ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT

an scolar 2020-2021

 

Admiterea la liceu se va organiza anul acesta numai pentru elevii care au medii de minimum 5, la Evaluarea Națională 2020 și la absolvirea gimnaziului, a stabilit Ministerul Educației. Înscrierile la liceu, prin completarea de către elevi a opțiunilor în fișele de înscriere, se vor desfășura în perioada 2 – 6 iulie 2020, iar prima repartizare computerizată la liceu va avea loc pe 10 iulie 2020. O altă noutate pe care a aduce metodologia, anul acesta, este organizarea a două etape de repartizare la liceu.

Calendarul de Admitere la liceu 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial astăzi, 5 septembrie 2019, fiind cuprins în Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021. Prin acest ordin, Ministerul Educației a stabilit și că învățământul profesional devine obligatoriu pentru elevii care susțin Evaluarea Națională anul acesta și obțin o medie de admitere sub 5.

Media de admitere la liceu se calculează în continuare luând în calcul media de la Evaluarea Națională 2020 (care are o pondere de 80% în media de admitere la liceu) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).

12 – 18 mai 2020  Transmiterea în școlile gimnaziale a broșurilor de admitere la liceu

1 iulie 2020           Completarea de către secretariatelor școlilor a fișelor de înscriere, cu mediile de admitere

 

Probele de aptitudini

11 – 12 mai 2020  Înscrierea pentru probele de aptitudini
13 – 15 mai 2020  Desfășurarea probelor de aptitudini
18 mai 2020          Rezultatele obținute de elevi la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor – acolo unde metodologia permite
22 mai 2020          Rezultatele finale de la probele de aptitudini se afișează

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

11 – 12 mai 2020    Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
13 – 15 mai 2020    Desfășurarea examenelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
18 mai 2020            Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite
22 mai 2020            Rezultatele finale, după contestații

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2020           Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
9 – 15 iunie 2020   Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
1 – 2 iulie 2020       Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
1 – 2 iulie 2020       Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2020 – Etapa I

2 – 6 iulie 2020       Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
3 – 7 iulie 2020       Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

10 iulie 2020          Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

13 – 16 iulie 2020   Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați

La admiterea la liceu, în învățământul de stat, pot să participe elevii care termină acum gimnaziul, precum și candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, prevede ordinul de ministru.

 

Despre media de admitere la liceu 2019

 

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

 

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

 

 

Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2019 – 2020


 

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT  A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

  03 – 07 iulie 2019 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
  03 – 07 iulie 2019 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  04 – 08 iulie 2019 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
  8 iulie 2019 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  9 iulie 2019 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
10 iulie 2019 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
10 - 11 iulie 2019 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
12 iulie 2019 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
12 iulie 2019 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
  15 – 18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
18 iulie 2019 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
19, 22 si 23 iulie 2019 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.
 

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,  PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

 23 iulie 2019 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 24 - 25 iulie 2019 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
 26 – 29 iulie 2019 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
 24 – 30 iulie 2019 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
  31 iulie – 01 august 2019 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 01 august 2019 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  10 mai 2019 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
    05 iulie 2019 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  15 – 18 iulie 2019 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  19, 22 si 23 iulie 2019 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

 

 

Admitere in liceu 2015

 

ORDIN - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2015-2016

 

Calculul mediei de admitere

utilizate pentru admiterea în învățământul liceal

pentru anul școlar 2015-2016

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=(ABS+3EN)/4

  unde:  MA = media de admitere;   ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a