Miscarea personalului didactic -

http://titularizare.edu.ro/2014/

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.5451/2013