CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2021

 

Sesiunea iunie - iulie 2021

     31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

    4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

   14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

   16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

   18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D

   23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

   28 iunie 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

   29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

   30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

   1 iulie 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

   5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

   6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor

   9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august – septembrie 2021

    19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

    16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

   17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

   18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

   19 august 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

   23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

   25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

   26 - 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D

   30 - 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

   31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

  1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor

  3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.