Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat 
pentru anul scolar 2019 – 2020


 

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT  A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

  03 – 07 iulie 2019 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
  03 – 07 iulie 2019 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  04 – 08 iulie 2019 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
  8 iulie 2019 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  9 iulie 2019 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
10 iulie 2019 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
10 - 11 iulie 2019 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
12 iulie 2019 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
12 iulie 2019 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
  15 – 18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
18 iulie 2019 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
19, 22 si 23 iulie 2019 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.
 

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,  PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE 
CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2019 – 2020

 23 iulie 2019 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 24 - 25 iulie 2019 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
 26 – 29 iulie 2019 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
 24 – 30 iulie 2019 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
  31 iulie – 01 august 2019 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 01 august 2019 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  10 mai 2019 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
    05 iulie 2019 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  15 – 18 iulie 2019 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020.
  19, 22 si 23 iulie 2019 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.