi deschis la schimbare.

Un colegiu pentru viitorul tău !

 

 

Şcoala noastră asigură o educaţie de calitate, centrată pe elev, care promovează egalitatea de şanse, respectul, comportamentul civilizat, munca în echipă şi creativitatea, fiecare beneficiar fiind încurajat să-şi descopere aptitudinile şi abilităţile, îndrumaţi de cadre didactice pentru care profesionalismul este cuvântul-cheie. Elevii şcolii pot avea poveşti de succes dobândind competenţele specifice filierei teoretice:profil matematica informatica,stiinte sociale,stiinte ale naturii, filologie si tehnologice: profil servicii si tehnic în domeniile mecanic, electric, textile şi construcţii.

 

 

PRIORITĂŢI STRATEGICE

Pentru anul şcolar 2017-2018 vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

 1. Creşterea calităţii procesului educaţional;

 2. Monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şi reducerea ratei de abandon;

 3. Creşterea ratei succesului şcolar şi a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat;

 4. Dezvoltarea în rândul elevilor a abilităţilor generale de comunicare şi participare la viaţa sociala;

 5. Implementarea proiectului ROSE.