DEZBATERE „EDUCAŢIA NE UNEŞTE” LA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI

 

Unitatea de învățământ:

 

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI

Data organizării dezbaterii:

16.05.2019

Coordonator dezbatere: dir.adjunct

prof. Popescu Angela

     

   COLEGIUL TEHNIC a organizat joi, 16.05.2019, ora 17,30, dezbaterea educaţională cu tema „Educaţia ne uneşte”, având în vedere viziunea MEN asupra viitorului educaţiei din România. Scopul dezbaterii a vizat înţelegerea aspectelelor acestei viziuni privind modul în care ar trebui să arate serviciul public de educaţie în anul 2030, implicaţiile viziunii, dar şi de a oferi feedback şi sugestii constructive, de a propune modalităţi de implicare a fiecărui actor în educaţie, de asigurare a deschiderii şcolii către comunitate, de interacţiune continuă între factorii educaţionali, de mobilizare şi de transcriere în legislaţie a implicării tuturor actorilor pentru a contribui la succesul şcolar.

        La dezbatere au participat cadre didactice, părinţi, elevi, membri ai comunităţii locale din diverse sectoare de activitate.

        Documentele care compun viziunea asupra viitorului educației pot fi consultate la adresa https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-lansat-viziunea-sistemic%C4%83-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bia-ne-une%C8%99te%E2%80%9D

 

Aspecte pozitive:

 • Intenția de a creşte autonomia şcolilor şi independența decizională a profesorilor, precum şi mutarea deciziilor relevante cât mai aproape de elev, conform principiului subsidiarităţii.
 • Implicarea mai activa a familiei în educarea și modelarea personalității elevilor.
 • Generalizarea programului after school.
 • Flexibilitatea rutelor avantajează elevii ajutându-i să-și aleagă parcursul școlar.
 • Centrarea pe elev, relația profesor-elev pe orizontală nu pe verticală, adică cooperare în loc de subordonare.
 • Recomandarea consilierului in alegerea carierei.

 

Concluzii:

 • Necesitatea unui cadru legal , cu precizarea clara a etapelor de implementare.
 • Bacalaureatul diferentiat nu ar trebui sa limiteze accesul la studiile superioare, unele opinii considerand ca este discriminatoriu.
 • Agentii economici nu sunt interesati de implicarea in promovarea invatamantului dual, intrucat, din punct de vedere economic nu au cadrul legislativ, finanaciar-contabil penru o planificare predictibila, cel putin pe termen mediu ( 5 ani).
 • Nu sunt stabilite etape si termene clare de implementare a acestei viziuni.
 • Partenerii educationali doresc stabilitate, predictibilitate si comunicare