Baza materială a Colegiului Tehnic Rădăuți

 

Liceul dispune de următoarele spații de învățământ, în stare bună de funcționare la standarde care corespund cerințelor actuale:

  • 21 - săli de curs 
  • 2 - ateliere de instruire practică
  • 10 cabinete  de specialitate (3 informatică, construcţii, textile - pielărie, mecanic, matematică, istorie/geografie, biologie, română, mecatronică)
  • un laborator de fizică/chimie
  • o bibliotecă cu peste 14150 volume
  • o sală de lectură
  • o sală de sport, și teren de sport

 

BIBLIOTECA

 

            Liceul dispune de biblioteca școlară cu peste 5.000 de volume și cu spațiu scolar necesar pentru desfășurarea unor activități specifice cenaclurilor literare, concursuri de cultură generală, documentare, întâlniri cu scriitorii etc.

            Biblioteca functionează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare. Pentru anul școlar 2019-2020 au fost asigurate la timp manualele acordate gratuit după un procent de manuale noi stabilit de Inspectoratul Județean la clasele din invatamantul liceal, ciclul inferior și superior și a fost realizată comanda de manuale pentru anul școlar viitor. S-au facut eforturi și se vor face în continuare pentru dotarea bibliotecii cu carți conform curriculum-ului școlar actual, din resurse extrabugetare și din sponsorizări.

 

         

 

        

 

 Cabinete  dotate cu videoproiectoare/televizoare, panoplii tematice şi materiale didactice specifice;

 

         

                Limba română                                                                             Limbi moderne       

 

                        

                              Geografie                                                    Istorie                                                   Matematică

 

        

                     Matematica                                                Chimie                                                      Fizica

 

        

                      Biologie                                                  Desen - Autocad                                 Contabilitate  

 

Laboratoare de informatică si TIC –  pentru activitate cu întreaga clasă. Laboratoarele dispun de o reţea formată din 80 de calculatoare conectate la Internet şi table smart.                       

          

                                                                                           

Cabinete  tehnice                                   

         

 

       

              

           

Sală de sport  - dotată cu materiale şi echipamente sportive corespunzătoare

                      

 

Ateliere tehnice – mecanică, electrotehnică, construcţii şi textile, care funcţionează în spaţii reabilitate.

        

        

        

     

Cabinet autorizat de Legislaţie rutieră – în care îşi desfăşoară activitatea elevii colegiului înscrişi la şcoala de şoferi. Cabinetul este dotat cu o reţea de calculatoare conectate la Internet şi cu simulator auto.